Lieutenant

Finley, Ernest Edwin

Service nummer G/24029

Overleden 1945-04-07

Leeftijd 29

The North Shore (New Brunswick) RegimentErnest Edwin Finley

wordt geboren op 1 juli 1915 in Fairville, New Brunswick als zoon van Frank en Alice Finley. Hij doorloopt de Highschool op het St John Vocational School  van 1932 tot 1935. Over zijn werkverleden voor zijn diensttijd is weinig bekend, alleen dat hij als graveur gewerkt heeft.
Ernest meldt zich op 27 juli 1942 voor zijn dienstplicht in Saint John, New Brunswick en krijgt zijn basis training  in Fredericton , de infantry training in Utopia en officers opleiding in Brockville en Vernon. 
Op 15 juli 1944 trouwt hij met Audrey Grace Richardson in Fredericton, N.B.

Volgens zijn service files vertrekt Ernest, die zich inmiddels opgewerkt heeft tot luitenant, op 26 december 1944 vanuit Debert met de boot  naar het Verenigd Koninkrijk en komt daar op  9 januari 1945 aan. Normaliter duurt deze oversteek 6 dagen en waarom dit deze keer 14 dagen duurt staat niet vermeld.
Vanuit Engeland wordt hij op 12 februari overgevlogen naar Nederland en via de algemene reserves van de Canadian Infantry wordt hij op 15 maart 1945 toegevoegd aan het North Shore (New Brunswick) Regiment dat onderdeel uitmaakt van de 3rd Canadian Infantry Division, 8th Canadian Infantry Brigade.


Zutphen

Het regiment, dat inmiddels in Nederland was aangekomen, vertrok op 5 april uit Doetinchem en concentreerde zich in de bossen tussen Zutphen en Almen.
De hoofdaanval op Zutphen werd in de vroege ochtend van 6 april 1945 ingezet vanaf de Kapperallee. Het Regiment de La Chaudiere leidde de aanval via de Voorsterallee en werd daarbij ondersteund door het 27e Canadian Armoured Regiment (het Sherbrooke Fusiliers Regiment) en op beide flanken door het North Shore Regiment (NSR). 
Er werd die dag flinke strijd geleverd door het NSR ten zuiden van het Twentekanaal en in het Deventerwegkwartier. Het Chaudiere regiment nam die avond verspreid over het Deventerwegkwartier posities in en volgens het oorlogsdagboek van het North Shore Regiment werd door het NSR ten noorden van de stad gewacht op de dingen die komen gingen.
Op 7 april werd in Zutphen om 13.00 uur aan aanval ingezet bij de verwoeste brug aan de Deventerweg, wat nu de Canadezenbrug is. C-company stak de opgeblazen brug over met relatief weinig tegenstand en zij waaierden uit naar de linker flank en 10 minuten later volgde Ernest Finley met A-Company en namen de rechter flank. De tegenstand werd heviger en om 15.00 uur werden beide companies tegengehouden door snipers en machinegeweervuur. Bij een poging om een machinegeweernest uit te schakelen werd luitenant Finley dodelijk getroffen. 

 

Ernest Edwin Finley april 7 1945 Zutphen North Shore NB Regiment
Volgens het oorlogsdagboek van het regiment sneuvelde leutenant Finley in deze omgeving. 


 


Soldaten van het NSR bij de brug - Soldiers of the NSR at the bridge (foto: Lieut. Grant)

Luitenant Ernest Finley werd tijdelijk begraven aan de Lochemseweg in Almen. Op 30 januari 1946 kreeg hij zijn definitieve rustplaats op de Canadian War Cemetery in Holten, Graf II. H. 2.


Ernest Edwin Finley

was born on July 1, 1915 in Fairville, New Brunswick to Frank and Alice Finley. He attended High School at St John Vocational School from 1932 to 1935. Little is known about his work history before his military service, except that he worked as an engraver.

Ernest enlisted on July 27, 1942 in Saint John, New Brunswick and received basic training in Fredericton, infantry training in Utopia and officers training in Brockville and Vernon.
On July 15, 1944, he married Audrey Grace Richardson in Fredericton, N.B.

According to his service files, Ernest, who had now worked his way up to lieutenant commander, departed from Debert on 26 December 1944 by boat to the United Kingdom and debarked on 9 January 1945. Normally this crossing took 6-7 days and why this time it took 14 days is not stated.
From England he was flown to the Netherlands on February 12th and via the general reserves of the Canadian Infantry he was added to the North Shore (New Brunswick) Regiment on March 15th, 1945, which was part of the 3rd Canadian Infantry Division, 8th Canadian Infantry Brigade.

Zutphen
The regiment, which had meanwhile arrived in the Netherlands, left Doetinchem on April 5 and concentrated in the woods between Zutphen and Almen.
The main attack on Zutphen was launched in the early morning of April 6, 1945 from the Kapperallee. The Regiment de La Chaudiere led the attack through the Voorsterallee, supported by the 27th Canadian Armored Regiment (the Sherbrooke Fusiliers Regiment) and on both flanks by the North Shore Regiment (NSR).
The North Shore Regiment was in a fierce fight south of the Twente Canal and in the Deventerwegkwartier on april 6 . That evening the Chaudiere regiment took up positions spread over the Deventerwegkwartier and, according to the war diary of the North Shore Regiment, the NSR stayed north of the city waiting for things to come.
On 7 April an attack was launched in Zutphen at 1 pm at the destroyed bridge on the Deventerweg, which is now “Canadian Bridge”. C-company crossed the blown bridge with relatively little resistance and they fanned out to the left flank and 10 minutes later Ernest Finley followed with A-Company and went to the right. The resistance intensified and at 3 p.m. both companies were stopped by snipers and machine gun fire. While attempting to take out a machine gun nest, Lieutenant Finley was fatally wounded.
Ernest Edwin Finley april 7 1945 Zutphen North Shore NB Regiment
According to the regiment's war diary, Lieutenant Finley was killed in this vicinity.

Lieutenant Ernest Finley was temporarily buried at the Lochemseweg in Almen. On January 30, 1946 he was given his final resting place at the Canadian War Cemetery in Holten, Graf II. H. 2.


Soldiers of the NSR at the bridge (foto: Lieut. Grant)