corporal

Bickle, Frederick

Service nummer F/95444

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 28

The North Nova Scotia HighlandersCorporal Frederick Bickle

wordt geboren op 15 april 1916 in Ryhope, Sunderland, Engeland. Hij is de jongste uit een gezin van 6 kinderen en heeft 3 broers (William, Thomas en Richard) en 2 zussen (Elsie en Irene). Door de verhuizing van Engeland naar Canada loopt hij op school 3 jaar achterstand op en na grade 8 stopt hij op 17 jarige leeftijd met onderwijs en werkt hij 8 jaar als broodbakker en 1 jaar als vrachtwagenchauffeur. Op 9  augustus 1941 trouwt hij met Juanita L. Bickle in Williamsdale, Cumberland County, Nova Scotia. Hij woont tot zijn diensttijd in Spirnghill N.S.  

Fred voelt het als een plicht om in dienst te gaan en een uitzending naar het buitenland trekt hem ook. Hij meldt zich op 25 april 1942 in Truro Nova Scotia en krijgt de eerste 3 maanden training in Halifax en Yarmouth. Vanaf juli 1942 werkt hij als kok  bij de RCASC (Royal Canadian Army Service Corps) in Patawawa en later in Red Deer. Als hij zakt voor zijn examen als kok omdat hij de theorie niet voldoende beheerst geeft hij aan liever in de buitenlucht actief te zijn en wordt vervolgens ingezet als chauffeur. Eind juli 1944 wordt hij verscheept naar Engeland en op 29 september begint zijn inzet voor de bevrijding van Noord- West Europa in Normandië. Op 10 oktober wordt Fred ingedeeld bij de North Nova Scotia Highlanders die onderdeel uitmaken van de 3rd Canadian Division, 9th Infantry Brigade.


De plek ten noorden van de Baakse Beek waar het incident plaats vond.

Als het regiment zich op 4 april 1945 ten zuiden van Zutphen bevindt opent D-company met steun van een aantal carriers een aanval op de IJsseldijk even ten noorden van de monding van de Baaksebeek.  Zij komen hierbij onder hevig mortier-, sniper- en machinegeweer vuur te liggen van de overkant van de rivier. Hierbij worden drie Nova’s waaronder Frederick Bickle dodelijk getroffen en raken 8 anderen gewond. Later op de dag overlijdt nog een van zijn strijdmakkers aan zijn verwondingen.  Frederick wordt tijdelijk begraven bij de Rooms Katholieke kerk in Baak. Op 1 april 1946 wordt hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, graf XII.F.11

In Warnsveld wordt Frederick Bickle herdacht op het monument aan de Kerkhofweg.

Corporal Frederick Bickle

was born on April 15, 1916 in Ryhope, Sunderland, England. He was the youngest in a family of 6 children and had 3 brothers (William, Thomas and Richard) and 2 sisters (Elsie and Irene). Because of the move from England to Canada he was 3 years behind in school and after grade 8 he stopped school at the age of 17 and worked 8 years as a bread baker and 1 year as a truck driver. On August 9, 1941, he married Juanita L. Bickle in Williamsdale, Cumberland County, Nova Scotia. He lived in Spirnghill Nova Scotia until his military service.
Fred felt it was a duty to enlist, and a posting abroad also appealed to him. He enlisted in Truro Nova Scotia on April 25, 1942 and received training in Halifax and Yarmouth for the first 3 months. From July 1942 he worked as a cook with the RCASC (Royal Canadian Army Service Corps) in Patawawa and later in Red Deer. When he failed his exam as a cook because he had problems with the theory, he indicated that he prefered to be active in the open air and was subsequently deployed as a driver. At the end of July 1944 he was shipped to England and on September 29 his commitment to the liberation of North-West Europe begins in Normandy. On October 10, Fred was assigned to the North Nova Scotia Highlanders, 3rd Canadian Division, 9th Infantry Brigade.


The area where the incident took place north of the Baakse Beek.

When the North Nova Scotia Highlanders are south of Zutphen on April 4, 1945, D-company opened an attack with the support of a number of carriers on the IJsseldijk just north of the mouth of the Baaksebeek. They came under heavy mortar, sniper and machine gun fire from across the river. Three Novas’ including Frederick Bickle were killed and eight others injured. Later in the day, another of his comrades in arms died from his injuries. Frederick Bickle was temporarily buried at the Roman Catholic Church in Baak. On April 1, 1946 he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, grave XII.F.11

Frederick Bickle is commemorated in Warnsveld on the monument on the Kerkhofweg.