Flying Officer - Navigator

Pariseau, Armand Alphonse

Service nummer J/14193

Overleden 1943-06-23

Leeftijd 31

Royal Canadian Air ForceArmand Alphonse Pariseau werd geboren op 18 januari 1912 in Port Arthur, Ontario, als de zoon van Rene- en Mary Pariseau (geboren Carroll) uit Winnipeg, Manitoba, Canada. Armand had één broer, Albert.
Leren ging hem goed af en na 3 jaar Highschool behaalde hij zijn Bacherlor of Arts aan de Universiteit van Dayton, Ohio en zijn Master of Arts aan het Loyola Universiteit in Chicago. 
Na zijn studie was hij van 1932 tot 1937 onderwijzer aan de Southside High School en de St. Michael Central High School. Daarna verliet hij he tonderwijs en werkte bij National War Service in Ottawa, Ontario,  als Clerk 4. tot hij op 13 November 1941 in dienst ging. Armand was tweetalig, maar had de voorkeur voor de Engelse taal. Als sport beoefende hij basketball en baseball.

Vanaf zijn aanmelding voor zijn diensttijd heeft hij indruk weten te maken Bij zijn aanmelding werd hij letterlijk omschreven als “een van de beste types die hier de afgelopen tijd verschenen zijn. Hij was in de vooronderstalling dat hij te oud was en was uitgelaten dat hij werd geaccepteerd.
Hij kreeg zijn opleiding in RCAF Station Brandon (Manitoba), RCAF Station Paulson (Manitoba), Debert (Nova Scotia), Victoriaville (Quebec) en L’Ancienne Lorette (Quebec)
In november 1942 vertrok Armand naar het Verenigd Koninkrijk. 
Armand ontwikkelde zich snel als een goed navigator en een fijne collega om mee te vliegen, wat ook blijkt uit de brief van 29 juni 1943 (zie bijlage) van die Wing Commander D.H. Burnside van het No. 427 Squadron aan de vader van Armand schreef toen het vliegtuig niet meer terug keerde van een Raid en Armand als vermist werd gemeld. De hoop dat hij mogelijk krijgsgevangen was genomen vervloog op 17 November 1943 toen zijn vader een tweede brief kreeg waarin bevestigd werd dat Duitse instanties aan het Rode Kruis hadden gemeld dat zijn zoon om het leven was gekomen en begraven was in Wichmond.

Op 22 Juni 1943 werd met 557 vliegtuigen een Raid uitgevoerd op de Duitse stad Mülheim in het hart van het Ruhrgebied. Hierbij werd naar schatting 64% van de stad vernietigd en vielen 578 doden. Een van de vliegtuigen werd gevlogen door Flying Officer N.D. Reid. 
Aan boord van Handley Page Halifax bommenwerper waren in totaal 5 Canadese- en 2 Engelse bemanningsleden, waaronder Flying Officer / Navigator Armand Pariseau . Zij vertrokken om ongeveer 23:20 uur vanaf het RAF vliegveld Leeming in Engeland. 
Op de terugweg werden zij boven Nederland onderschept door een Messerschmitt Bf 110 nachtjager, gevlogen door piloot Hauptmann Günther Friedrich die op vliegveld Deelen gestationeerd was. De Halifax stortte neer in het buurschap Bronsbergen, iets ten zuiden van Zutphen. Niemand van de bemanning overleefde de crash. 

Armand Alphonse Pariseau ligt begraven op de algemene begraafplaats in Wichmond, waar jaarlijks op kerstavond een kaarsje geplaatst wordt bij de graven van de zeven bemanningsleden. 
Lest we forget.

Armand Alphonse Pariseau was born on January 18, 1912 in Port Arthur, Ontario, to Rene- and Mary Pariseau (née Carroll) of Winnipeg, Manitoba, Canada. Armand had one brother, Albert.
Learning went well and after 3 years of high school he received his Bachelor of Arts from the University of Dayton, Ohio and his Master of Arts from Loyola University in Chicago.
After college, he taught at Southside High School and St. Michael Central High School from 1932 to 1937. He then dropped out of education and served with the National War Service in Ottawa, Ontario, as Clerk 4. until enlisting on November 13, 1941.
Armand was bilingual, but preferred the English language. As a sport he played basketball and baseball.

He has been able to impress from the moment he signed up for his military service. When he signed up, he was literally described as “one of the best types to have appeared here in recent times. He was under the impression that he was too old and was elated that he was accepted."
He received his training at RCAF Station Brandon (Manitoba), RCAF Station Paulson (Manitoba), Debert (Nova Scotia), Victoriaville (Quebec) and L'Ancienne Lorette (Quebec)
In November 1942 Armand left for the United Kingdom.
Armand quickly developed into a good navigator and a pleasant colleague to fly with, which is also apparent from the letter of 29 June 1943 (see attachment) from Wing Commander D.H. Burnside of the No. 427 Squadron wrote to Armand's father when the plane failed to return from a Raid and Armand was reported missing. Hopes that he might have been taken prisoner were dashed on November 17, 1943 when his father received a second letter confirming that German authorities had reported to the Red Cross that his son had died and was buried in Wichmond.

On June 22, 1943, a raid was carried out with 557 aircraft on the German city of Mülheim in the heart of the Ruhr area. An estimated 64% of the city was destroyed and 578 were killed. One of the aircraft was flown by Flying Officer N.D. Reid.
On board the Handley Page Halifax bomber were a total of 5 Canadian and 2 English crew members, including Flying Officer / Navigator Armand Pariseau. They departed from RAF Leeming in England at approximately 23:20 hrs.
On their way back they were intercepted over the east of the Netherlands by a Messerschmitt Bf 110 night fighter, flown by pilot Hauptmann Günther Friedrich who was stationed at Deelen airfield. The Halifax crashed in the neighborhood of Bronsbergen, just south of Zutphen. None of the crew survived the crash.

Armand Alphonse Pariseau is buried in Wichmond General Cemetery, where each year a candle is placed at the graves of the seven crew members on Christmas Eve.
Lest we forget