Corporal

Walker, Donald Cecil William

Service nummer A/38318

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 24

The Highland Light Infantry of CanadaDonald Cecil William Walker

werd naar eigen zeggen geboren op 23 Januari 1921 in Galt (nu Cambridge), Ontario, Canada als zoon van Orly en Jessie Walker. Hoewel in alle documenten in zijn dossier het geboortejaar 1921 staat vermeld is hij volgens de verklaring die ondertekend is door zijn vader voor de afhandeling van zijn nalatenschap geboren in 1924. Mogelijk is hier sprake van een vergissing, maar hoogstwaarschijnlijk heeft Donald zich ouder voorgedaan om in dienst te komen. 


 (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Donald had 4 broers: Jack, Bruce, Larry, Ross en 3 zussen: Jane, Fern en Marie. Na het doorlopen van de lagere school en 3,5 jaar Highschool werkte hij als kantoor bediende bij Newlands & Co in Galt, een Textiel fabriek.
Samen met een aantal vrienden zag hij het als een plicht om in dienst te gaan en meldde hij zch vrijwillig aan op 9 juli 1941 in London, Ontario. Hij werd toegewezen aan het regiment van de Highland Light Infantry of Canada en 12 dagen later stapte hij op de boot naar het Verenigd Koninkrijk en kwam op 29 juli 1941 aan in de Schotse havenplaats Gourock. 
In Engeland werd hij toegevoegd aan de 3rd Division Infantry Reserve Unit en kwam vanwege zijn administratieve achtergrond onder het commando van  het  No.3 Canadian Postal Corps.
In mei 1942 kwalificeerde hij zich tot Clerk “C” en werd toen overgeplaatst naar het hoofdkwartier van het Canadese leger. Vanaf december 1943 tot januari 1945 werd Donald enkele malen opgenomen in het ziekenhuis en werd hij tussentijds geplaatst op de lijst van de Canadian Combined Reinforcement Unit
In november 1944 werd hij definitief overgeplaatst van het Corps of Military Clerks naar het Canadian Infantry Corps
Op 24 februari 1945 werd hij overgezet naar het Europese vasteland en sloot op 7 maart 1945 aan bij de Highland Light Infantry of Canada. Donald had inmiddels de rang van sergeant bereikt maar werd op 10 maart op eigen verzoek teruggezet naar de rang van corporaal. 
Met het regiment van de Highland Light Infantry of Canada stak hij de Duits-Nederlandse grens over. Even voorbij Baak kwam op 3 april de opmars tot stilstand. Zowel vanaf de andere kant van de rivier de IJssel als van de kant van De Elter werd men onder vuur genomen en werd besloten om te wachten tot de volgende dag. Op 4 en 5 april werden met ondersteuning van de artillerie de veelal jonge Duitse tegenstanders bestreden. Bij deze gevechten kwam Donald Walker om het leven.


Posities HLI op 4 en 5 mei 1945 (click om te vergroten)

Donald werd door de 23rd Canadian Field Ambulance overgebracht naar de verbandplaats die zich op dat moment in Beek bevond. Daar werd hij tijdelijk begraven bij de Schutterstent van het St. Jansgilde.
Op 11 maart 1946 kreeg corporaal Walker zijn definitieve rustplaats op de Canadian War Cemetery in Groebeek, graf XXII. D. 6.

  
Donald Cecil William Walker wordt herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld. (foto: Harm Kuijper)

Donald Cecil William Walker

was born on January 23, 1921 in Galt (now Cambridge), Ontario, Canada to Orly and Jessie Walker. Although nearly all documents in his service files show 1921 as the year of birth, the statement signed by his father for the settlement of his estate shows he was born in 1924. This may have been a mistake, but another explanation could be that Donald pretended to be older to join the army.


 (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Donald had 4 brothers: Jack, Bruce, Larry, Ross and 3 sisters: Jane, Fern and Marie. After completing primary school and 3.5 years of high school, he worked as an office clerk at Newlands & Co in Galt, a textile mill .
He enlisted on July 9, 1941 in London, Ontario and was assigned to the regiment of the Highland Light Infantry of Canada. 12 days later he boarded the boat and arrived in the Scottish harbor of Gourock on 29 July 1941.
In England he was assigned to the 3rd Division Infantry Reserve Unit and because of his administrative background came under the command of the No.3 Canadian Postal Corps.
In May 1942 he qualified as Clerk “C” and was then transferred to Canadian Army Headquarters. From December 1943 to January 1945 Donald was hospitalized several times and was also placed on the Canadian Combined Reinforcement Unit's list.
In November 1944 he was permanently transferred from the Corps of Military Clerks to the Canadian Infantry Corps.
On February 24, 1945, he was transferred to mainland Europe and joined the Highland Light Infantry of Canada on March 7, 1945. Donald had now attained the rank of sergeant, but was returned to the rank of corporal on March 10 at his own request.
He crossed the German-Dutch border with the regiment of the Highland Light Infantry of Canada. Just past Baak, the advance came to a halt on 3 April. Both from the other side of the river IJssel and from the side of the farm De Elter they came under fire and it was decided to wait until the next day. On April 4 and 5 , the mostly young German opponents were fought with artillery support . Donald Walker was killed in these battles.


Positions of the HLI april 4 and 5 1945 

Donald was transferred by the 23rd Canadian Field Ambulance to the dressing station which was located in Beek at the time. There he was temporarily buried at the St. John's Guild Archers' Tent.
On 11 March 1946 corporal Walker was given his final resting place at the Canadian War Cemetery in Groebeek, grave XXII. D. 6.

  
Donald Cecil William Walker is commemorated on the monument at the Kerkhofweg in Warnsveld. (photo: Harm Kuijper)