Beste bezoeker, 


In de afgelopen 3 jaar heb ik getracht de geallieerde soldaten, die  in- en rond Zutphen gesneuveld zijn, na ruim 75 jaar een gezicht en een verhaal te geven. Bij de één is dat beter gelukt dan bij de ander, maar ik hoop dat als deze website wat meer bekendheid krijgt ik meer informatie zal ontvangen om toe te kunnen voegen. 
Naast het eren van de gesneuvelden heeft de website ook tot doel om de bezoeker te laten beseffen wat voor offers er gebracht zijn voor onze vrijheid en hoe dichtbij “onvrijheid” kan komen.

Deze website is mijn particulier initiatief en ik hoop dat ik hem nog vele jaren in de lucht kan houden. 
Mocht u dit voornemen willen steunen dan zou ik een kleine financiële bijdrage erg op prijs stellen.

Donaties zullen worden besteed aan:
- het onderhoud van de website
- promotie van de website
- een bloemetje bij de diverse herdenkingen in en rond Zutphen
- educatie op scholen
- het plaatsen van herinneringsplaquettes, waar mogelijk
- Vlagproject Leesten Oost - Canadese vlaggen in de straten van Leesten Oost (moet nog uitgewerkt worden)

Ik dank u hartelijk voor uw steun.

Harm Kuijper

                

Is een Tikkie of Betaalverzoek makkelijker? Laat het me dan even weten via deze link.

 

 

Dear visitor,

In the past 3 years I have tried to give a face and a biography to the Allied soldiers who died more than 75 years ago in and around Zutphen. One has succeeded better than the other, but I hope that when this website gets a little more publicity, I will receive more information to add.
In addition to honoring the fallen, the website also aims to make the visitor realize what sacrifices have been made for our freedom and how close "unfreedom" can come.

This website is my private initiative and I hope I can keep it up and running for many years to come.
If you would like to support this project, I would really appreciate a small financial contribution.

Donations will be spent on:
- the maintenance of the website
- promotion of the website
- flowers at the various commemorations in and around Zutphen
- education in schools
- placing memorial plaques, if posible
- "Vlag project Leesten Oost"- Canadian flags in the streets of Leesten East (still to be worked out)

Thank you very much for your support.

Harm Kuijper