Flying Officer - bomb aimer

Gracie, Byron McGie

Service nummer J/21043

Overleden 1943-06-23

Leeftijd 23

Royal Canadian Air ForceByron McGie Gracie - RCAF

werd geboren op 29 mei 1920 in Big Valley, Alberta, als zoon van Louis en Elizabeth Gracie. Hij had één broer, Audley Louis Gracie die in de tweede wereldoorlog bij de Canadese landmacht diende.
Vader Louis Gracie was timmerman en stierf op 38 jarige leeftijd toen Byron 4 jaar was. 
Byron kon goed leren en bezocht de Strathcona Highschool in Edmonton tot hij zich op 12 juni 1940 melde voor zijn dienstplicht. Tijdens zijn studie verdiende hij wat bij met het bezorgen van bloemen en in zijn vrije tijd ging hij vaak zwemmen en speelde baseball. Op zijn aanmeldingsformulier gaf hij op dat hij uiteindelijk tandarts wilde worden. 

Byron McGie Gracie - RCAF. Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)
Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Byron kreeg in 1941 zijn opleiding als “wireless operator” (radio technicus) in Montreal en slaagde voor zijn examen met een gemiddeld score van 67%. Hoewel hij graag piloot wilde worden ging zijn voorkeur bij zijn aanmelding uit naar “Ground Duties”. Men had hem namelijk verteld dat dit de meest geschikte manier was om uiteindelijk opgeleid te worden tot piloot.
Het lukte hem uiteindelijk om bij de pilotenopleiding in Trenton aan te sluiten maar werd in maart 1942 ongeschikt bevonden en werd weer herplaatst in zijn oude vak als “wireless operator”. In november van dat jaar behaalde hij zijn air bomber badge, waarna hij in december vertrekt naar het Verenigd Koninkrijk.

Op 22 Juni 1943 werd met 557 vliegtuigen een Raid uitgevoerd op de Duitse stad Mülheim in het hart van het Ruhrgebied. Hierbij werd naar schatting 64% van de stad vernietigd en vielen 578 doden. Een van de vliegtuigen werd gevlogen door Flying Officer N.D. Reid.

Aan boord van Handley Page Halifax MK V bommenwerper waren in totaal 5 Canadese- en 2 Engelse bemanningsleden, waaronder Byron Gracie die in het vliegtuig de bommenrichter was. Zij vertrokken om ongeveer 23:20 uur vanaf het RAF vliegveld Leeming in Engeland. 
Crash site Halifax Bronsbergen Zutphen Gracie
Crash site Halifax 23 juni 1943 Bronsbergen

Op de terugweg werden zij boven Nederland onderschept door een Messerschmitt Bf 110 nachtjager, gevlogen door piloot Hauptmann Günther Friedrich die op vliegveld Deelen gestationeerd was. De Halifax stortte neer in het buurschap Bronsbergen, iets ten zuiden van Zutphen. Niemand van de bemanning overleefde de crash. 

Byron Gracie ligt begraven op de algemene begraafplaats in Wichmond, waar jaarlijks op kerstavond een kaarsje geplaatst wordt bij de graven van de zeven bemanningsleden. 
Lest we forget.
 


Byron McGie Gracie - RCAF

was born on May 29, 1920 in Big Valley, Alberta, to Louis and Elizabeth Gracie. He had one brother, Audley Louis Gracie, who served in the Canadian Army during World War II.
Father Louis Gracie was a carpenter and died at the age of 38 when Byron was 4 years old.
Byron was a good student and attended Strathcona High School in Edmonton until he enlisted for military service on June 12, 1940. During his studies he earned some extra money delivering flowers and in his spare time he often went swimming and played baseball. On his application form, he stated that he eventually wanted to become a dentist.

Byron McGie Gracie - RCAF. Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)
Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Byron was trained as a wireless operator in Montreal in 1941 and passed his exam with an average score of 67%. Although he wanted to become a pilot, his preference was for “Ground Duties” when he applied. He had been told that this was the most suitable way to eventually be trained as a pilot.
He eventually succeeded in enrolling in pilot training in Trenton but was found unfit in March 1942 due to a lack of coordination and orientation skils and was remustered in his old trade as "wireless operator". In November of that year he obtained his air bomber badge and departed in December to the UK.

On June 22, 1943, a raid was carried out with 557 aircraft on the German city of Mülheim in the heart of the Ruhr area. An estimated 64% of the city was destroyed and 578 were killed. One of the aircraft was flown by Flying Officer N.D. Reid.

On board the Handley Page Halifax MK V bomber were a total of 5 Canadian and 2 British crew members, including Byron Gracie who was the bomb aimer on the plane. They departed from RAF Leeming in England at approximately 23:20 hrs.

Crash site Halifax Bronsbergen Zutphen Gracie
Crash site Halifax 23 juni 1943 Bronsbergen

On their way back they were intercepted over the east of the Netherlands by a Messerschmitt Bf 110 night fighter, flown by pilot Hauptmann Günther Friedrich who was stationed at Deelen airfield. The Halifax crashed in the neighborhood of Bronsbergen, just south of Zutphen. None of the crew survived the crash.

Byron Gracie is buried in Wichmond General Cemetery, where each year a candle is placed at the graves of the seven crew members on Christmas Eve.
Lest we forget.