private

Lawless, Francis Earl

Service nummer F/82306

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 20

The North Nova Scotia HighlandersFrancis Earl Lawless werd geboren op 11 februari 1925 in Springfield, Prince Edward Island, Canada. Hij was de zoon van  James en Ida Lawless en had een volle broer en zus en 4 broers en 4 zussen uit een eerder huwelijk van vader James
Hij zat op school tot grade 8 en werkte na zijn schooltijd 2 jaar bij zijn ouders op de boerderij. 
Voordat hij zich op 2 maart 1943 in Charlottetown, Prince Edward Island meldt voor zijn dienstplicht  werkte hij  3 maanden bij de scheepswerf in Pictou, Nova Scotia.
Hij kreeg zijn basic training in #62 en #61  training centrum in Halifax en New Glasgow en vervolg- en anti aircraft  artillerietrainingen in Windsor, Yarmouth en Aldershot, Nova Scotia.
Van 17 tot 23 april 1943 werd hij opgenomen in het ziekenhuis in New Glasgow voor een infectie aan de bovenste luchtwegen.
In de zomer van 1944 kreeg hij 2 maanden “compassionate farm leave” waarmee hij in de gelegenheid gesteld werd om thuis te helpen op de boerderij.
Eind November 1944 had hij 14 dagen verlof voordat hij zich 19 december in het transitkamp in Debert melde. Op 24 december stapte hij op de boot en kwam op 1 januari 1945 aan in het Verenigd Koninkrijk. Hier verbleef hij tot 11 februari 1945 en werd toen overgevlogen naar het Europese vasteland waar hij werd toegevoegd aan de reserve lijst voor de Canadese infanterie. 
Uiteindelijk sloot hij op 27 Maart aan  bij de North Nova Scotia Highlanders. 

Als de North Nova Scotia Highlanders op 4 april 1945 zich ten zuiden van Zutphen bevinden opent D-company met steun van een aantal carriers een aanval op de IJsseldijk even ten noorden van de monding van de Baakse beek. Zij kwamen hierbij onder hevig mortier-, sniper- en machinegeweer vuur te liggen van de overkant van de rivier. Hierbij werden drie Nova’s waaronder Lawless dodelijk getroffen en raakten 8 anderen gewond. Later op de dag overleed nog een strijdmakker aan zijn verwondingen. Soldaat Lawless werd tijdelijk begraven bij  RK Kerk in Baak en kreeg zijn definitieve rustplaats op 1 april 1946 op de Canadian War Cemetery in Holten, graf XII. F. 4.

Francis Earl Lawless wordt herdacht met zijn naam op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld.

Francis Earl Lawless was born on February 11, 1925 in Springfield, Prince Edward Island, Canada to James and Ida Lawless and had a full brother and sister and 4 brothers and 4 sisters from a previous marriage from father James
He attended school until grade 8 and worked for 2 years with his parents on the farm.
Before reporting for military service in Charlottetown, Prince Edward Island, on March 2, 1943, he worked for 3 months at the shipyard in Pictou, Nova Scotia.
He received his basic training at #62 and #61 training centers in Halifax and New Glasgow and advanced and anti-aircraft gunnery training in Windsor, Yarmouth and Aldershot, Nova Scotia.
From April 17 to 23, 1943, he was hospitalized in New Glasgow for an upper respiratory infection.
In the summer of 1944, he was given 2 months of compassionate farm leave, which gave him the opportunity to help out on the farm at home.
At the end of November 1944 he was on leave for 14 days before reporting to the transit camp in Debert on December 19. He boarded the boat on December 24 and arrived in the United Kingdom on January 1, 1945. Here he stayed until February 11, 1945 when he was flown to the European mainland where he was added to the reserve list for the Canadian infantry.
Lawless finally joined the North Nova Scotia Highlanders on March 27 1945.

When the North Nova Scotia Highlanders are south of Zutphen on April 4, 1945, D-company openned an attack on the IJsseldijk with the support of a number of carriers just north of the mouth of the Baaksebeek. They came under heavy mortar, sniper and machine gun fire from across the river. Three Novas, including Lawless, were killed and eight others injured. Later that day, another comrade in arms died from his injuries. Soldier Lawless was temporarily buried at RK Church in Baak and was given his final resting place on April 1, 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten, grave XII. F. 4.

Francis Earl Lawless is commemorated with his name on the monument at the Kerkhofweg in Warnsveld.