private

Tedley, Frank

Service nummer B/136861

Overleden 1945-04-07

Leeftijd 23

The Stormont, Dundas and Glengarry HighlandersFrank Tedley  woonde in  Simcoe, Norfolk County, Ontario toen hij zich op 28 november 1942 in Hamilton, Ontario aanmeldde voor het Canadese leger. Hij was de zoon van James en Margaret Tedley uit Mount Pleasant. Beide ouders kwamen uit Noord Ierland en Frank was aldaar op 14 augustus 1921 in Londonderry geboren. Hij had 2 broers, James jr. en David Tedley die ook in het Canadese leger dienden en 3 zussen Elza, Isabel en Elisabeth welke laatste als soldaat dienst deed in Camp Borden. 
Voorafgaand aan zijn diensttijd werkte Frank 3 maanden bij Waterous in Bradford waar munitie gemaakt werd voor het Canadese leger.


Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Frank begon zijn infanterie opleiding in Toronto en kreeg vervolgens zijn trainingen in St Jerome en Farnham en vertrok op 14 mei 1943 per boot naar het Verenigd Koninkrijk waar hij na 8 dagen aankwam. Hij werd in eerste instantie toegevoegd aan de 5de Canadian Infantry Reinforcement Unit en werd twee maanden later opgenomen in de gelederen van de Stormont Dundas & Glengarry Highlander “de Glens”.
Met de Glens landde hij op D-day, 6 juni 1944, op het strand van Bernière sur Mere, in Normandië, Frankrijk. Toen het regiment op 5 september in de buurt van Boulogne was raakte Frank gewond en lag een maand in de ziekenboeg. Op 6 januari sloot hij weer aan bij de Glens die op dat moment in de buurt van Nijmegen waren.

Op 7 April volgden de Glens de rode lijn. Ergens op deze route is Frank Tedley waarschijnlijk gesneuveld.

Na de hevige gevechten in Leesten waar het regiment 11 manschappen verloor werd er 3 dagen strijd geleverd bij de bevrijding van Zutphen. Frank Tedley werd op 7 april bij deze gevechten dodelijk getroffen, waarschijnlijk door de kogel van een Duitse sniper. Hij werd tijdelijk begraven op de algemene begraafplaats in Warnsveld. Op 30 januari 1946 kreeg hij zijn definitieve rustplaats op de Canadian War Cemetery in Holten, graf I.H.1

Private Frank Tedley wordt herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld.

Frank Tedley lived in Simcoe, Norfolk County, Ontario when he enlisted for the Canadian Army in Hamilton, Ontario on November 28, 1942. He was the son of James and Margaret Tedley from Mount Pleasant. Both parents came from Northern Ireland where Frank was born in Londonderry on August 14, 1921. He had 2 brothers, James Jr and David Tedley who are also active in the Canadian Army and 3 sisters Elza, Isabel and Elisabeth, the latter of whom served as “private” at Camp Borden.
Prior to his military service, Frank worked for 3 months at Waterous in Bradford where ammunition was made for the Canadian army.


Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Frank starts his infantry training in Toronto and then received his training in St Jerome and Farnham.  He left on May 14, 1943 by boat for the United Kingdom where he disembarked after 8 days. He was initially assigned to the 5th Canadian Infantry Reinforcement Unit but two months later joined the ranks of the Stormont Dundas & Glengarry Highlander “the Glens”.

With the Glens he landed on D-day, June 6, 1944, on the beach of Bernière sur Mere, Normandy. When the regiment was near Boulogne on September 5, Frank was wounded and spent a month in infirmary. On January 6, he rejoined the Glens that are near Nijmegen at that time.


The Glens followed the red line into the city of Zutphen. Most likely Frank Tedley was killed somewhere on this route.(foto: Harm Kuijper)

After the heavy fighting in Leesten, where the regiment lost 11 men, the Glens joined the battle to liberate the city of Zutphen On April 7, the Glens fought their way to the city center of Zutphen via the south side of the city. The route went over the Emmerikseweg and via the Buitensingel and the Jan Vermeerstraat they eventually arrived at the former Marechaussee barracks on the Warnsveldseweg. From there they went towards the Laarstraat. While liberating the city Frank Tedley was fatally hit during this operation in Zutphen, probably by a German sniper. He was temporarily buried in the general cemetery in Warnsveld. 
On January 30, 1946, he was given his final resting place at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I.H.1.

Private Frank Tedley is commemorated on the monument at Kerkhofweg in Warnsveld.