Sergeant (pilot)

Clinton, Basil Vivian

Service nummer 573574

Overleden 1945-03-30

Leeftijd 22

Royal Air ForceSergeant Basil Vivian Clinton

was piloot bij het 247st Squadron van de Royal Air Force. Hij was de zoon van Charles en Maude Clinton uit Maidenhead, Berkshire, Engeland en echtgenoot van Irene Jean Clinton.

Het 247ste Squadron had als bijnaam het “China-British” Squadron, als erkenning voor de schenkingen van de Britse gemeenschappen van de buitenlandse concessies die aan de Chinese kust waren gevestigd.

Het 247ste squadron was begin maart 1945 gestationeerd op het RAF vliegveld in Warmwell, in het graafschap Dorset, zo’n 150 kilometer zuidwestelijk van Londen.
In het Operation Record Book, waar van dag tot dag de activiteiten werden bijgehouden, staat te lezen dat in de eerste week van maart 1945 nog flink geoefend werd met formatie vliegen en het afvuren van raketten op gronddoelen. 
Vanaf 8 maart 1945 werden de toestellen overgevlogen naar Helmond, een geallieerd vliegveld in het zuiden van Nederland met de codenaam “B.86 Helmond”. 
Bijna dagelijks werden gewapende verkenningsvluchten uitgevoerde boven Duitsland. Later, naar mate de opmars van de grondtroepen vorderde, werden deze vluchten ook boven Nederlands grondgebied uitgevoerd. 
Sergeant Clinton’s naam is in maart 1945 diverse keren te vinden in de lijst met operaties, o.a. boven Osnabruck, Bergsteinfurt, Ahlen, Coesfeld, Groenlo, Bocholt, Borken en Dulme. De missies zijn gericht op het onderscheppen van vijandelijke troepen, het vernielen van spoorlijnen en het uitschakelen van de Duitse luchtafweer, de zgn. Flak (Flugabwerhkanone). 

Op 30 maart 1945 vertrekt Basil Clinton om 13.40 uur in zijn Hawker Typhoon IB met het nummer MM979 van het vliegveld Helmond 
Samen met nog zes andere Typhoons kiezen zij het luchtruim onder leiding van Flight Lieutenant Friedlander. Doel is een verkenningsvlucht boven het gebied Deventer - Zwolle.


Een model van de Hawker Typhoon 1b

Het Operation Record Book vermeldt dat een vijandelijk transport wordt aangevallen en dat op twee plaatsen een spoorbaan wordt vernield. Als het squadron 247 tussen 14.55 en 15.10 uur op het vliegveld Helmond terugkeert blijkt toestel MM979 te missen. 


De namen van de piloten die aan de verkenning deelnamen. (bron: Operation Record Book 247 Sqdn) 

Naar later zou blijken werd het toestel van sergeant Clinton geraakt door de Duitse luchtafweer, waarna het neerstortte.
Het toestel kwam terecht in de weilanden ten zuiden van boerderij Ruimzicht, bij de Kanonsdijk in Voorstonden, gemeente Brummen. Meer details over de crash en het overlijden van sergeant Clinton zijn niet bekend.
Sergeant Clinton werd tijdelijk op de crashplaats begraven. 


De omgeving waar het vliegtuig van sergeant Clinton is gecrasht.

Op 5 december 1946 werd sergeant Basil Vivian Clinton herbegraven op het kerkhof de Rusthof in Leusden, vak XIII, rij 9, graf 180.

                             
Het graf van Basil Vivian Clinton op de begraafplaats in Leusden. (foto: Monique Hekman- Landwier)

 

 

 De plaquette in de kerk in Drayton, Engeland.

Sergeant Basil Vivian Clinton

was a pilot in the 247th Squadron of the Royal Air Force. He was the son of Charles and Maude Clinton of Maidenhead, Berkshire, England and husband of Irene Jean Clinton.

The 247th Squadron was nicknamed the "China-British" Squadron, in recognition of the British communities' donations of the foreign concessions established on the Chinese coast.

In early March 1945 the squadron was stationed at RAF airfield at Warmwell, County Dorset, some 90 miles southwest of London.
In the Operation Record Book, where the activities were recorded from day to day, it can be read that in the first week of March 1945, formation flying and firing missiles at ground targets were still practiced.
From March 8, 1945, the aircraft were flown to Helmond, an allied airfield in the south of the Netherlands with the code name "B.86 Helmond".
Armed reconnaissance flights over Germany were carried out almost daily. Later, as the advance of the ground troops progressed, these flights were also carried out over Dutch territory.
Sergeant Clinton's name can be found several times in March 1945 in the list of operations, including above Osnabruck, Bergsteinfurt, Ahlen, Coesfeld, Groenlo, Bocholt, Borken and Dulme. The missions are aimed at intercepting enemy troops, destroying railway lines and eliminating the German air defenses, the so-called Flak (Flugabwerhkanone).

On March 30, 1945 Basil Clinton departs at 1.40 pm in his Hawker Typhoon IB with number MM979 from Helmond airfield
Together with six other Typhoons they take to the air under the command of Flight Lieutenant Friedlander. The aim is a reconnaissance flight over the Deventer - Zwolle area.


A model of the Hawker Typhoon 1B

According to the Operation Record Book an enemy transport was attacked and a railway track was destroyed in two places. When squadron 247 returned to Helmond airfield between 2.55 pm and 3.10 pm, MM979 appears to be missing.
As it turned out, Sergeant Clinton's plane was hit by German flak and crashed.


The names of the pilots of the armed recce (source: Operation Record Book 247 sqdn)

The aircraft ended up in the meadows south of the Ruimzicht farm, near the Kanonsdijk in Voorstonden, in the municipality of Brummen. Morre details of the crash and Sergeant Clinton's death are not known.
Sergeant pilot Clinton was temporarily buried at the crash site.


The area of the crash site in the Voorstonden, S/W of the city of Zutphen.


On December 5, 1946, sergeant Basil Vivian Clinton was reburied in the Rusthof cemetery in Leusden, section XIII, row 9, grave 180.

Headstone of B.V. Clinton at the Rusthof cemetery in Leusden, the Netherlands (pohto: Monique Hekman-Landwier)

 

Sergeant B.V. Clinton is also remembered on a plaque in the parish of Drayton.