private

Berg, Leonard Alfred

Service nummer M/1250

Overleden 1945-04-14

Leeftijd 20

Seaforth Highlanders of CanadaLeonard Alfred Berg

zoon van Alfred Martin en Magdelena Berg, werd geboren op 25 december 1924 in Shaunavon, Saskatchewan, Canada. Zijn vader kwam oorspronkelijk uit Amerika en zijn moeder uit Rusland. Het gezin had het niet breed. Vader Berg was timmerman en het gezin moest achter het werk aan verhuizen. Door het vele verhuizen woonde de familie vaak in armoedige omstandigheden. Zo werd Glen, de broer van Leonard, zelfs geboren in een tent.
Leonard werkte als loodgietershulp op Camp Wainwright Alberta toen hij zich op 25 februari 1944 moest melden voor zijn dienstplicht in Calgary.

Leonard Alfred Berg - Seaforth Highlanders of Canada 1945
(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Na een opleiding van 6 maanden bij het Canadian Infantry Training Centre in Calgary Alberta, ging hij per boot naar Engeland en werd ondergebracht bij de Canadian Infantry Reserve Unit. Hier bleef hij tot eind september en werd begin oktober 1944 met de Seaforth Highlanders of Canada ingezet in Italië. Van 18 tot 27 oktober werd hij met een luchtweginfectie opgenomen in een veldhospitaal aldaar.
Op 13 maart 1945 werden de Seaforth Highlanders of Canada per schip verplaatst naar noordwest Europa om aldaar Nederland te helpen bevrijden. Via zuidelijk Nederland en Duitsland kwam het regiment  bij ‘s Heerenberg de grens over waarna zij noordelijk verder gingen richting Zutphen.  Zutphen was aan de oostelijke kant van de IJssel inmiddels bevrijd, maar de Hoven aan de westkant werd nog steeds door de Duitsers bezet.  

De Seaforth Highlanders of Canada kregen de opdracht om de Hoven te bevrijden, maar moesten eerst zien aan de andere kant van de IJssel te komen aangezien de brug bij Zutphen was opgeblazen. Deze oversteek vond plaats bij Gorssel op 11 april, ook wel bekend als "Operation Cannonshot".
Eenmaal aan de overkant werd links afgebogen richting Zutphen waar op 14 april de Hoven werd bevrijd. Bij deze gevechten kwam Leonard Berg om het leven. Hij kreeg  een tijdelijk graf aan de west kant van de IJssel ter hoogte van Gorssel. Op 4 januari 1946 werd hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, graf II. C. 13.

Leonard Alfred Berg

was born December 25, 1924 in Shaunavon, Saskatchewan, Canada to Alfred Martin and Magdelena Berg. His father was originally from America and his mother from Russia. Father Berg was a carpenter and the family moved to where there was work. Because of the many relocations, the family often lived in poor circumstances. For example, when Leonard's brother Glen was born, the family lived in a tent. Leonard visited school until grade 9 and worked as a plumbers helper at Camp Wainwright, Alberta until  he enlisted in Calgary on February 25, 1944.

Leonard Alfred Berg - Seaforth Highlanders of Canada 1945
(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

After six months of training at the Canadian Infantry Training Center in Calgary, Alberta, he went by boat to England and joined the Canadian Infantry Reserve Unit. Here he remained until the end of September and was deployed in Italy with the Seaforth Highlanders of Canada in early October 1944. From 18 to 27 October he was admitted with a respiratory infection to a field hospital.

On March 13, 1945, the Seaforth Highlanders of Canada were moved by ship to northwest Europe to help liberate the Netherlands. Via the southern Netherlands and Germany, the regiment crossed the border at 's Heerenberg, after which they continued north towards Zutphen. Zutphen had been liberated on the eastern side of the IJssel, but the Hoven on the western side was still occupied by the Germans.

The Seaforth Highlanders of Canada were ordered to liberate the Hoven, but first had to get to the other side of the IJssel because the bridge at Zutphen had been blown up. This crossing took place near Gorssel on April 11, also known as "Operation Cannonshot".
Once on the other side, they turned left towards Zutphen, where De Hoven was liberated on the 14th of April.
Leonard Berg was killed in these battles. He was given a temporary grave on the west side of the IJssel near Gorssel. On January 4, 1946 he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, grave II. C. 13.