Warrant officer / Sergeant Major

Tenklei, Edward Stanley

Service nummer L/27835

Overleden 1945-04-05

Leeftijd 26

The Regina Rifles RegimentSergeant Edward Stanley Tenklei was een Canadese militair uit het plaatsje Cupar, dat ligt in de provincie Saskatchewan. Hij werd geboren op 27 november 1918 in Carman, Manitoba, Canada als zoon van John- en Jessie Tenklei. Vader was van Nederlandse- en zijn moeder van Engelse afkomst. Edward had twee broers, John William en George Arthur en een zus, Jessie May. 
Hij zat, zeker voor die tijd, lang op school en behaalde in 1938 op 20 jarige leeftijd grade 10. Een reden hiervoor was in zijn dossier niet te vinden. Hij werkte na zijn schooltijd als boerenknecht en meldde zich op 25 juni 1940 voor zijn dienstplicht  in Regina, Saskatchewan. 
Tenklei werd toegewezen aan het Regina Rifle Regiment en kreeg zijn opleidingen in Camp Dundurn, Saskatchewan en Debert, Nova Scotia. Na zijn trainingen vertrok hij per boot op 24 augustus 1941 vanuit Halifax naar het Verenigd Koninkrijk en kwam na 7 dagen aan in de Schotse havenplaats Gourock. Tijdens zijn verblijf in Engeland werd hij op 10 januari 1943 bevorderd tot Lance Corporal. Een jaar later nam hij deel aan de grootste invasie operatie uit de geschiedenis: D-day, de landing op de stranden van Normandië op 6 juni 1944. Deze landing zou later cruciaal blijken te zijn, het was het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog.


Moeder Jessie Tenklein legt samen met een Nederlans meisje bloemen bij het graf van haar zoon.(foto: erfgoed Rijssen Holten)

Military Medal
Op 16 februari 1945 zette de Regina Rifles met 2 companies een aanval in om de bossen ten zuiden van Moyland, Duitsland te zuiveren. Men ondervond hevige tegenstand waardoor het oprukken werd vertraagd. Toen de pelotonscommandant gewond raakte en niet meer verder kon nam Sergeant Tenklei onmiddellijk de leiding over en zette met het peloton de aanval voort. Drie keer moest zijn peloton in dekking vanwege de hevige kogelregen van machinegeweren en automatische geweren en evenzovele keren organiseerde hij een nieuwe aanval waarbij de vijand veel schade werd toegebracht. Mede dankzij zijn leiderschap en moed werd het bos veroverd. Voor deze actie werd Sergeant Tenklei postuum de Military Medal toegekend.
“Moyland Wood” kostte het Rigina Rifles Regiment in 3 dagen meer dan 220 man, gedood of gewond. Het was voor dit regiment een van de zwartste dagen van de Tweede Wereld oorlog.

Sergeant Edward Stanley Tenklei overleed op 5 april 1945 aan zijn verwondingen die hij die dag opliep aan de noordkant van het Twentekanaal tussen Eefde en Almen.
Hij werd tijdelijk begraven in de voortuin van het Elger in Almen en op 28 januari 1945 herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Holten, Graf I.G.4. 

Hij wordt jaarlijks herdacht bij het monument aan de Dorpsstraat in Almen.


Sergeant Edward Stanley Tenklei was a Canadian soldier from Cupar, a small village in the province of Saskatchewan. He was born on November 27, 1918 in Carman, Manitoba, Canada to John- and Jessie Tenklei. Father was of Dutch and his mother of English descent. Edward had two brothers, John William and George Arthur and a sister, Jessie May.
He attended school till the age of 20 when he finished grade 10. He worked as a farmhand after school and enlisted for service in Regina, Saskatchewan on June 25, 1940.
Tenklei was assigned to the Regina Rifle Regiment and received his training at Camp Dundurn, Saskatchewan and Debert, Nova Scotia. After his training, he left for the United Kingdom from Halifax by boat on 24 August 1941 and arrived after 7 days in the Scottish port of Gourock. While in England, he was promoted to Lance Corporal on January 10, 1943. A year later he took part in the largest invasion operation in history: D-Day, the landing on the beaches of Normandy on June 6, 1944. This landing would later prove to be crucial, it was the beginning of the end of the Second World War. 


Mother Jessie Tenklein accompanied by a Dutch girl lay flowers at her son's grave.(foto: erfgoed Rijssen Holten)

Military Medal
On February 16, 1945, the Regina Rifles launched an attack with 2 companies to clear the woods south of Moyland, Germany. Heavy resistance was met and the advance was delayed. When the platoon commander was wounded and unable to continue, sergeant Tenklei immediately took the lead and continued the attack with the platoon. Three times his platoon was forced to ground because of heavy machine guns and automatic rifles fire, but he organized every time a new attack inflicting heavy casualties on the enemy. Sergeant Tenklei was posthumously awarded the Military Medal for this action.
“Moyland Wood” cost the Rigina Rifles Regiment more than 220 men killed or wounded in 3 days. It was one of the darkest days of the Second World War for this regiment.

Sergeant Edward Stanley Tenklei died on April 5, 1945 from his wounds that he sustained that day on the north side of the Twente Canal between Eefde and Almen.
He was temporarily buried in the front yard of “Het Elger” in Almen and reburied on January 28, 1945 in the Canadian War Cemetery in Holten, Grave I.G.4.

He is commemorated annually at the monument on the Dorpsstraat in Almen.