Flight Lieutenant

Kennedy, William Wallace

Service nummer J/9434

Overleden 1944-10-28

Leeftijd 23

Royal Canadian Air ForceWilliam Wallace (Bill) Kennedy

werd geboren op 22 juli 1921 in het gezin van David en Margaret Jane Kennedy uit Toronto, Ontario, Canada. Vader en moeder Kennedy waren beiden van Britse afkomst en geboren in Glasgow, Schotland. Bill had één broer, Graham David Kennedy. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vloog Graham Kennedy in een Typhoon voor de Royal Canadian Air Force . In 1944 was hij samen met zijn broer gestationeerd op het vliegveld van Eindhoven.

William Wallace Kennedy - Newspaper clipping – From the Toronto Star January 1942. Submitted for the project Operation Picture Me
Newspaper clipping – From the Toronto Star January 1942. Submitted for the project Operation Picture Me

Na de basis school volgde Bill van 1934 tot 1940 de Vaughan Road Highschool in Toronto, Ontario. Vanaf 1940 was hij werkzaam als leerling machinist bij de Machine Shop Hamilton Gear Coy. 
In zijn vrije tijd speelde Bill tennis, hockey, badminton, rugby en zwom hij. Daarnaast was hij vijf jaar een actief lid van de Thirtieth Toronto Group van de Boy Scouts Association. 

Diensttijd

Bill’s diensttijd begon in juli 1940 als vrijwilliger bij het Royal Canadian Corps of Signals als “Signalman”, een soldaat die verantwoordelijk is voor de verbindingen.


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Op 28 februari 1941 kwam hij op voor zijn dienstplicht in Toronto. Hij kreeg zijn opleidingen bij de Royal Canadian Air Force in Trenton (Ontario), Victoriaville (Quebec), Oshawa (Ontario) en op de vliegbasis Uplands bij Ottawa (Ontario). Tijdens zijn opleiding leerde hij vliegen in een Tiger Moth en een North American Harvard MKII.

William Wallace Kennedy Baak 28 oktober 1944 ww2memeorial.nl
Bill tijdens zijn opleiding aan de Elementary Flying Training School (Photo: Kennedy family)

Op 19 december 1941 behaalde Bill zijn Pots Flying Badge en vertrok een maand later, op 23 januari 1942, naar het Verenigd Koninkrijk. In Engeland kwam hij tijdelijk onder bevel van de Royal Air Force en werd hij in maart 1942 voor drie maanden gestationeerd in het Midden Oosten. 
In juni 1942 keerde hij tijdelijk voor vier maanden terug naar Canada.
 


(photo: Kennedy family, gekleurd door HK)


"400 Squadron pilots before D-Day, Odlham, England, 1944" - Bill Kennedy in de middelste rij, 2e van links. (foto: flyingforyourlife.com)

Op 22 mei 1943 kwam Bill Kennedy bij het 400 Squadron 39 Wing van de Royal Canadian Airforce. Dit squadron was een fotografische verkenningseenheid die onder andere werd ingezet bij de voorbereidingen voor de invasie van D-day. Het squadron verhuisde in juli 1944 naar een Franse basis en volgde de geallieerde legers terwijl ze naar het noorden gingen. Het bleef een fotografische verkenningseenheid en opereerde boven Duitsland en bezet Nederland..
Nadat het tijdelijk gestationeerd was geweest in Blakenberg, 50 kilometer ten oosten van Brussel, België, vloog het 400 Sqdn vanaf oktober 1944 vanaf het vliegveld Eindhoven in Nederland.
 

William (Bill) Wallace Kennedy Baak RCAF Crash Oktober 1944
Bill Kennedy en Larry Seath zittend op de vleugel van de Spitfire. (photo: Kennedy family)
 


Bill Kennedy in zijn Spitfire.(photo: Kennedy family)

"Vermist" gemeld

Op 28 oktober 1944 vertrok Bill om 12:27 uur plaatselijke tijd met zijn Supermarine Spitfire XI met het kenmerk PL925 van het vliegveld Eindhoven om een foto-verkenningsvlucht te maken boven Duits gebied in de omgeving van de stad Munster.
Normaal gesproken duurde een dergelijke vlucht twee tot tweeëneenhalf uur. Toen deze tijd verstreken was probeerde men tevergeefs via allerlei kanalen radiocontact met hem te krijgen en kreeg hij uiteindelijk de status “MISSING”

In het proces verbaal van inspecteur Dahlhaus van de Nederlandse politie in Baak staat dat er om 13:20 uur een luchtgevecht had plaatsgevonden waarbij een vliegtuig was neergeschoten dat in een weiland iets ten noorden van de Baakse beek was terechtgekomen. Verder staat in het verslag dat de piloot was overleden en het verminkte lichaam niet geïdentificeerd kon worden en begraven werd op de Rooms Katholieke begraafplaats in Baak
Op 16 oktober 1945 kreeg de familie per brief meer informatie over de omstandigheden hoe- en waar Bill was overleden. Volgens deze brief was hij neergeschoten door een anti aircraft geschut in de buurt van Baak.


De plek waar het vliegtuig neerkwam.

Bill Kennedy ligt nog steeds begraven op het kerkhof in Baak. Herman Koekkoek, die als 18 jarige jongen als eerste aankwam bij het vliegtuigwrak, heeft na de oorlog samen met zijn zuster de zorg voor het graf op zich genomen. Ook andere dorpelingen plaatsen regelmatig een bloemetje bij het graf van de oorlogsheld die hier als enige geallieerde ligt begraven. Na het overlijden van Herman Koekkoek nam zijn dochter Yvonne de zorg voor het graf over. De familie Koekkoek kwam na de oorlog in contact met de familie van Bill en er ontstond een hechte vriendschap. 
Graham Kennedy, de broer van Bill, bezocht Baak een viertal keren. Met enige trots merkte hij bij een van zijn bezoeken op “Mijn broer is de enige Protestant die begraven ligt op een Rooms Katholiek kerkhof” 
 


Het graf van Bill Kennedy op de RK begraafplaats in Baak (foto: Harm Kuijper)

William (Bill) Wallace Kennedy - Medals
Bill's Medailles (foto: Harm Kuijper)

 

William Wallace (Bill) Kennedy

was born on July 22, 1921 to David and Margaret Jane Kennedy of Toronto, Ontario, Canada. Bill Kennedy's father and mother were both of British descent and were born in Glasgow, Scotland. Bill had one brother, Graham David Kennedy. During World War Two Graham flew in a Typhoon for the RCAF. In October both brothers were stationed at the airfield of Eindhoven in the Netherlands.
 

William Wallace Kennedy - Newspaper clipping – From the Toronto Star January 1942. Submitted for the project Operation Picture Me
Newspaper clipping – From the Toronto Star January 1942. Submitted for the project Operation Picture Me

After elementary school, Bill attended Vaughan Road High School in Toronto, Ontario from 1934 to 1940. From 1940 he was employed as an apprentice machinist at the Machine Shop Hamilton Gear Coy. In his spare time, Bill played tennis, hockey, badminton, rugby and swam. In addition, he was an active member of the Thirtieth Toronto Group of the Boy Scouts Association for five years.

Service time

Bill's service began in July 1940 as a volunteer with the Royal Canadian Corps of Signals as "Signalman", a soldier responsible for communications.


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

On February 28, 1941, he enlisted in Toronto. He received his training in the Royal Canadian Air Force in Trenton, Ontario, Victoriaville (Quebec), Oshawa (Ontario) and Uplands Air Base near Ottawa (Ontario) and flew in a Tiger Moth and a North American Harvard MKII. 

William Wallace Kennedy Baak 28 oktober 1944 ww2memeorial.nl
Bill during his training at the  Elementary Flying Training School (Photo: Kennedy family)

On December 19, 1941, Bill received his Pilots Flying Badge and left a month later, on January 23, 1942, to the United Kingdom. In England he was assigned to the Royal Air Force and was in March 1942 for three months stationed in the Middle East .


(photo: Kennedy family, colored by HK)
 


"400 Squadron pilots before D-Day, Odlham, England, 1944" - Bill Kennedy in the middel row 2nd from the left (foto: flyingforyourlife.com)

On 22 May 1943 Bill Kennedy joined 400 Squadron 39 Wing of the Royal Canadian Air Force. This squadron was a photographic reconnaissance unit which was also used in the preparations for the D-day invasion. The squadron moved to a French base in July 1944 and followed the Allied armies as they moved north. The squadron remained a photographic reconnaissance unit and operated over Germany and the occupied Netherlands.
After being temporarily stationed in Blakenberg, 50 kilometers east from Brussels, Belgium, 400 Sqdn was based at Eindhoven airfield in the Netherlands from October 1944.

William (Bill) Wallace Kennedy Baak RCAF Crash Oktober 1944
Bill Kennedy en Larry Seath sitting on the wing of a Spitfire. (photo: Kennedy family)


.
Bill Kennedy in his Spitfire.(photo: Kennedy family)

Reported "Missing"

On October 28, 1944, at 12:27 PM local time, Bill departed from Eindhoven Airport in his Supermarine Spitfire XI No. PL925 to make a photo reconnaissance flight over German territory in the vicinity of the city of Munster.
Normally such a flight took two to two and a half hours. When this time had passed, they tried in vain to get radio contact with Bill through all kinds of channels and he was eventually given the status "MISSING"

In the official report of Inspector Dahlhaus of the Dutch police in Baak, it is stated that at 13:20 a dogfight had taken place in which an aircraft had been shot down, which had ended up in a pasture just north of the Baakse Beek. The report also states that the pilot had died and the mutilated body could not be identified and was buried at the Roman Catholic cemetery in Baak.
On October 16, 1945, the family received more information by letter about the circumstances how and where Bill had died. According to this letter he was shot down by an anti-aircraft gun near Baak. 
But the first version of the Dutch inspector is more likely.


The place where the plane crashed.

Bill Kennedy is still buried in the cemetery in Baak. Herman Koekkoek, who as an 18-year-old boy was the first to arrive at the plane wreck, took care of the grave after the war together with his sister. Other villagers also regularly place flowers at the grave of the war hero who is buried in the cemetery as the only allied. After the death of Herman Koekkoek, his daughter Yvonne took over the care of the grave.
The Koekkoek family came into contact with Bill's family after the war and a close friendship developed.
Graham Kennedy, Bill's brother, visited Baak four times. He proudly remarked on one of his visits “My brother is the only Protestant buried in a Roman Catholic Cemetery.”


Bill Kennedy;s grave at the Roman Catholic Cemetery in Baak, the Netherlands.(photo: Harm Kuijper)

William (Bill) Wallace Kennedy - Medals
Bill's Medals (photo: Harm Kuijper)