private

Beaton, Douglas Angus

Service nummer F/32224

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 22

The Stormont, Dundas and Glengarry HighlandersDouglas Angus Beaton

werd geboren op 5 januari 1923 in West Bay Road, Nova Scotia, als zoon van Sarah en Angus Beaton. Vader Angus was een postbezorger. Zijn moeder overleed op 44 jarige leeftijd, een jaar voordat Douglas op 14 jarige leeftijd besluit te stoppen met school. Douglas had  6 broers van wie er 3 ook in het Canadese leger actief waren.


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Douglas werkte 3 jaar als bosarbeider en 2 jaar op een boerderij voordat hij op 2 september 1942 in dienst ging. Hij kreeg zijn basis training in No. 60 TC in Yarmouth, Nova Scotia en vervolg training in Halifax waarna hij werd ingedeeld bij de 103de Coastal Battery van de Royal Canadian Artillary in St. John, Newfoundland.
Op 26 juni 1944 vertrok hij naar Engeland, waar hij op 3 juli aankwam. Op 5 augustus zette hij voet aan wal in Normandië, Frankrijk waar hij zich op 8 augustus aansloot bij de Stormont Dundas and Glengarry Highlanders.
Op 4 april sneuvelde Douglas Beaton tijdens de gevechten in Leesten (Zutphen). Hij werd samen met 10 strijdmakkers uit het zelfde regiment tijdelijk begraven bij de RK kerk tussen Vierakker en Wichmond. Op 1 april 1946 werd hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, Graf IX.G.2


(foto: Harm Kuijper)

Private Douglas Angus Beaton wordt herdacht met zijn naam op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld. In 2005 worden 10 straten en een brug genoemd naar de gesneuvelde Glens in de nieuwe wijk Leesten Oost.  Eén van de straten draagt de naam “Beatonstraat”.

Douglas Angus Beaton

was born on January 5, 1923 on West Bay Road, on Cape Breton Island in Nova Scotia, to Sarah and Angus Beaton. Father Angus is a mail driver. His mother died at the age of 44, one year before Douglas decided to drop out of school at the age of 14. He had 6 brothers, 3 of whom were also active in the Canadian army.


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Douglas worked as a forest worker for 3 years and on a farm for 2 years before joining the service on September 2, 1942. He had his basic trainng in No.60 TC in Yarmouth and his  advanced training in Halifax before he was assigned to the RCA's 103rd Coastal Battery in St. John’s, Newfoundland.
On June 26, 1944, he left for England, arriving on July 3. On August 5, he set foot in Normandy, France where three days later he joined the Stormont Dundas and Glengarry Highlanders.

On April 4, Douglas Beaton was killed during the fighting in Leesten (Zutphen). He was temporarily buried together with 10 comrades-in-arms from the same regiment at the RC Church between Vierakker and Wichmond.

  

On April 1, 1946, he is reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, Grave IX.G.2(foto: Harm Kuijper)

Douglas Angus Beaton is commemorated with his name on the monument at Kerkhofweg in Warnsveld. In 2005, 10 streets and a bridge are named after the fallen Glens in a new development in Leesten East. One of the streets bears the name “Beatonstraat”.