Le Régiment de la Chaudière

 

Het Regiment de la Chaudière kwam op 5 april aan in de omgeving van Zutphen en concentreerde zich in de omgeving van Huize de Voorst. Hoewel een ander regiment (NNSH) al eerder aan de grens van de stad had gestaan was de eer “Bevrijder van Zutphen” aan de Chaudières toebedeeld. 
De hoofdaanval op Zutphen werd in de vroege ochtend van 6 april 1945 ingezet vanaf de Kapperallee. Het Regiment de La Chaudière leidde de aanval via de Voorsterallee en werd daarbij ondersteund door het 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) en op beide flanken door het North Shore Regiment (NSR).


6 April 1945 - de hoofdaanval op Zutphen vanuit het oosten - main attack from the east


Zutphen werd fel verdedigd het 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment, de 361e Volks Grenadier Divisie, en Nederlandse SS-ers. Met machinegeweren, snipergeweren, mortieren en panzerfausten werden de Canadezen belaagd. Aan Duitse kant waren het veelal jonge knapen die, gehersenspoeld in de Hitlerjugend en dronken gevoerd, vaak doorvochten tot het bittere eind.
In het Deventerwegkwartier werd onder andere zwaar gevochten in de Schimmelpennincklaan, de Sloetstraat, de van der Capellenlaan, het Oranjeplein, de Heeckerenlaan en de Gasthuiskamp. Het ging vaak van huis tot huis, via tuinen en vele woonhuizen werden verwoest of raakten in brand. Aan het eind van de dag hadden de Chaudières verspreid over het hele Deventerwegkwartier posities ingenomen en was dit gebied in handen, maar het zou nog twee dagen duren voordat Zutphen aan de oostelijke kant van de IJssel bevrijd zou zijn.


Le Regiment de la Chaudière in de Spittaalstraat, vermoedelijk op 8 april 1945 (foto: regionaal archief Zutphen)
 


De posities van de Chaudieres op basis van de coördinaten vermeld in het oorlogsdagboek van het regiment n de periode 6 tm 9 april 1945.. 
 


Soldaten van het Chaudiere regiment bij het RK ziekenhuis aan de Martinetsingel in Zutphen (foto: regionaal archief Zutphen)

Op 9 april wordt het regiment in Zutphen afgelost door het North Shore (New Brunswick) Regiment en verplaatst zich naar Warnsveld.
Een dag later, op 10 april neemt een gedeelte van het regiment deel aan een oefening bij de IJssel aan de zuidkant van Zutphen. 
Op 12 april 1945 bedankte de burgemeester van Zutphen, de heer C.C. de Jonge, het regiment voor de bevrijding van de stad en overhandigde hen de stadsvlag. Zie de brief zoals die staat uitgeschreven in het oorslogsdagboek van het regiment.

Op 13 april verlaat het regiment Warnsveld en gaat naar Wezepe.

In de omgeving van Zutphen verloor het regiment 11 leden

The Regiment de la Chaudière arrived on April 5 in the vicinity of Zutphen and concentrated near Huize de Voorst. Although another regiment (NNSH) had already stood on the border of the city, the honor of “Liberator of Zutphen” had been awarded to the Chaudières.
The main attack on Zutphen was launched in the early morning of April 6, 1945 from the Kapperallee. The Regiment de La Chaudière led the attack through the Voorsterallee, supported by the 27th Canadian Armored Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) and on both flanks by the North Shore (New Brunswick) Regiment (NSR).


April 6, 1945 - the main attack on Zutphen from the east 


Zutphen was fiercely defended by the 3rd Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment, the 361st Volks Grenadier Division, and Dutch SS men. The Canadians were attacked with machine guns, sniper rifles, mortars and panzerfausts. On the German side it were mostly young lads who, brainwashed in the Hitler Youth and fed drunk, often fought on to the bitter end.
In the Deventerwegkwartier there was heavy fighting in the Schimmelpennincklaan, the Sloetstraat, the van der Capellenlaan, the Oranjeplein, the Heeckerenlaan and the Gasthuiskamp. It often went from house to house, through gardens and many houses were destroyed or caught fire. At the end of the day the Chaudières had taken up positions spread over the entire Deventerwegkwartier and this area was in their hands, but it would take two more days before Zutphen on the eastern side of the IJssel would be liberated.


Le Regiment de la Chaudière in the Spittaalstraat, probably on April 8, 1945( foto: regionaal archief Zutphen)


The positions of the Chaudieres based on the coordinates mentioned in the war diary of the regiment from 6 to 9 April 1945.
 


Soldiers of the Chaudiere regiment at the RC hospital on the Martinetsingel in Zutphen (foto: regionaal archief Zutphen)

On April 9, the North Shore (New Brunswick) Regiment ook over the positions in Zutphen and the Chaudieres moved to Warnsveld. A day later, on April 10, part of the regiment took part in an exercise near the IJssel on the south side of Zutphen.
On April 12, 1945 the mayor of Zutphen, Mr C.C. de Jonge, thanked the regiment for the liberation of the city and presented them with the city flag. See the letter as written in the regiment's war diary.
On April 13 the regiment left Warnsveld and went to Wezepe.

In the vicinity of Zutphen the regiment lost 11 members.


 

Image Armand
corporal
Bernier, Armand
Le Régiment de la Chaudière
✝ 1945-04-07
Age 25
Image Stanley
corporal
Bouchard, Stanley
Le Régiment de la Chaudière
✝ 1945-04-06
Age 29
Image Alexis D.
private
Daigle, Alexis D.
Le Régiment de la Chaudière
✝ 1945-04-06
Age 25
Image Richard
private
Daudelin, Richard
Le Régiment de la Chaudière
✝ 1945-04-06
Age 20
Image Gerard
Private
Jourdain, Gerard
Le Régiment de la Chaudière
✝ 1945-04-06
Age 21
Image Henry Albert
Corporal
Marchand, Henry Albert
Le Régiment de la Chaudière
✝ 1945-04-08
Age 20
Image Matthieu
Private
Michaud, Matthieu
Le Régiment de la Chaudière
✝ 1945-04-08
Age 23
Image Herve
Private
Pageau, Herve
Le Régiment de la Chaudière
✝ 1945-04-06
Age 19
Image Ernest
Private
Paradis, Ernest
Le Régiment de la Chaudière
✝ 1945-04-06
Age 23
Image Viateur Bruno
warrant officer
Paré, Viateur Bruno
Le Régiment de la Chaudière
✝ 1945-04-06
Age 26
Image Alfred
Private
Vaillancourt, Alfred
Le Régiment de la Chaudière
✝ 1945-04-06
Age 25