Lance Corporal

Cunningham, Belton LaForrest

Service nummer F/57392

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 20

The North Nova Scotia HighlandersBelton LaForrest Cunningham

werd geboren op 12 juli 1924 als zoon van Norman en Mercy Cunningham, uit The Hawk, Cape Sable Island, Nova Scotia. Het gezin bestond oorspronkelijk uit 10 kinderen maar 4 kinderen overleden op jonge leeftijd. Belton hield van schaatsen, baseball en vermaakte zich graag met bowling en pool. Hij beeindigd school op 14 jarige leeftijd en werkte vervolgens in de kustvisserij, bij een bouwbedrijf en op een scheepswerf tot hij op 11 augustus 1943 werd opgeroepen voor militaire dienst. 


Hij melde zich voor de keuring op 19 augustus 1943 in Halifax, N.S. en kreeg zijn basic- en advanced training in Yarmouth en Aldershot, N.S.
Belton was een magere jongeman en tijdens zijn infanterie opleiding maakte men zich zorgen over zijn gewicht. Met zijn 1,73 meter woog hij slechts 56 kg en men besluit hem toe te voegen als ordonnans bij de Royal Canadian Army Medical Corps (RCAMC). Hij was vervolgens gelegerd in Peterborough, Camp Borden en Debert en kwam op 15 oktober 1944 per boot aan in Engeland. Aldaar werd hij overgeplaatst naar de infanterie en op 17 februari werd hij overgevlogen naar Nederland waar hij op 9 maart 1945 wordt toegevoegd aan de North Nova Scotia Highlanders die onderdeel uitmaken van de 3rd Canadian Infantry Division, 9th Canadian Infantry Brigade.

Belton LaForest Cunningham IJssel river Baakse Beek area ww2memorial.nl
De omgeving waar Belton Cunningham sneuvelde.

Als de North Nova Scotia Highlanders op 4 april 1945 zich ten zuiden van Zutphen bevinden opent D-company met steun van een aantal carriers een aanval op de IJsseldijk even ten noorden van de monding van de Baakse beek.  Zij kwamen hierbij onder hevig mortier-, sniper- en machinegeweer vuur te liggen van de overkant van de rivier. Hierbij werden drie Nova’s waaronder Belton Laforrest dodelijk getroffen en raakten 8 anderen gewond. Later op de dag overleed nog een strijdmakker aan zijn verwondingen. Lance corporal  Cunningham werd tijdelijk begraven bij  RK Kerk in Baak en kreeg zijn definitieve rustplaats op 1 april 1946 op de Canadian War Cemetery in Holten, graf XII. F. 3.

Monument Kerkhofweg Warnsveld North Nova Scotia Highlanders Belton Laforrest Cunningham ww2memorial.nl
Belton Cunningham wordt herdacht met zijn naam op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld.

Belton LaForrest Cunningham

was born on July 12, 1924, to Norman and Mercy Cunningham, of The Hawk, Cape Sable Island, Nova Scotia. The family originally consisted of 10 children, but 4 children died at a young age. Belton loved ice skating, baseball, and enjoyed bowling and pool.
He finished school at the age of 14 and then worked in inshore fishing, in a construction company and in a shipyard until he was called up for military service on 11 August 1943.He presented himself for the inspection on August 19, 1943 in Halifax, N.S. and received his basic and advanced training in Yarmouth and Aldershot, N.S.
Belton was a thin young man and his weight was a concern during his infantry training. At 1.73 meters he weighed only 56 kg and it was decided to add him as an orderly to the Royal Canadian Army Medical Corps (RCAMC). He was then stationed at Peterborough, Camp Borden and Debert and arrived in England by boat on October 15, 1944. There he is transferred to the infantry and on February 17 he is flown to the Netherlands where he is added to the North Nova Scotia Highlanders on March 9, 1945, which are part of the 3rd Canadian Infantry Division, 9th Canadian Infantry Brigade.

Belton LaForest Cunningham IJssel river Baakse Beek area ww2memorial.nl
The area of the incident near the IJssel river near Zutphen and Baak.

When the North Nova Scotia Highlanders are south of Zutphen on April 4, 1945, D-company, with the support of a number of carriers, opens an attack on the IJsseldijk just north of the mouth of the Baakse beek. They came under heavy mortar, sniper and machine gun fire from across the river. Three Novas, including Belton Laforrest, were killed and eight others injured. Later that day, another comrade in arms died from his injuries. Lance Corporal Cunningham was temporarily buried at RK Kerk in Baak and was given his final resting place on April 1, 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten, grave XII. F. 3.

Monument Kerkhofweg Warnsveld North Nova Scotia Highlanders Belton Laforrest Cunningham ww2memorial.nlBelton LaForrest Cunningham is commemorated with his name on the monument at the Kerkhofweg in Warnsveld.