Private

Paradis, Ernest

Service nummer E/42024

Overleden 1945-04-06

Leeftijd 23

Le Régiment de la ChaudièreErnest Paradis werd op 9 april 1921 geboren in Abitibi, een administratieve regio in het westen van de provicie Quebec, als zoon van Alphonse en Rosali Paradis. Hij had 4 broers: Leo, Joseph, Willie en Maurice, en 2 zussen: Alice en Rita.

Ernest hield niet van leren, was vaak blijven zitten en niet verder gekomen tot klas 3 toen hij op 12 jarige van school ging. Lezen en schrijven kon hij daardoor nauwelijks. Qua gezondheid had hij waarschijnlijk een lage weerstand  want hij was gevoelig voor griep. Ook had hij vaak rugpijn. Paradis werkte 7 jaar bij zijn ouders op de boerderij en was 2 winters actief als bosarbeider. Hij werkte als dagloner toen hij op twintigjarige leeftijd zich in de stad Quebec aanmeldde voor zijn diensttijd. 


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)


Omdat Ernest geen Engels verstond wilde hij graag dienen bij een Franstalig regiment en op 19 juni 1941 werd hij geplaatst bij  Les Voltiguers de Québec. Hij was tijdens zijn diensttijd gelegerd in Valcartier, Debert, Borden,Sussex en Aldershot. Als je door het dossier van Ernest bladert valt op dat hij erg veel ongeoorloofd afwezig was. Ernest had kennelijk weinig discipline en moest hierdoor veel verlof en soldij inleveren als straf, evenals voor het kwijt raken van uitrusting en  dronkenschap. 
Na zijn opleiding in Canada vertrok hij naar het Engeland, waar hij op 28 juli 1943 aankwam. Op 6 juni 1944, D-day,  landde hij met de Chaudières op Juno Beach, een van de invasiestranden in Normandië bij Bernière sur Mere.
23 Juli 1944 komt hij kort op de X3 lijst, de zieken/gewondenlijst, maar kan in augustus weer aansluiten bij zijn regiment. In de daarop volgende maanden vechten de Chaudières zich samen met de andere regimenten van de Canadese infanterie divisie een weg richting Nederland. Kennelijk maakt Ernest het in december 1944 weer te bont, dit keer beland hij op de X2 lijst wat detentie inhoudt. Als hij zijn straf erop heeft zitten komt hij op de reservelijst van de Chaudieres en wordt uiteindelijk op 3 april weer aan het front ingezet. Het front bevindt zich inmiddels in de omgeving van Zutphen.


Het Deventerwegkwartier

Zutphen
De hoofdaanval op Zutphen werd in de vroege ochtend van 6 april 1945 ingezet vanaf de Kapperallee. Het Regiment de La Chaudiere leidde de aanval via de Voorsterallee en werd daarbij ondersteund door het 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) en op beide flanken door het North Shore Regiment (NSR).
Zutphen werd fel verdedigd door leden van de 361e Volks Grenadier Divisie, leden van het 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment en Nederlandse SS-ers met machinegeweren, snipergeweren, mortieren en panzerfausten.
In het Deventerwegkwartier werd onder andere zwaar gevochten in de Schimmelpennincklaan, de Sloetstraat, de van der Capellenlaan, de Heeckerenlaan en de Gasthuiskamp. Het ging vaak van huis tot huis en vele woonhuizen werden verwoest of raakten in brand.

 Soldaat Ernest Paradis sneuvelde in deze strijd. Hij werd tijdelijk begraven in de voortuin van "het Elger" in Almen en werd op 28 januari 1946 herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Holten, graf I. G. 12.

Ernest Paradis wordt jaarlijks herdacht bij het monument aan de Dorpsstraat in Almen.

Ernest Paradis was born on April 9, 1921, in Abitibi, an administrative region in the west of Quebec, to Alphonse and Rosali Paradis. He had 4 brothers: Leo, Joseph, Willie and Maurice, and 2 sisters: Alice and Rita.
Ernest didn't like school and left at the age of 12 at grade 3. As a result, he could hardly read and write. In terms of health, he catches grippe easily and often had back pains. Paradis worked at his parents' farm for 7 years and did bush work for 2 winters.
He enlisted in Québec City.at the age of twenty. Because Ernest did not understand English, he wanted to serve in a French-speaking regiment and was posted to Les Voltiguers de Québec. During his military service in Canada he was stationed in Valcartier, Debert, Borden, Sussex and Aldershot.


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Going through his files you will notice that Paradis was frequently absent without permission. Ernest apparently had little discipline which resulted in a lot of  punishments for his absents as well as for losing equipment and being drunk.
After his training in Canada, he left for England, where he arrived on July 28, 1943. On June 6, 1944, D-day, he landed with the Chaudières on Juno Beach, one of the landing beaches in Normandy near Bernière sur Mere.
July 23, 1944 he was on the X3 list for a couple of days, the sick/wounded list, but could rejoin his regiment in August. In the months that followed, the Chaudières fought their way towards the Netherlands together with the other regiments of the Canadian infantry division. Evidently Ernest made again some mistakes in December 1944, this time he ends up on the X2 list which means detention. When he had finished his sentence, he was placed on the reserve list of the Chaudières and was eventually deployed again at the front on April 3. The front is now in the vicinity of Zutphen.


Deventerweg quarter - neighbourhood

Zutphen
The main attack on Zutphen was launched in the early morning of April 6, 1945, from the Kapperallee Rd on the east side of the town. The Régiment de la Chaudière led the attack via the Voorsterallee Rd, supported by 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) and on both flanks by the North Shore (NB) Regiment, NS(NB)R.
Zutphen was fiercely defended by young and fanatical members of the 361st Volks Grenadier Division, members of the 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment (Paratrooper) regiment and Dutch SS men with machine guns, sniper rifles, mortars, and Panzerfausts.The regiment participated in heavy fighting, on the streets Schimmelpennincklaan, Sloetstraat, van der Capellenlaan, Heeckerenlaan and Gasthuiskamp, among others. They fought house to house and many homes were destroyed or went up in flames.

Private Ernest Paradis was killed in this battle. He was temporarily buried in the front yard of "het Elger" in Almen and was reburied on January 28, 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I. G. 12.

Ernest Paradis is commemorated annually at the monument on the Dorpsstraat in Almen.