Private

Vaillancourt, Alfred

Service nummer D/606369

Overleden 1945-04-06

Leeftijd 25

Le Régiment de la ChaudièreAlfred Vaillancourt werd geboren op 12 oktober 1919 in Mortreal, in de provincie Quebec, Canada, als zoon van Alfred en Albertine Vaillancourt. Alfred had één zus, Jeannine en3 halfzussen.
Hij stopte met school na groep 6 op 14 jarige leeftijd en ging werken als hulpje bij een kruidenier en later achter de bar bij een restaurant.In zijn vrije tijd lijkt Alfred zich niet te vervelen en heeft vele hobby’s. Hij leest, schrijft verhalen, speelt accordeon, piano, mondharmonica, drumt, en speelt Baseball en Volleyball.

Vaillancourt ging in dienst vanwege de National Resources Mobilisation Act en meldde zich op 4 december 1941 in Joliette, Quebec . Hij kreeg zijn basic training in Joliette en de advanced training in Farnham. Na deze trainingen is hij verbonden aan de Royal Rifles in Quebec en Le Régiment de Hull in Nanaimo,  British Columbia waar hij in Juli 1942 promoveerde tot Lance Corporal. 
Hoewel men via de National Resources Mobilisation Act in eerste instantie een dienstplicht had ingesteld voor verdedigingstaken in het eigen land werd dit later aangepast en kon men ook uitgezonden worden naar Europa. 
Op 12 Juli 1943  vertrekt Alfred voor “special duty” voor een half jaar naar Kiska, een klein eilandje in de Beringzee behorende bij Alaska. Dit eiland werd evenals het nabij gelegen eiland Attu van juni 1942 tot eind juli 1943 bezet door de Japanners om de noordflank van het Japanse rijk te beschermen. 
In April 1944 wordt Alfred op eigen verzoek teruggeplaatst naar de rang van soldaat en werd  hij overgeplaatst naar Les Fusiliers du St-Laurent. 
Na een bootreis van 7 dagen komt hij op 18 januari 1945 aan in het Verenigd koninkrijk en wordt hij toegevoegd aan de algemene reserves van de Canadese infanterie. Begin maart 1945 wordt hij overgezet naar het Europese vasteland waar hij op 3 maart aansluit bij Le Régiment de la Chaudière.

Zutphen
De hoofdaanval op Zutphen werd in de vroege ochtend van 6 april 1945 ingezet vanaf de Kapperallee. Het Regiment de La Chaudiere leidde de aanval via de Voorsterallee en werd daarbij ondersteund door het 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) en op beide flanken door het North Shore Regiment (NSR).
Zutphen werd fel verdedigd door leden van de 361e Volks Grenadier Divisie, leden van het 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment en Nederlandse SS-ers met machinegeweren, snipergeweren, mortieren en panzerfausten.
In het Deventerwegkwartier werd onder andere zwaar gevochten in de Schimmelpennincklaan, de Sloetstraat, de van der Capellenlaan, de Heeckerenlaan en de Gasthuiskamp. Het ging vaak van huis tot huis en vele woonhuizen werden verwoest of raakten in brand.

Soldaat Alfred Vaillancourt sneuvelde in deze strijd. Hij werd tijdelijk begraven in de voortuin van "het Elger" in Almen en werd op 28 januari 1946 herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Holten, graf I. G. 15.

Soldaat Alfred Vaillancourt wordt jaarlijks herdacht bij het monument aan de Dorpsstraat in Almen.


Alfred Vaillancourt was born on October 12, 1919 in Mortreal, Quebec, Canada, to Alfred and Albertine Vaillancourt. Alfred had one sister, Jeannine, and 3 half sisters.
He ended school after 6th grade at age 14 and went to work as a grocer's assistant and later behind the bar at a restaurant.
In his spare time Alfred does not seem bored and has many hobbies. He reads, writes stories, plays accordion, piano, harmonica, drums, and plays baseball and volleyball.

Vaillancourt entered service under the National Resources Mobilization Act and enlisted in Joliette, Quebec on December 4, 1941. He received his basic training in Joliette and the advanced training in Farnham.
After this training he was attached to the Royal Rifles in Quebec and Le Régiment de Hull in Nanaimo, British Columbia, where he was promoted to Lance Corporal in July 1942.
Although the National Resources Mobilization Act had initially introduced compulsory military service for defense tasks in Canada, this was later changed and people could also be deployed to Europe.
On July 12, 1943, Alfred left for “special duty” for six months to Kiska, a small island in the Bering Sea belonging to Alaska. This island, as well as the nearby island of Attu, was occupied by the Japanese from June 1942 to the end of July 1943 to protect the northern flank of the Japanese Empire.
In April 1944, Alfred was returned to the rank of private at his own request and was transferred to Les Fusiliers du St-Laurent.
After a 7-day boat trip, he arrived in the United Kingdom on January 18, 1945, and was added to the General Reserves of the Canadian Infantry. At the beginning of March 1945 he was transferred to the European mainland where he joined Le Régiment de la Chaudière on 3 March.

Zutphen
The main attack on Zutphen was launched in the early morning of April 6, 1945, from the Kapperallee Rd on the east side of the town. The Régiment de la Chaudière led the attack via the Voorsterallee Rd, supported by 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) and on both flanks by the North Shore (NB) Regiment, NS(NB)R.
Zutphen was fiercely defended by young and fanatical members of the 361st Volks Grenadier Division, members of the 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment (Paratrooper) regiment and Dutch SS men with machine guns, sniper rifles, mortars, and Panzerfausts.The regiment participated in heavy fighting, on the streets Schimmelpennincklaan, Sloetstraat, van der Capellenlaan, Heeckerenlaan and Gasthuiskamp, among others. They fought house to house and many homes were destroyed or went up in flames.

Private Alfred Vaillancourt was killed in this battle. He was temporarily buried in the front yard of "het Elger" in Almen and was reburied on January 28, 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I. G. 15.

Soldier Alfred Vaillancourt is commemorated annually at the monument on the Dorpsstraat in Almen.