Private

Maguire, David Francis

Service nummer G/6000

Overleden 1945-04-06

Leeftijd 19

The North Shore (New Brunswick) RegimentToen David Francis Maguire zich op 19 juni 1944 vrijwillig in Fredericton melde om in het Canadese leger te gaan was hij 18 jaar oud.
David werd geboren op 26 november 1925 in Newton, Massachusetts, USA als zoon van Anthony en Mildrid Maguire maar werd vanaf dat hij anderhalf jaar oud was opgevoed door zijn oom James en tante Agnes Maguire in St.Stephen, New Brunswick. Het leren ging hem goed af en hij voltooide grade 11 op de plaatselijke school en studeerde vervolgens aan het business college. In de vakantie werkte hij bij de plaatselijke benzinepomp. In zijn vrije tijd gaat hij graag jagen of vissen en in de weekenden gaat hij naar de bioscoop of dansen. Bij zijn keuring in Fredericton werd hij omschreven als een goed geklede, nette verschijning, wat stevig gebouwd en welbespraakt.
Na zijn basic training in Peterborough vervolgde David zijn opleiding in Camp Borden, aanvankelijk bij de medische dienst (Royal Canadian Army Medical Corps) maar na 2 weken maakte hij de overstap naar de infanterie. Op 24 december 1944 vertrok hij met de boot naar Engeland, waar hij op 1 januari 1945 aankwam. Hier bleef hij tot 12 februari 1945 en werd toen overgevlogen naar het Europese vasteland waar hij zich op 28 maart aansloot bij het North Shore (New Brunswick) Regiment.

Zutphen
Het regiment, dat inmiddels in Nederland was aangekomen, vertrok op 5 april uit Doetinchem en concentreerde zich in de bossen tussen Zutphen en Almen.
De hoofdaanval op Zutphen werd in de vroege ochtend van 6 april 1945 ingezet vanaf de Kapperallee. Het Regiment de La Chaudiere leidde de aanval via de Voorsterallee en werd daarbij ondersteund door het 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) en op beide flanken door het North Shore Regiment (NSR). De B company van het NSR vertrok vanaf  het verzamelpunt aan de Almenseweg en volgde het spoor richting het Twentekanaal, op afstand gevolgd door D company. A- en C-Coy gingen op de linkerflank richting Zutphen via de “Piepenbelt en de “Kijk over”.
B-coy kwam op de rechter flank uit op het pad tussen het Twente kanaal en het spoor richting het viaduct waar de Deventerweg de spoorlijn kruist. Hier werden zij plotseling van links en recht onder vuur genomen. Een groep van ongeveer 40 Duitsers hadden het eerste peloton laten passeren terwijl zij in dekking lagen en vielen nu ook van de achterkant aan waardoor het peloton afgesneden raakte van de rest. Er vond een heftige strijd plaats, soms man tegen man, met vele slachtoffers aan beide kanten. Uiteindelijk wist B-company zich met behulp van D-coy terug te trekken en werd later op de dag besloten dat het North Shore Regiment de posities van de Chaudieres over zou nemen die zich inmiddels in het Deventerwegkwartier bevonden. Zutphen werd fel verdedigd door veelal jonge leden van de 361e Volks Grenadier Divisie, leden van het 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment en Nederlandse SS-ers met machinegeweren, snipergeweren, mortieren en panzerfausten.
In het Deventerwegkwartier werd onder andere zwaar gevochten in de Schimmelpennincklaan, de Sloetstraat, de van der Capellenlaan, de Heeckerenlaan en de Gasthuiskamp. Het ging vaak van huis tot huis en vele woonhuizen werden verwoest of raakten in brand.

Bij de gevechten op 6 april sneuvelden sneuvelde private David Francis Maguire. Hij werd tijdelijk begraven in de voortuin van Het Elger in Almen. Op 28 januari 1946 kreeg hij zijn definitieve rustplaats op het Canadian War Cemetery in Holten, graf I.H.9.

Hij wordt jaarlijks herdacht bij het monument aan de Dorpsstraat in Almen.

When David Francis Maguire volunteered to join the Canadian Army on June 19, 1944, he was 18 years old.
David was born on November 26, 1925 in Newton, Massachusetts, USA to Anthony and Mildrid Maguire but was raised by his uncle James and aunt Agnes Maguire in St. Stephen, New Brunswick from the age of one and a half. Learning went well and he completed grade 11 at the local school and then went on to study at the business college. During the holidays he worked at the local gas station. In his spare time he liked to go hunting or fishing and on weekends he went to the cinema or dancing. At his enlistment in Fredericton he was described as a well-dressed, neat appearance, somewhat solidly built and eloquent.
After basic training in Peterborough David continued his training at Camp Borden, initially with the Royal Canadian Army Medical Corps, but after 2 weeks he made the switch to the infantry. On December 24, 1944, he left by boat for England, where he arrived on January 1, 1945. Here he remained until February 12, 1945, when he was flown to mainland Europe where he joined the North Shore (New Brunswick) Regiment on March 28.

Zutphen
The regiment, which had meanwhile arrived in the Netherlands, left Doetinchem on April 5 and concentrated in the woods between Zutphen and Almen.
The main attack on Zutphen was launched in the early morning of April 6, 1945, from the Kapperallee Rd on the east side of the town. The Régiment de la Chaudière led the attack via the Voorsterallee Rd, supported by 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) and on both flanks by the North Shore (NB) Regiment, NS(NB)R.
B company of the NS(NB)R started from an assembly point on the Almenseweg (road) and advanced west along the railway track which borders the Twente Canal. D company followed at a distance. A and C Companies advanced towards Zutphen on the Chaudière’s left flank via the farms  “Piepenbelt” and “Kijk over” 
B-Coy on the right flank arrived at a path that ran south from the Twente canal, and towards a viaduct where the Deventerweg (road) meets the railway line. Here they were suddenly under fire from the left and right. A group of about 40 Germans had let the first B-Coy platoon pass while they were in hiding and then attacked from the rear. The platoon was now isolated. A fierce battle took place that included man-to-man combat and resulted in many casualties, both German and Canadian. In the end, B-company managed to withdraw with the help of D-Coy. 
Later in the day, it was decided that the North Shore Regiment would take over the positions of the Chaudières, who were now located in the Deventerwegkwartier (neighbourhood).
Zutphen was fiercely defended by young and fanatical members of the 361st Volks Grenadier Division, members of the 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment (Paratrooper) and Dutch SS men with machine guns, sniper rifles, mortars, and Panzerfausts.The regiment participated in heavy fighting, on the streets Schimmelpennincklaan, Sloetstraat, van der Capellenlaan, Heeckerenlaan and Gasthuiskamp, among others. They fought house to house and many homes were destroyed or went up in flames.

Private David Francis Maguire was killed in the fighting on 6 April. He was temporarily buried in the front yard of Het Elger in Almen. On January 28, 1946 he was given his final resting place at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I.H.9.

He is commemorated annually at the monument on the Dorpsstraat in Almen.