corporal

Bernier, Armand

Service nummer E/106631

Overleden 1945-04-07

Leeftijd 25

Le Régiment de la ChaudièreArmand Bernier

was een Frans-Canadese soldaat. Hij werd geboren op 29 oktober 1919 in L'Echourie, Quebec als zoon van Francois en Sara Bernier (nee Savage). Hij had één broer (Anicet) en drie zussen (Jeanne, Germaine en Reina). Hij verliet de openbare school na klas 5 toen hij 12 was.
Voordat hij in dienst trad, werkte Armand als dagloner in een papierfabriek. Op 5 februari 1942 begon hij zijn opleiding tot schutter bij het Canadian Army Basic Training Centre in Rimouski en later in Trois Rivers en Valcartier. Begin 1944, na een kort verblijf bij de Fuselier de Sherbrooke en het Regiment de Hull, sloot Armand zich op 3 juli 1944 aan bij le Régiment de la Chaaudière, dat in Normandië een hevig gevecht met de Duitsers voerde. Hij werd vermist in de periode tussen 19 oktober en 1 november. Zijn ouders ontvingen hierover een telegram waaruit bleek dat hij door de Duitsers is gevangengenomen en uiteindelijk weer is bevrijd. Dit verhaal verschijnt ook in de plaatselijke krant en het artikel komt terecht in Armand's Soldier's Service Book, zie foto.
In februari 1945 werd hij getraind in het ontmantelen van mijnen en boobytraps en sloot op 3 maart 1945 weer aan bij de Chaudières. Op 26 maart staken de Chaudieres bij Rees de Rijn over en vochten hun weg naar het noorden via Hoch Elten, Doesburg, Drempt, Laag Keppel, Hummelo, Toldijk Wichmond, Vorden, tot het concentratiepunt  3 mijl ten oosten van Zutphen waar in de nacht van 5 op 6 april de bevrijding van de stad zou beginnen.


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Zutphen
De hoofdaanval op Zutphen werd in de vroege ochtend van 6 april 1945 ingezet vanaf de Kapperallee. Het Regiment de La Chaudiere leidde de aanval via de Voorsterallee en werd daarbij ondersteund door het 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) en op beide flanken door het North Shore Regiment (NSR).
Zutphen werd fel verdedigd door leden van de 361e Volks Grenadier Divisie, leden van het 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment en Nederlandse SS-ers met machinegeweren, snipergeweren, mortieren en panzerfausten.
In het Deventerwegkwartier werd onder andere zwaar gevochten in de Schimmelpennincklaan, de Sloetstraat, de van der Capellenlaan, de Heeckerenlaan en de Gasthuiskamp. Het ging vaak van huis tot huis en vele woonhuizen werden verwoest of raakten in brand
Op 7 april gingen de gevechten verder en deze werden Armand Bernier fataal. Hij sneuveld aan de noordzijde van de stad waar nog steeds hevig verzet werd geboden door de veelal jonge Duitse tegenstanders.

Op 14 april 1945 ontvingen zijn ouders een telegram dat geen enkele ouder wenst te ontvangen, Korporaal Armand Bernier was op 7 april “Killed In Action” “In the theater of war” wat, wanneer de nevelen van geheimhouding zijn opgetrokken, Zutphen blijkt te zijn. Hij werd tijdelijk begraven in de voortuin van Het Elger in Almen en op 28 januari 1946 kreeg hij zijn laatste rustplaats op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Holten, graf I.G. 5.

Armand Bernier wordt jaarlijks herdacht bij het monument aan de Dorpstraat in Almen.

Armand Bernier

was a French Canadian soldier. He was born on October 29, 1919 in L'Echourie, Quebec to Francois and Sara Bernier-Savage. He had one brother (Anicet) and three sisters (Jeanne, Germaine and Reina). He left public school after grade 5 when he was 12. 
Before he enlisted Armand worked as a day laborer in a paper factory. On February 5, 1942 he started his training as a rifleman at the Canadian Army Basic Training Center in Rimouski and later in Trois Rivers and Valcartier At the beginning of 1944, after a short stay with the Fuselier de Sherbrooke and the Regiment de Hull, Armand joined the Régiment de la Chaudière on July 3, 1944, which was engaged in fierce battle with the Germans in Normandy. He is missing in the period between October 19 and November 1. His parents receive a telegram about this from which it appears that he was captured by the Germans and eventually liberated. This story also appears in the local newspaper and the article ends up in Armand's Soldier's Service Book, see photo.
In februari 1945 he was trained in mines and booby traps and rejoined the Chaudières March 3 1945 On March 26 the Chaudières crossed the Rhine just opposite Rees and battled their way north via Hoch Elten, Doesburg, Drempt, Laag Keppel, Hummelo, Toldijk, Wichmond, Vorden and concentrated 3 miles outside Zutphen where the liberation of the town was to begin on the night of 5 - 6 april.


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Zutphen
The main attack on Zutphen was launched in the early morning of April 6, 1945, from the Kapperallee Rd on the east side of the town. The Régiment de la Chaudière led the attack via the Voorsterallee Rd, supported by 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) and on both flanks by the North Shore (NB) Regiment, NS(NB)R.
Zutphen was fiercely defended by young and fanatical members of the 361st Volks Grenadier Division, members of the 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment (Paratrooper) regiment and Dutch SS men with machine guns, sniper rifles, mortars, and Panzerfausts.The regiment participated in heavy fighting, on the streets Schimmelpennincklaan, Sloetstraat, van der Capellenlaan, Heeckerenlaan and Gasthuiskamp, among others. They fought house to house and many homes were destroyed or went up in flames.
On April 7 the fighting went on and went fatal for Armand Bernier. He was killed on the North side of the town.

On April 14, 1945 his parents received a telegram that no parent wishes to receive, Corporal Armand Bernier was “Killed In Action” on April 7 “In the theater of war” which, when the mists of secrecy has lifted, turns out to be Zutphen or its immediate surroundings. He was temporarily buried in the front garden of Het Elger in Almen and on January 28, 1946 he was given his final resting place at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I. G. 5.

Armand Bernier is yearly remembered at the monument at the Dorpstraat in Almen.