private

Paget, Hazen Henry

Service nummer G/1153

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 22

The Stormont, Dundas and Glengarry HighlandersHazen Henry Paget werd geboren op 2 juli 1922 in Coldstream, Carleton County, New Brunswick als zoon van Henry Ward en Stella Ann Paget. Vader was boer en pelsjager. Beide ouders overleden op jonge leeftijd; vader Ward toen Hazen 2 jaar was en zijn moeder in 1941. Moeder is na het overlijden van Ward voor de tweede keer getrouwd geweest en als gevolg hiervan had Hazen 1 broer, 2 zussen, 2 stiefbroers en 1 stiefzuster: Earl, Martha, Bertha, Clayton, William en mrs John Perkins. 
Hazen zat tot zijn 16de jaar op school en stopte in grade 8. Na zijn schooltijd had hij diverse korte baantjes, o.a. werkte hij op de boerderij en was hij vrachtwagen chauffeur. Daarnaast zorgde hij ook nog voor zijn gehandicapte zus. Hazen hield van jagen en vissen en ging graag uit om te bowlen, te dansen of naar de film. 


Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Op 24 november 1942 meldde hij zich voor zijn dienstplicht in Fredericton, New Brunswick en kreeg vervolgens zijn opleiding bij het Canadian Armoured Corps Training Regiment in Camp Borden. Toen deze training was afgerond verhuisde hij naar het Canadian Armoured Corps Trained Soldiers Regiment in dezelfde plaats
Begin december 1943 kwam hij per boot aan in Engeland waar hij werd toegevoegd aan de Canadian Armoured Reinforcement Unit. 
Hazen verbleef 8 maanden in Engeland alvorens hij naar Frankrijk werd vervoerd waar hij op 2 juli aankwam in de kunstmatige haven van Arromanches. Hij arriveerde op 4 juli in Cairon le Vieux, iets ten noord westen van Caen waar de Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders (de Glens) op dat moment een hevige strijd voerden tegen de Duitse tegenstander. Zes dagen later zou het regiment van de Glens als eerste Canadese regiment de stad Caen binnentrekken, de stad die door de gevechten veranderd is in één grote hoop puin en waar vele slachtoffers waren te betreuren.
Het zou tot begin april 1945 duren voordat de Glens in Leesten aankwamen, negen maanden waarin heftige gevechten geleverd werden en het regiment zware verliezen leed.

Op 4 april 1945 sneuvelde Hazen Paget tijdens de gevechten in Leesten-West. Hij werd samen met 10 strijdmakkers uit het zelfde regiment tijdelijk begraven bij de RK kerk in Vierakker/Wichmond. Op 1 april 1946 werd hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, Graf XII.F.16.


Straatnaambord  in Leesten Oost (foto: Harm Kuijper)

Private Henry Hazen Paget wordt herdacht met zijn naam op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld. In 2005 worden 10 straten en een brug genoemd naar de gesneuvelde Glens. Eén van de straten draagt de naam “Pagetstraat”.

Hazen Henry Paget was born on July 2, 1922 in Coldstream, Carleton County, New Brunswick to Henry Ward and Stella Ann Paget. Father was a farmer and trapper. Both parents die at a young age, father Ward when Hazen is 2 years old and his mother in 1941. Mother was married for the second time after the death of Ward and as a result Hazen had 1 brothers, 2 sisters, 2 step brothers and 1 stepsister ,: Earl, Martha, Bertha, Clayton, William and Mrs. John Perkins.
Hazen went to school until he was 16 years old, after finishing grade 8. He had several short jobs, worked at home on the farm and took care of his disabled sister. In his spare time he likes to hunt and fish, likes to go out to bowl, dance and to go to the movies.


Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)


On November 24, 1942, he enlisted for military service in Fredericton, New Brunswick and received training with the Canadian Armored Corps Training Regiment at Camp Borden. When this training was completed, he moved to the Canadian Armored Corps Trained Soldiers Regiment in the same place
At the beginning of December 1943 he arrived in England by boat where he is assigned to the Canadian Armored Reinforcement Unit.Hazen stays in England for 8 months before being transported to France where he arrived at the artificial port of Arromanches on 2 July. He was added to the Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders July 4th in Cairon le Vieux, just north west of Caen, where the Glens are fighting a fierce battle against the German opponent. 6 days later, the Glens regiment will be the first Canadian regiment to enter the city of Caen, which has been turned into a mess by the fighting.

It will take until the beginning of April 1945 before the Glens arrive in Leesten, 9 months in which fierce fighting took place and the regiment suffered heavy losses.
On April 4, Hazen Paget was killed during the fighting in Leesten-West. He was temporarily buried together with 10 comrades-in-arms from the same regiment at the Roman Catholic Church between Vierakker and Wichmond. On April 1, 1946, he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, Grave XII.F.16.


Street Sign in Leesten Oost - Zutpen (foto: Harm Kuijper)

Private Henry Hazen Paget is commemorated with his name on the monument at Kerkhofweg in Warnsveld. In 2005, 10 streets and a bridge are named after the fallen Glens. One of the streets bears the name “Pagetstraat”.