captain

Cain, George

Service nummer B/478028

Overleden 1945-04-07

Leeftijd 25

The Stormont, Dundas and Glengarry HighlandersCaptain George Cain

werd geboren op 11 juni 1919 in Huddersfield, Yorkshire, Engeland als zoon van George en Sarah Elisabeth Cain. In welk jaar hij naar Canada emigreerde is niet bekend. George was in 1941 getrouwd met Elinor Cain en zij woonden in Toronto, Ontario, Canada. Van  september 1935 tot aan het moment dat hij in dienst moest was George werkzaam als scheikundige bij Aulcraft Paints Limited en gaf leiding over het laboratorium waar men toezicht hield op  de kwaliteit van de verf.
Zijn leidinggevende diende in augustus 1941 een verzoek in om hem vrij te krijgen voor de dienstplicht. Van de 28 medewerkers  waren er 6 opgeroepen voor de dienstplicht en de productie kwam in gevaar als de kennis en vaardigheden van George gemist moesten worden. Dit had echter geen effect, het verzoek werd afgewezen. Hoewel George bij zijn aanmelding als voorkeur de Air Force had opgegeven werd hij uiteindelijk toch bij de infanterie  ingedeeld.

Op  8 oktober 1941 meldde George  zich in Newmarket, Ontario voor zijn dienstplicht  en kreeg zijn opleiding achtereenvolgens in Toronto, 3 Rivers, Borden en  in het Verenigd Koninkrijk.
Sinds 17 juli 1943  verbleef George in de UK en doorliep daar allerlei trainingen.


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)


Op 25 maart 1945 werd hij overgevlogen naar Nederland en toegevoegd aan de algemene reserve van de Canadian Infantry. Vervolgens werd hij op 30 maart 1945 toegevoegd aan het regiment van de Stormond Dundas en Glengarry Highlanders wat zich op dat moment in de buurt van Emmerich bevond en twee dagen later de grens naar Nederland zou overtrekken.
In het rood is de Warnsveldseweg aangegeven waar op 7 april Captain George Cain sneuvelde.(kaart/map: Harm Kuijper)

 Op 7 april vochten de Glens zich via de zuidkant van de stad een weg naar de binnenstad van Zutphen. De route ging  over de Emmerikseweg en via de Buitensingel en de Jan Vermeerstraat kwamen ze uiteindelijk uit bij de toenmalige Marechaussee kazerne op de Warnsveldseweg. Vandaar gingen ze richting de Laarstraat. De pelotons liepen aan beide zijden van de weg en moeten regelmatig dekking zoeken achter bomen en in portieken voor de beschietingen van de Duitse scherpschutters die zich verschuilen achter de tramwagons gevuld met cement die bij de brug bij de Laarstraat staan opgesteld.

Kapitein George Cain wordt bij deze aanval dodelijk getroffen.  Hij wordt tijdelijk begraven op de algemene begraafplaats in Warnsveld. 
Op 30 januari 1946 kreeg hij zijn definitieve rustplaats op de Canadian War Cemetery in Holten, graf I.H.7

Captain George Cain wordt herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld.

Captain George Cain

was born on June 11, 1919 in Huddersfield, Yorkshire, England to George and Sarah Elisabeth Cain. It is not known in which year he emigrated to Canada. George married Elinor Cain in 1941 and they lived in Toronto, Ontario. Early September 1935, George worked as a chemist at Aulcraft Paints Limited, where he directed the laboratory that was responsible for the paint quality.
The war put a strain on the company, which saw 6 of its 28 employees drafted, and it needed George’s knowledge and skills to maintain production. In August 1941, his supervisor applied to the military asking that George be released from his service obligations. The request was denied and George was eventually assigned to the infantry, despite indicating his preference when he enlisted for the Air Force.
After enlistment on October 8, 1941 in Newmarket, Ontario, George received his training in Toronto (Ontario), Trois-Rivières (Quebec), Canadian Forces Base Borden (Ontario), and in the United Kingdom.
George underwent all kinds of training since arriving in the UK July 17, 1943.


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

On March 25 1945, he is flown to the Netherlands and added to the general reserve of the Canadian Infantry. Five days later he joined the Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders regiment, which was stationed at the time near the German border town of Emmerich. Two days later they would cross the border to liberate the Netherlands.


The red line shows the Warnsveldseweg where Captain Cain was killed on April 7 1945.(kaart/map: Harm Kuijper)

On April 7, the Glens fought their way to the city center of Zutphen via the south side of the city. The route goes over the Emmerikseweg and via the Buitensingel and the Jan Vermeerstraat they eventually arrived at the former Marechaussee barracks on the Warnsveldseweg. From there they went towards the Laarstraat. The platoons moved on both sides of the road and regularly had to take cover behind trees and in porches from the German snipers who hide behind the tram wagons filled with cement that are set up on the bridge. Captain George Cain was fatally hit in this attack.
He was temporarily buried in the general cemetery in Warnsveld. On January 30, 1946, he was given his final resting place at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I.H.7

Captain George Cain is remembered on the monument at the Kerkhofweg in Warnsveld.