Flight Sergeant - Air Gunner

Heximer, Harry Pliley

Service nummer R/131460

Overleden 1943-06-23

Leeftijd 29

Royal Canadian Air ForceHarry Pliley Heximer werdt geboren op 18 maart 1914 als zoon van Harry en Marie Heximer van Chippawa, Ontario, Canada. Harry had geen broers of zussen.
Na de Chippawa Public School bezocht hij twee jaar de Niagara Falls Technische School.
Harry was een athletische jonge man en speelde baseball, softball en hockey.
Tijdens de zomermaanden was hij gedurende 6 jaar bus chauffeur en had in de wintermaanden diverse andere baantjes. Hij heeft o.a. gewerkt bij Rays Motor Service, Canada Coach Lines, Norton Co, North American Cyanamid.
In 1939 trouwde hij met Mona A. Conny, waarvan hij in 1942 weer scheidde. Het stel woonde in Niagara Falls en Harry bleef daar wonen tot hij in dienst ging op 18 oktober 1941. 

In dienst kreeg Harry problemen met zijn gewicht, hetgeen zijn ambitie om  Air Gunner te worden in gevaar bracht. In Juli 1942 werd hij 36 pond te zwaar bevonden en kreeg het advies om wat minder de Airmen’s Mess te bezoeken, wat meer te bewegen en de tussendoortjes wat vaker te laten staan.  Uiteindelijk lukte het hem om weer op gewicht te komen en behaalde hij op 30 december 1942 zijn Air Gunners Badge.
Harry kreeg zijn opleidingen in Toronto, Trenton en Mont Joli en vertrok vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk waar hij op 4 februari 1943 aankwam en ondergebracht werd bij het 427e Squadron van de Royal Canadian Air Force.

Op 22 Juni 1943 werd met 557 vliegtuigen een Raid uitgevoerd op de Duitse stad Mülheim in het hart van het Ruhrgebied. Hierbij werd naar schatting 64% van de stad vernietigd en vielen 578 doden. Een van de vliegtuigen werd gevlogen door Flying Officer N.D. Reid. 
Aan boord van Handley Page Halifax bommenwerper waren in totaal 5 Canadese- en 2 Engelse bemanningsleden, waaronder Harry Heximer als “mid upper gunner” de plek in de geschutskoepel die zich aan de bovenkant in het midden van het vliegtuig bevond. Zij vertrokken om ongeveer 23:20 uur vanaf het RAF vliegveld Leeming in Engeland. 
Op de terugweg werden zij boven Nederland onderschept door een Messerschmitt Bf 110 nachtjager, gevlogen door piloot Hauptmann Günther Friedrich die op vliegveld Deelen gestationeerd was. De Halifax stortte neer in het buurschap Bronsbergen, iets ten zuiden van Zutphen. Niemand van de bemanning overleefde de crash. 

Harry Pliley Heximer ligt begraven op de algemene begraafplaats in Wichmond, waar jaarlijks op kerstavond een kaarsje geplaatst wordt bij de graven van de zeven bemanningsleden. 
Lest we forget.

Harry Pliley Heximer was born on March 18, 1914 to Harry and Marie Heximer of Chippawa, Ontario, Canada. Harry had no brothers or sisters.
After Chippawa Public School, he attended Niagara Falls Technical School for two years.
Harry was an athletic young man and played baseball, softball and hockey.
During the summer months he was a bus driver for 6 years and had various other jobs during the winter months. He has worked at Rays Motor Service, Canada Coach Lines, Norton Co, North American Cyanamid, among others.
In 1939 he married Mona A. Conny, whom he divorced again in 1942. The couple lived in Niagara Falls and Harry continued to live there until enlisting on October 18, 1941.
While on duty, Harry developed weight problems, which jeopardized his ambition to become an Air Gunner. In July 1942 he was found to be 36 pounds overweight and was advised to visit the Airmen's Mess a little less, exercise more and cut out snacks more often. He eventually managed to regain his weight and received his Air Gunners Badge on December 30, 1942.
Harry received his training in Toronto, Trenton and Mont Joli before departing for the United Kingdom where he arrived on February 4, 1943 and was posted to the 427th Squadron of the Royal Canadian Air Force.

On June 22, 1943, a raid was carried out with 557 aircraft on the German city of Mülheim in the heart of the Ruhr area. An estimated 64% of the city was destroyed and 578 were killed. One of the aircraft was flown by Flying Officer N.D. Reid.
On board the Handley Page Halifax bomber were a total of 5 Canadian and 2 English crew members, including Harry Heximer as “mid upper gunner” at the gun turret which was located at the top in the middle of the aircraft. They departed from RAF Leeming in England at approximately 23:20 hrs.
On their way back they were intercepted over the east of the Netherlands by a Messerschmitt Bf 110 night fighter, flown by pilot Hauptmann Günther Friedrich who was stationed at Deelen airfield. The Halifax crashed in the neighborhood of Bronsbergen, just south of Zutphen. None of the crew survived the crash.

Harry Pliley Hesimer is buried in Wichmond General Cemetery, where each year a candle is placed at the graves of the seven crew members on Christmas Eve.
Lest we forget