Private

Aker, Clarence Walter

Service nummer B/159599

Overleden 1945-04-14

Leeftijd 20

Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.Private Clarence Walter Aker

werd geboren op 24 december 1924 in Elma, Manitoba, Canada, als zoon van Frank Carl Aker en Josephine Aker (geboren Stefaniuk) uit Toronto. Clarence had één broer, Kenneth  en 3 zussen, Evangeline, Elizabeth en Frances. 
Op 16 jarige leeftijd stopte hij met school (grade 7) en had diverse baantjes. Hij werkte onder andere als hulpje bij een kruidenier, monteerde en assembleerde lampen, werkte als ontvetter bij De Havilland Aircraft Ltd en als piccolo in een hotel.

Clarence meldde zich op 27 februari 1944 voor zijn dientplicht in Toronto. Bij zijn eerste interview gaf hij aan na zijn diensttijd bij de Toronto Police Force te willen werken en als dat niet zou lukken terug te willen in de Hotel business.
Hij kreeg zijn  basic training in  #24 Basic Training Centre in  Brampton en werd vervolgens in  Camp Borden opgeleid als “class III driver (wheel)” chauffeur van voertuigen op banden. 
Clarence vertrok in oktober 1944 naar het Verenigd Koninkrijk en werd eind januari 1945 verscheept naar Italië waar hij op 16 februari 1945 toegevoegd werd aan het Loyal Edmonton Regiment (LER). 
Op 14 maart 1945 vertrok het LER weer uit Italië en arriveerde op 16 maart in Frankijk waarna het noordwaarts ging om uiteindelijk de strijd aan te gaan in Nederland. 
Op 11 april werd de rivier de IJssel overgestoken bij Gorssel (Operatie Canonshot) waarna het Loyal Edmonton Regiment op 12 en 13 april in de omgeving van kasteel Nijenbeek en Wilp actief was. 

Loyal Edmonton Regiment posities bij Zutphen
Posities van het LER regiment zoals vermeld in het oorlogsdagboek op 14 en 15 april - Positions mentioned in the LER war diary on april 14 and 15  (klik op de kaart om te vergroten)

Op 14 april 1945 kreeg het Loyal Edmonton Regiment (LER) opdracht om de Seaforth Highlander of Canada te ondersteunen bij de aanval op de Hoven, het gedeelte van Zutphen dat aan de westelijke kant van de IJssel ligt. 
Het oorlogsdagboek van de LER vermeldt posities in de omgeving van Empe en het is niet helemaal duidelijk hoever het regiment richting Zutphen is opgetrokken op de 14de. Op 15 april worden posities langs de Kanonsdijk en in de Hoven zelf vermeld. Vanwege de overlijdensdatum en het feit dat het regiment ondersteunend was aan de gevechten bij de Hoven worden drie gesneuvelde soldaten van het LER op deze website herdacht. 
Een van hen is Clarence Walter Aker. Hij kreeg  een tijdelijk graf aan de west kant van de IJssel ter hoogte van Gorssel. Op 4 januari 1946 werd hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, graf VI. C. 2.

Private Clarence Walter Aker 

was born on December 24, 1924 in Elma, Manitoba, Canada to Frank Carl Aker and Josephine Aker (née Stefaniuk) of Toronto. Clarence had one brother, Kenneth and 3 sisters, Evangeline, Elizabeth and Frances.
At the age of 16 he dropped out of school (grade 7) and had various jobs: as a grocer's assistant, he mounted and assembling lamps, worked as a degreaser for De Havilland Aircraft Ltd and as a bellhop in a hotel.
Clarence enlisted in Toronto on February 27, 1944. In his first interview, he indicated that he wanted to work with the Toronto Police Force after his military service and if that failed, he wanted to return to the hotel business.
He received his basic training at #24 Basic Training Center in Brampton and was then trained at Camp Borden as a “class III driver” driver of wheeled vehicles.
Clarence left for the United Kingdom in October 1944 and was shipped to Italy at the end of January 1945 where he was assigned to the Loyal Edmonton Regiment (LER) on 16 February 1945.
On March 14, 1945, the LER left Italy again and arrived in France on March 16, after which it headed north to fight in the Netherlands.
The IJssel was crossed at Gorssel on 11 April (Operation Canonshot), after which the Loyal Edmonton Regiment is active on 12 and 13 April in the vicinity of castle Nijenbeek and Wilp.

Positions mentioned in the LER war diary on april 14 and 15 near Zutphen Empe Voorst
Posities van het LER regiment zoals vermeld in het oorlogsdagboek op 14 en 15 april - Positions mentioned in the LER war diary on april 14 and 15 (click to enlarge)

On April 14, 1945, the Loyal Edmonton Regiment (LER) was ordered to support the Seaforth Highlander of Canada in the attack on the Hoven, the part of Zutphen on the western side of the river IJssel.
The war diary of the LER mentions positions in the vicinity of Empe and it is not entirely clear how far the regiment moved towards Zutphen on the 14th. On April 15, positions along the Kanonsdijk and in the Hoven itself are announced. Due to the date of death and the fact that the regiment was supportive of the fighting at the Hoven, three fallen soldiers of the LER are commemorated on this website.
One of them is Clarence Walter Aker. He was given a temporary grave on the west side of the IJssel near Gorssel. On January 4, 1946 he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, grave VI. C. 2.