private

Daigle, Alexis D.

Service nummer G/600674

Overleden 1945-04-06

Leeftijd 25

Le Régiment de la ChaudièreAlexis D. Daigle

werd geboren op 2 maart 1920 als zoon van  Dominique en Axilda Daigle in Lower Sapin, Kent County New Brunswick. Het gezin had naast Alexis nog 3 zoons: Edmond, Sylvio en Josh en 3 dochters: Emilia, Marguerite Aime en Georgina.
Hij ging naar school van zijn 6de  tot 14de jaar en werkte vervolgens op de boerderij, als visser en als monteur. Alexis was vrijgezel, 1,69 lang, had groen grijze ogen en donder bruin haar. Hij sprak zowel Frans als Engels. Op 28 augustus 1941 werd hij opgeroepen voor zijn dienstplicht in Fredericton, New Brunswick en voltooide zijn basic training op 28 oktober 1941 en advanced  training op 8 januari 1942. Hij was wisselend gelegerd in Valcartier en Montmagny.

Hij startte bij de Royal Canadian Engineers als “Engeneer’s helper” en “Jack of all trades” (manusje van alles) en later als timmerman en loodgieter op het Army Training Centrum no.13 in Valcartier bij de Home Defence, een onderdeel van het Home War Establishment dat belast was met de verdediging van de Canadese kust.
In oktober 1944 wordt hij omschreven als een stille jongeman met een bovengemiddelde intelligentie die het als zijn plicht ziet om zich in te zetten in Europa. In december 1944 werd hij overgeplaatst naar les fusiliers du st-Laurent
Op 17 januari 1945 kwam hij aan in Engeland en op 23 februari werd hij toegevoegd aan de X4 lijst, een voorraad manschappen waarmee de regimenten hun verliezen mee konden aanvullen, van de Canadese infanterie troepen in de omgeving van Nijmegen. Op 1 maart 1945 werd Alexis toegevoegd aan Le Régiment de la Chaudière dat zich op dat moment tussen Goch en Kalkar bevond. 
Vanuit Duitsland ging  het noordwaarts richting Zutphen. 


Het Deventerwegkwartier. Alexis Daigle sneuvelde  hier op 6 april 1945.

Zutphen
De hoofdaanval op Zutphen werd in de vroege ochtend van 6 april 1945 ingezet vanaf de Kapperallee. Het Regiment de La Chaudiere leidde de aanval via de Voorsterallee en werd daarbij ondersteund door het 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) en op beide flanken door het North Shore Regiment (NSR).
Zutphen werd fel verdedigd door leden van de 361e Volks Grenadier Divisie, leden van het 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment en Nederlandse SS-ers met machinegeweren, snipergeweren, mortieren en panzerfausten.
In het Deventerwegkwartier werd onder andere zwaar gevochten in de Schimmelpennincklaan, de Sloetstraat, de van der Capellenlaan, de Heeckerenlaan en de Gasthuiskamp. Het ging vaak van huis tot huis en vele woonhuizen werden verwoest of raakten in brand.

Alexis Daigle wordt in deze strijd dodelijk getroffen. Hij wordt tijdelijk begraven in de voortuin van  huize “het Elger” in Almen en wordt op 28 januari 1946 herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, graf II. G. 14.

Alexis Daigle wordt jaarlijks herdacht bij het monument aan de Dorpsstraat in Almen.


Alexis D. Daigle

was born on March 2, 1920 to Dominique and Axilda Daigle in Lower Sapin, Kent County New Brunswick. In addition to Alexis, the family had 3 more sons: Edmond, Sylvio and Josh and 3 daughters: Emilia, Marguerite Aime and Georgina.
Alexis went to school from age 6 to 14 and then worked on the farm, as a fisherman and as a mechanic. Alexis was single, 1.69 tall, had green-gray eyes and dark brown hair. He spoke both French and English. 
On August 28, 1941, he enlisted at Fredericton, New Brunswick and completed his basic training on October 28, 1941 and advanced training on January 8, 1942. He was stationed alternately at Valcartier and Montmagny.Alexis started with the Royal Canadian Engeneers as  "Engineers’ helper" and "Jack of all trades" and later as a carpenter and plumber at the Army Training Center no.13 in Valcartier at the Home Defense, which was part of the Home War Establishment in charge with the defense of the Canadian coast.
In an interview in October 1944 he is described as a quiet young man with an above-average intelligence who sees it as his duty to work in Europe. In december 1944 he was transfered to les fusiliers du st. Laurent.
On January 17, 1945 Alexis arrived in England and on February 23 he was added to the X4 reserve list of the Canadian infantry troops in the Nijmegen area. Alexis was added to Le Régiment de la Chaudière March 1, 1945, which at the time was located between Goch and Kalkar in Germany.
From Germany the regiment went north to  towards Zutphen.


The Deventerweg quarter, Daigle died in this neighbourhood on April 6 1945.

Zutphen
The main attack on Zutphen was launched in the early morning of April 6, 1945, from the Kapperallee Rd on the east side of the town. The Régiment de la Chaudière led the attack via the Voorsterallee Rd, supported by 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) and on both flanks by the North Shore (NB) Regiment, NS(NB)R.
Zutphen was fiercely defended by young and fanatical members of the 361st Volks Grenadier Division, members of the 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment (Paratrooper) regiment and Dutch SS men with machine guns, sniper rifles, mortars, and Panzerfausts.The regiment participated in heavy fighting, on the streets Schimmelpennincklaan, Sloetstraat, van der Capellenlaan, Heeckerenlaan and Gasthuiskamp, among others. They fought house to house and many homes were destroyed or went up in flames.

Alexis Daigle was mortally wounded in this battle. He was temporarily buried in the front garden of “Het Elger” in Almen and was reburied on January 28, 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten, grave II. G. 14.

Alexis Daigle is commemorated annually at the monument at the Dorpsstraat in Almen.