Royal Army Service Corps


Het Royal Army Service Corps (RASC) was een korps van het Britse leger. Het was verantwoordelijk voor het vervoer en levering van voedsel, water, brandstof en algemene huishoudelijke goederen zoals kleding, meubels en kantoorbenodigdheden. Ook verzorgde het RASC de administratie van kazernes; de legerbrandweer; en leverden zij stafmedewerkers aan hoofdkwartiereenheden. Het  vervoer van wapens, munitie en technische middelen werd veelal verzorgd door het Royal Army Ordnance Corps. Het personeel was getraind als infanterie en de eenheden waren licht bewapend en moesten zichzelf kunnen verdedigen indien zij werden aangevallen. 

 


Een voorbeeld van de werkzaamheden van de Army Servide Corps: RASC-troepen stapelen rantsoendozen in de haven van Dieppe op 14 oktober 1944 (Foto: Imperial War Museum)

Van het regiment sneuvelde een officier op de weg tussen Warnsveld en Zutphen. The Royal Army Service Corps (RASC) was a corps of the British Army. It was responsible for the transportation and delivery of food, water, fuel and general household goods such as clothing, furniture and office supplies. The RASC also took care of the administration of barracks; the army fire brigade; and supplied staff clerks to headquarters units. The transport of weapons, ammunition and technical resources was mostly provided by the Royal Army Ordnance Corps. The personnel were trained as infantry and the units were lightly armed and had to be able to defend themselves if attacked.


An example of one of the tastks of the Army Service Corps: RASC troops stacking ration boxes in the harbour at Dieppe on 14 October 1944 (Photo: Imperial War Museum)

The regiment lost one officer on the road between Warnsveld en Zutphen.
 

Image Samuel George Leslie
Lieutenant
Prior, Samuel George Leslie
Royal Army Service Corps
✝ 1945-04-06
Age 42