Lance Corporal

Gruther, Arthur Allan

Service nummer K/38174

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 25

27th Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment)Arthur Allan Gruther wordt geboren op 23 oktober 1919 in Rochester, Alberta. Hij is de zoon van Fred Gruther en Mary Rufenacht en heeft één broer, Herbert,  en één zus, Alice Turnbull. Beide ouders komen oorspronkelijk uit Zwitserland. In 1936 gaan de ouders uit elkaar en Arthur en broer Herbert ondersteunen samen hun moeder tot zij in dienst gaan in resp. 1940 en 1942.


Soldatenboekje (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)


Tot Arthur in dienst gaat is hij ongehuwd en woont hij bij zijn moeder in Vancouver, British Columbia. Hij werkt als boerenknecht en volgt gedurende 6 maanden een opleiding voor jongeren bij auto carrosseriebedrijf “Alberts Body Shop” in Edmonton, Alberta.
Hij meldt zich op 2 november 1940 in Vancouver BC voor zijn dienstplicht en krijgt zijn opleiding in o.a. Nanaimo, Niagara en Debert en kwalificeert zich als chauffeur en Tank Gunner.
1 september 1942 komt hij aan in het Verenigd Koninkrijk. Hij bereikt de rang van Lance Corporal maar laat zich op eigen verzoek weer terug zetten in de rang van Trooper.
Op 22 juli 1944 land Arthur op de stranden van Normandië en 22 november wordt hij toegevoegd aan het 27de Canadian Armed Regiment, de Sherbrooke fusiliers. Hij krijgt op 1 januari 1945 weer de rang van Lance Corporal.Gedeelte uit het dagboek van het regiment (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Het oorlogsdagboek van regiment beschrijft het volgende voorval op 4 april 1945:
Arthur Gruther zit in A-squadron van de Sherbrooke Fusiliers welke bestaat uit 4 groepen, troop 1 t/m 4. Arthur zit in troop 2 onder leiding van Leutenant Butler. Zij moeten samen met troop 3 de Stormont Dundas and Glangarry Highlander ondersteunen op de rechter flank bij de gevechten in Leesten. Uit de omgeving van de molen worden de Canadezen onder vuur genomen met machinegeweer vuur, snipers, mortieren en granaten en de opmars wordt tot staan gebracht. Er volgt een tijdelijke stilte en Arthur en zijn collega Myshak maken van de gelegenheid gebruik om een sanitaire stop te houden. Zij verlaten hiervoor de tank en worden vrijwel onmiddellijk getroffen door granaatvuur. Hierbij wordt Lance Corporal Gruther dodelijk getroffen. Myshak wordt ernstig gewond en samen wordeervoerd naar het Canadian Casualty Clearing Station in ’s Heerenberg.

Gruther sneuvelde hier (bron H.Dijkman)

Lance Corporal Arthur Allen Gruther wordt tijdelijk begraven in Vrasselt, in de buurt van Emmerik. Op 18 februari 1946 wordt hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Groesbeek, graf XX. B. 7.
Hij wordt herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld.

Arthur Allan Gruther was born October 23, 1919 in Rochester, Alberta to Fred Gruther and Mary Rufenacht. He was a brother to Herbert Gruther and Alice Turnbull. Both parents were originally from Switzerland. In 1936 the parents split up and Arthur and brother Herbert supported their mother together until they joined the service in resp. 1940 and 1942.


Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)


Arthur was unmarried and lived with his mother in Vancouver, British Columbia. He worked as a farmhand and followed a 6-month training for young people at “Alberts Body Shop” in Edmonton, Alberta.
He enlisted in Vancouver BC on November 2, 1940 for his military service and received his training in Nanaimo, Niagara and Debert, among others, and qualified as a driver and Tank Gunner.
September 1, 1942 he arrived in the United Kingdom. He attains the rank of Lance Corporal, but at his own request can be reverted back to the rank of Trooper.
Arthur landed on the beaches of Normandy July 22 1944 and November 22 he was assigned to the 27th Canadian Armed Regiment, the Sherbrooke fusiliers. He regained the rank of Lance Corporal on January 1, 1945.


From the war diary (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

According to the war diary this is what happened on april 4 1945.
Arthur Gruther is in A-squadron of the Sherbrooke Fusiliers which consists of 4 groups, troop 1 to 4. Arthur is in troop 2 led by Lieutenant Butler. Together with Troop 3, they must support the Stormont Dundas and Glangarry Highlander on the right flank during the fighting in Leesten. From the vicinity of the mill, the Canadians come under fire of machine guns, snipers, mortars and grenades and the advance is halted. There is a momentary silence and Arthur and his colleague Myshak take the opportunity to have a sanitary stop. They leave the tank  and are almost immediately hit by shellfire. Lance Corporal Gruther is fatally wounded. Myshak is seriously injured and together they are transported to the Canadian Casualty Clearing Station in 's Heerenberg.

Gruther was killed in this area

Lance Corporal Arthur Allen Gruther was temporarily buried in Vrasselt, near Emmerich in Germany. On February 18, 1946 he was reburied at the Canadian War Cemetery in Groesbeek, grave XX. B. 7.

He is commemorated on the monument at the Kerkhofweg in Warnsveld.