Gunner

Szocs, Geza Frank

Service nummer B/130984

Overleden 1945-04-07

Leeftijd 23

Royal Canadian Horse Artillery - 1st Field RegimentGeza Frank Szocs

werd op 18 juni 1921 geboren in Farkasd, Bratislava, Tsjechoslowakije als zoon van Steve en Julia Szocs. Hij had drie broers, Charlie, Benie en Jimmy 
Frank groeide tot zijn zevende jaar op in Tsjechoslowakije en emigreerde toen samen met het gezin Szocs naar Manitoba, Canada. Na 8 jaar verhuisde hij naar de provincie Ontario waar hij woonde in de plaats Beamsville. Hij bezocht de lokale school tot en met groep 8. 
Voordat hij in dienst kwam was hij werkzaam op de boerderij van zijn vader, kon op trucks en tractors rijden en deed allerlei reparaties aan de machines. Als hobby’s had hij radiotechniek, volleybal, vissen, jagen, zwemmen en schaatsen. 

Op 9 maart 1942 kwam hij in dienst in Toronto, Ontario en kreeg zijn training onder andere in Camp Borden en Petawawa. 


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Frank Szocs was erg geïnteresseerd in radio’s en zijn grote wens was om toegevoegd te worden bij de RCCS, de Royal Canadian Corps of Signals als wireless operator.
Maar, na een maand basic training achtte men hem toch minder geschikt voor de RCCS vanwege het ontbreken van praktische ervaring en kreeg hij het advies om opgeleid te worden als Gunner bij de artillerie 
Eind augustus 1942 werd Frank Szocs overgevaren naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij op 1 september 1942 aankwam. Hij werd met het 1e Field Regiment van de Royal Canadian Horse Artillerie in 1943 ingezet bij de strijd in Sicilië en Italië. Hier bleef hij tot maart 1945, toen hij via Frankrijk werd verplaatst naar Nederland. 
Op 7 april 1945 verbleef het regiment van de RCHA nog in Duitsland. Zij kregen die dag de opdracht om via Kleef en Emmerik noordwaarts te gaan. De uiteindelijke bestemming die dag was Joppe, een kerkdorp 7 kilometer ten noorden van Zutphen. Maar tussen Toldijk en Baak sloeg het noodlot toe. Het konvooi kwam onder vijandelijk vuur te liggen en een granaat kwam vlak voor het voertuig terecht dat door Frank Szocs bestuurd werd.  Frank werd hierbij door de scherven dodelijk getroffen.  


Volgend de coördinaten uit het oorlogsdagboek van zijn regiment sneuvelde Frank Szocs op deze plek.

Geza Frank Szocs werd tijdelijk begraven langs de kant van de weg. 
Op 1 april 1946  kreeg hij zijn definitieve rustplaats op het Canadese Oorlogskerkhof in Holten, Graf XII.F.2

In Canada wordt Frank Szocs herdacht op het oorlogsmonument in Beamsville, Ontario.


(klik op de foto om te vergroten) photo: Ontario war memerials

Geza Frank Szocs

was born on June 18, 1921 in Farkasd, Bratislava, Czechoslovakia to Steve and Julia Szocs. He had three brothers, Charlie, Benie and Jimmy
Frank grew up in Czechoslovakia until he was seven years old and then emigrated with the Szocs family to Manitoba, Canada. After 8 years he moved to the province of Ontario where he lived in Beamsville. He attended the local school and completed grade 8.
Before he came into service he worked on his father's farm, could drive trucks and tractors and did all kinds of repairs on the machines. His hobbies were radio engineering, volleyball, fishing, hunting, swimming and skating.


.On March 9, 1942 he enlisted in Toronto, Ontario and received his training at Camp Borden and Petawawa.


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Frank Szocs was very interested in radios and his great desire was to join the RCCS, the Royal Canadian Corps of Signals as a wireless operator.
However, after a month of basic training, he was deemed less suitable for the RCCS due to lack of practical experience and was advised to be trained as a gunner in the artillery.
At the end of August 1942, Frank Szocs embarked the United Kingdom, arriving on September 1, 1942. He served with the 1st Field Regiment of the Royal Canadian Horse Artillery in 1943 in combat in Sicily and Italy. Here he remained until March 1945, when he was moved to the Netherlands.
On April 7, 1945, the RCHA regiment was still in Germany. That day they were ordered to go north via Kleve and Emmerik. The final destination that day was Joppe, a church village 7 kilometers north of Zutphen. But fate struck between Toldijk and Baak. The convoy came under enemy fire and a shell landed directly in front of the vehicle driven by Frank Szocs. Frank was fatally hit by the shrapnel.


Acoording to the coördinates mentioned in the war diary of his regiment is this the place wher Frank Szocs died.

Geza Frank Szocs was temporarily buried by the side of the road.
On April 1, 1946 he was given his final resting place at the Canadian War Cemetery in Holten, Grave XII.F.2

In Canada, Frank Szocs is remembered on the war memorial in Beamsville, Ontario.


(click the picture to enlarge) photo: Ontario War Memorials