Royal Canadian Engineers

De 18de Field Company Royal Canadian Engineers was een genie onderdeel van de derde Canadian Infantry Division. Het had als taak ondersteunend te zijn aan de geallieerde eenheden op velerlei gebied. Het moest zorgen voor mobiliteit, door het verwijderen van obstakels, het ontmantelen van mijnen, dichten van gaten in wegen en het bouwen van tijdelijke bruggen om de opmars mogelijk te maken. Zij moesten ook zorgen voor de levering van water, elektriciteit, technische ondersteuning van voertuigen, communicatiemiddelen, beveiliging van ruimtes, etc, etc. 


In- en rond Zutphen werden in de eerste week van april 1945 veel bruggen opgeblazen door de zich terugtrekkende Duitsers. De IJsselbrug was aangewezen om gebruikt te worden als hoofdroute naar het westen van Nederland en werd op 6 april door de Duitsers opgeblazen. Na de bevrijding van de Hoven, het gedeelte van Zutphen aan de westelijke kant van de IJssel, kon de genie van het 2de Canadese Bataljon beginnen aan het bouwen van 2 noodbruggen: de Creerar Bridge en de Harry Bridge, genoemd naar de Canadese generaal Harry Creerar die deze bruggen kwam openen op 29 mei 1945.


Genie soldaat M.G. Ougler van het 2de bataljon, Royal Canadian Engineers (R.C.E.), bezig met de constructie vann de brug bij Zutphen,  28 mei 1945. (Bron: Library and Archives Canada)


Opening van de Harry en Crerar brug. (foto: Regionaal Archief Zutphen)

Het  Royal Canadian Engineers Regiment verloor in de omgeving van Zutphen vijf leden:


The 18th Field Company Royal Canadian Engineers was an engineer regiment of the Third Canadian Infantry Division. Its task was to support the allied units in many ways. It had to provide mobility, by removing obstacles, dismantling mines, plugging holes in roads and building temporary bridges to enable the advance. They also had to take care of the supply of water, electricity, technical support for vehicles, means of communication, security of rooms, etc, etc.


In and around Zutphen many bridges were blown up by the retreating Germans in the first week of April 1945. The IJsselbridge at Zutphen was designated to be used as a main route to the west of the Netherlands and was distroyed by the Germans on the 6th of April. After the liberation of the Hoven, the part of Zutphen on the western side of the IJssel, the engineers of the 2nd Bataljon RCE could start building 2 bridges: the Creerar Bridge and the Harry Bridge, named after the Canadian general Harry Creerar who came over to Zutphen to open these bridges. on May 29, 1945.


Sapper M.G. Ougler of the 2nd Battallion, Royal Canadian Engineers (R.C.E.), completing the construction of a new bridge, Zutphen, Netherlands, 28 May 1945. (Bron: Library and Archives Canada)Opening Harry Crerar Bridge (photo: Regionaal Archief Zutphen)

 

The Royal Canadian Engineers Regiment lost five members in the Zutphen area:

 

Image Colin Keith
Sapper
Fraser, Colin Keith
Royal Canadian Engineers
✝ 1945-04-04
Age 23
Image David Alfred
Sapper
Hebblethwaite, David Alfred
Royal Canadian Engineers
✝ 1945-04-04
Age 27
Image Edward Frank
Sapper
Holbrook, Edward Frank
Royal Canadian Engineers
✝ 1945-04-06
Age 37
Image James
Sapper
Mosley, James
Royal Canadian Engineers
✝ 1945-04-04
Age 38
Image Lucien
Sapper
Therrien, Lucien
Royal Canadian Engineers
✝ 1945-06-10
Age 23