sergeant

Baker, Ernest Wilfred

Service nummer C/2954

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 23

The Stormont, Dundas and Glengarry HighlandersErnest Wilfred (Ernie) Baker

werd geboren op 17 januari 1922 in Brockville, Ontario, als zoon van Wilfred en Mabel Baker. Hij was de derde uit een gezin van 5 kinderen en had 1  broer, Victor Albert Baker die Flight Officer was bij de Royal Canadian Air Force en 3 zussen, Katheleen Elizabeth, Barbara Jean en Betty Irene.
Op 16 jarige leeftijd stopte Ernie met school en werkte  anderhalf jaar als hoedenmaker bij de Stetson Hat Company in Brockville. Toen hij zich op 9 februari 1942 als reservist bij de Brockville Rifles aanmeldde was hij werkloos en gaf aan toe te zijn aan wat anders. Hij was veelzijdig in sport, hij zwom, schaatste, was pitcher bij baseball, speelde ijshockey en was bij voetbal op alle posities inzetbaar. Enie kreeg zijn basic- en advanced training in Cornwall en Brockville.


Brockville Mei 1943 - Troop train klaar voor vertrek - Ernie Baker in het raam uiterst rechts.(foto: privé collectie)


Voor hij in juni afreisde naar het Verenigd Koninkrijk trouwde hij op 21 mei 1943 met zijn jeugdliefde Dorothy Irene Doran.(foto: privé collectie)


In Engeland werd hij toegevoegd aan de Canadian Infantry Reserve Unit en later aan de Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders, de “Glens”. In juni 1944 kwam hij samen met dit regiment aan in Normandië waar begin juli na een felle strijd Caen werd bevrijd. De Glens vochten zich een weg noordwaarts en via Boulogne, Terneuzen, Knokke en Zeeuws Vlaanderen kwamen zij in november in de Ooijpolder aan en bivakkeerden ze eind november in de buurt van Nijmegen waar zij zich klaar maakten om Duitsland binnen te vallen. In februari 1945 ging Baker nog 9 dagen met verlof naar Engeland.

Military Medal
Als de Glens eind maart 1945 door Duitsland trekken stuitten ze ongeveer 200 meter ten oosten van Donsbrüggen in de richting Kleve op hevige tegenstand. De vijand hield de weg onder vuur vanuit vier huizen. Korporaal Baker beval zijn sectie om hem dekkingsvuur te geven. Hij stormde vooruit naar het eerste huis en doodde alle vijanden, waarna hij systematisch de andere drie huizen leeghaalde. Deze actie resulteerde in de dood van vijf Duitsers en de gevangenneming van nog eens zestien tegenstanders. “C” compagnie kon toen de buitenwijk van de stad binnen vallen, overrompelde een 75 mm antitankkanon en zuiverde de rest van de wijk. (bron: "UP THE GLENS")
Voor deze moedige daad ontving Ernie Baker de Militaire Medaille. Niet veel later werd hij ook gepromoveerd tot sergeant.

Op 4 april 1945 sneuvelde Ernie Baker samen met Norman Hannan in een hinderlaag op de Looër Enk in Leesten op het land van Gotink, waar nu de straat de Houtsingel is (zie foto). Diens zoon vond later op die plek kledingstukken met kogelgaten erin van een Duitse schmeisser. Ernie’s vrouw Dorothy hoorde pas na meer dan een week dat haar man was omgekomen. Baker werd tijdelijk begraven bij de RK Kerk tussen Vierakker en Wichmond en kreeg op 1 april 1946 een definitieve rustplaats op de Canadian War Cemetery in Holten, graf XII.F.13.


De huidige situatie aan de Looër Enk in Leesten Oost en de plekken waar Periard, Baker en Hannan zijn gesneuveld.

Sergeant Ernest Wilfred (Ernie) Baker wordt herdacht met zijn naam op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld en op de plaquette met de Roll of Honor in de Wall Street United Church in Brockville, Ontario.
In 2005 werden 10 straten en een brug genoemd naar de gesneuvelde Glens. Eén van de straten draagt de naam "Bakerstraat".

Ernest Wilfred (Ernie) Baker

was born on January 17, 1922 in Brockville, Ontario, to Wilfred and Mabel Baker. He was the third of a family of 5 children and had 1 brother, Victor Albert Baker who was a Flight Officer in the Royal Canadian Air Force and 3 sisters, Katheleen Elizabeth, Barbara Jean and Betty Irene.
At the age of 16, Ernie quits school and worked for a year and a half as a hatter at the Stetson Hat Company in Brockville. When he registered as a reservist with the Brockville Rifles on February 9, 1942, he was unemployed and stated he was ready for something else. He was versatile in sports, he swam, skated, ws a pitcher at baseball, played ice hockey and could be used in all positions in football. Baker received his basic and advanced training in Cornwall and Brockville.


Brockville May 1943 - Troop train ready to leave the station - Ernie in the window on the far right (foto: privé collectie)


Before traveling to the United Kingdom in June, he married his childhood sweetheart Dorothy Irene Doran on May 21, 1943.(foto: privé collectie)

In England he was assigned to the Canadian Infantry Reserve Unit and later to the Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders, the “Glens”. In June 1944 he arrived with this regiment in Normandy where Caen was liberated after a fierce battle at the beginning of July. The Glens fought their way northwards and via Boulogne, Terneuzen, Knokke and Zeeuws Vlaanderen they arrived in the Ooijpolder near Nijmegen at the end of November where they prepared to invade Germany. In February 1945 Baker went on leave to England for 9 days.

Military Medal
When the Glens passed through Germany at the end of March 1945, they encountered fierce opposition about 200 meters east of Donsbrüggen in the direction of Kleve. The enemy held four houses that covered the road with fire. Corporal Baker ordered his section to give him covering fire. He dashed forward to the first house and killed all the enemy; then he systematically cleared the other three houses single-handed. This aggressive action resulted in the death of five Germans and the capture of sixteen. “C” company then struck into the edge of the town, overrunning a 75mm anti-tank gun and then clearing the streets. (source: “UP THE GLENS”)
For this brave act he received the Military Medal. Not much later he was also promoted to Sergeant.

On April 4, 1945, Ernie Baker died together with Norman Hannann while they ran into a ambush with a schmeisser at the Looër Enk in Leesten on farmland owned by the Gotinks, which is now called  "Houtsingel" (street). His son later finds items of clothing with bullet holes in them at that spot. Ernie's wife Dorothy only learned after more than a week that her husband had died. He was temporarily buried at the Roman Catholic Church between Vierakker and Wichmond and on April 1, 1946 was given a permanent resting place at the Canadian War Cemetery in Holten, grave XII.F.13.


The current situation at the Looër Enk in Leesten East and the places where Periard, Baker and Hannan were killed.

Sergeant Ernest Wilfred (Ernie) Baker is commemorated with his name on the memorial at Kerkhofweg in Warnsveld and on the plaque with the Roll of Honor in the Wall Street United Church in Brockville, Ontario.
In 2005, 10 streets and a bridge were named after the fallen Glens. One of the streets bears the name "Bakerstraat".