private

Gervais, Harry Louis Philip

Service nummer C/103294

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 19

The Stormont, Dundas and Glengarry HighlandersHarry Louis Gervais werd geboren op 21 november 1925 in La Passe, Renfrew County, Ontario, als zoon van Moise & Hattie Mae Gervais. Het gezin Gervais bestond uit 14 kinderen.
Harry ging tot klas 7 naar school en stopte als gevolg van een geschil met de leraar. Te jong om in fabrieken te werken, vond hij werk op een boerderij waar hij een jaar verbleef. Daarna keerde hij terug naar school om zijn 8e klas af te ronden. Hij slaagde voor zijn examens en ontving zijn toelatingsbewijs in beide talen - Frans en Engels. Van daaruit werkte hij ongeveer 8 maanden bij de Pembroke Shook Mills.


Straatnaambord in Leesten Oost (foto: Harm Kuijper)

Vader Moise Gervais vocht in de Eerste Wereldoorlog, zijn broer Roy bij het Ordinance Corps en zus Viola bij het Canadian Women's Army Corps.
In de voetsporen van zijn vader meldde Harry zich op 8 april 1943 voor het leger in Ottawa. Hij ontving zijn basisopleiding in Cornwall, Ontario en de voortgezette opleiding in Camp Borden. Hij was ingepland voor overzeese dienst, maar vanwege zijn leeftijd kon hij pas gaan als hij 19 was. In september 1943 werd het toegevoegd aan het Midland Regiment in Prince Rupert waar hij een uitgebreide infiltratietraining kreeg. Hij kreeg in november een week vertrekverlof voordat hij in december 1944 vanuit Debert, Nova Scotia naar Engeland vertrok. Harry arriveerde daar op eerste kerstdag en werd gestationeerd in Aldershot bij het 3rd Canadian Infantry Training Regiment. Hij bleef in het Verenigd Koninkrijk tot 12 februari toen hij naar het vasteland van Europa werd gevlogen en werd toegevoegd aan de reservelijst van de 9th Infantry Brigade. Begin maart 1945 werd Harry 20 dagen in het ziekenhuis opgenomen.


Op deze kaart is de omgeving van de huidige Lansinkweg te zien en de plek waar Harry Gervais is gesneuveld.

Gervais voegt zich op 27 maart 1945 bij de Stormont, Dundas en Glengarry Highlanders. Een dag later vecht het regiment zich een weg over de Duits / Nederlandse grens en trekt noordwaarts richting Zutphen. Met een PIAT, een antitankwapen, vecht Harry voor de bevrijding van Leesten. Hij stierf op het erf van boerderij Rusthout aan de Lansinkweg in Leesten en werd tijdelijk begraven bij de Rooms-Katholieke kerk tussen Vierakker en Wichmond. Op 14 april 1946 kreeg hij zijn definitieve rustplaats op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Holten, Graf XII.F.5.


La Passe, Canada - Harry's zus Inez Winter bij het monument - (foto: privé collectie)

Soldaat Harry Louis Gervais wordt herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld en ook op een plaquette bij boerderij “Klein Have”.
In 2005 zijn 10 straten en een brug vernoemd naar de gevallen Glens. Een van de straten draagt ​​de naam “Gervaisstraat”.
In Canada wordt Harry herdacht op een monument in LaPasse, Ontario. (Zie foto van het monument met zijn zus Inez Winter) 
(Deze biografie is samentgesteld met hulp van Harry's familie)

Harry Louis Gervais was born on November 21, 1925 in La Passe, Renfrew County, Ontario, to Moise & Hattie Mae Gervais. The Gervais family consisted of 14 children.
Harry went to school until grade 7 and dropped out due to a dispute with the teacher. Too young to work in factories, he found work on a farm where he stayed for a year. Then he returned to school to complete his 8th grade. He passed his exams and received his admission ticket in both languages - French and English. From there he worked at the Pembroke Shook Mills for about 8 months.


Streetsign in Leesten Oost (foto: Harm Kuijper)

Father Moise Gervais fought in World War I, his brother Roy with the Ordinance Corps and sister Viola in the Canadian Women's Army Corps.
Following his father footsteps, Harry enlisted in the army in Ottawa on April 8, 1943. He received his basic training in Cornwall and the advanced training at Camp Borden. He was slated for overseas service, however due to his age he could not go until he was 19. He was then posted in Prince Rupert, British Columbia where he received extensive training in infiltration.
In September 1943 he was added to the Midland Regiment in Prince Rupert. He had one week embarkation leave in November before he left from Debert, Nova Scotia for England in December 1944. He arrived on Christmas Day and was stationed in Aldershot with the 3rd Canadian Infantry Training Regiment. He stayed in the UK until February 12 when he was flown to mainland Europe and was added to the reserve list of the 9th Infantry Brigade.
At the beginning of March 1945, Harry was admitted to  hospital for 20 days.


This map shows the Lansinkweg as it looks today and the place where Harry Gervais was killed.(foto: Harm Kuijper)

He is joined with the Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders on March 27, 1945.  A day later the regiment fights its way across the German/Dutch border and heads north towards Zutphen.  With a PIAT, an anti-tank weapon, Harry fights for the liberation of Leesten. He died in the yard of a farm on the Lansinkweg near the “Klein Have” in Leesten and was temporarily buried in Vierakker at the Roman Catholic Church. On April 14, 1946 he was given his final resting place at the Canadian War Cemetery in Holten, Grave XII.F.5.


La Passe, Canada - Harry's sister Inez Winter at the monument (foto: privé collectie)

Private Harry Louis Gervais is commemorated on the monument at the Kerkhofweg in Warnsveld and also on a plaque at the “Klein Have” farm.
In 2005, 10 streets and a bridge are named after the fallen Glens. One of the streets bear the name “Gervaisstraat”.
In Canada, Harry is commemorated on a monument in LaPasse, Ontario. (See photo of the monument with his sister Inez Winter)
(This biography has been compiled with the help of Harry's family)