Corporal

Marchand, Henry Albert

Service nummer A/107089

Overleden 1945-04-08

Leeftijd 20

Le Régiment de la ChaudièreHenry Albert Marchand werd op 13 september 1924 in Tilbury, Ontario geboren. Henry is de oudste zoon in het gezin van Nelson en Mary Marchand. Hij had drie broers en één zus: Leo, Donald, Stanley en Isabelle. Het gezin leeft op een boerderij en vader Marchand is tijdens de oorlog actief als sergeant majoor in het Royal Canadian Ordnance Corps, een legeronderdeel dat verantwoordelijk is voor de bevoorrading van de troepen.
Henry zat  tot zijn 16de op school, herhaalde groep 6 en 7 en stopte uiteindelijk in groep 8. Hij werkte hierna een jaar thuis op de boerderij en was 8 maanden vrachtwagen chauffeur  bij de Brewer’s Retail Store. 
Hij werd bij zijn keuring omschreven als een jongeman die midden in het leven staat, die houdt van teamsport, zwemmen en vissen en die  in het weekend met vrienden de bloemetjes buiten zet op dansavonden en party’s. 
Maar Henry was niet echt tevreden met zijn civiele leven  en trad in de voetsporen van zijn vader als hij zich in augustus 1942 als vrijwilliger meldt bij de Royal Canadian Ordnance Corps. In Juni 1943 wordt hij opgeroepen voor zijn dienstplicht en krijgt hij zijn opleiding achtereenvolgens in London (Ont), Listowel, Camp Ipperwash en Debert.
23 oktober 1943 kwam hij aan in het het Verenigd Koninkrijk en wordt toegevoegd aan de No. 3 Canadian Reinformcement Unit. 
Op 3 juli 1944 zetre hij voet aan wal in Normandië waar hij op 20 juli aansloot bij Le Régiment de la Chaudière. Hij raakte op 19 september bij de gevechten gewond en verbleef tot 4 oktober in het ziekenhuis om zich op 5 november 1944 weer aan te sluiten bij het regiment.

Zutphen
De hoofdaanval op Zutphen werd in de vroege ochtend van 6 april 1945 ingezet vanaf de Kapperallee. Het Regiment de La Chaudiere leidde de aanval via de Voorsterallee en werd daarbij ondersteund door het 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) en op beide flanken door het North Shore Regiment (NSR).
Zutphen werd fel verdedigd door leden van de 361e Volks Grenadier Divisie, leden van het 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment en Nederlandse SS-ers met machinegeweren, snipergeweren, mortieren en panzerfausten.
In het Deventerwegkwartier werd onder andere zwaar gevochten in de Schimmelpennincklaan, de Sloetstraat, de van der Capellenlaan, de Heeckerenlaan en de Gasthuiskamp. Het ging vaak van huis tot huis en vele woonhuizen werden verwoest of raakten in brand. De daarop volgende dagen trok men verder de stad in. Verspreid over de stad waren sluipschutters actief, terwijl ondertussen een deel van de vijand zich terugtrok naar de westelijke kant van de IJssel.

Op 8 april kwam Corporal Marchand om het leven, waarschijnlijk werd hij dodelijk getroffen door een sluipschutter in het centrum van Zutphen.
Hij werd tijdelijk begraven in de voortuin van “het Elger” in Almen en werd op 28 januari 1946 herbegraven op het Canadese oorlogskerkhof in Holten, graf I.G.1
Corporal Henry Albert Marchand wordt jaarlijks herdacht bij het monument aan de Dorpsstraat in Almen.


Henry Albert Marchand was born September 13, 1924, in Tilbury, Ontario. Henry was the eldest son in the family of Nelson and Mary Marchand. He had three brothers and one sister: Leo, Donald, Stanley and Isabelle. The family lived on a farm.
During the war father Marchand served as a sergeant major in the Royal Canadian Ordnance Corps, an army unit responsible for supplying the troops.
Henry attended school until he was 16, repeated 6th and 7th grades and finally dropped out in 8th grade. He worked at home on the farm for a year and was a truck driver at the Brewer's Retail Store for 8 months.
Marchand was described in an interview as a young man who is full of life, who enjoys team sports, swimming and fishing and who spends the weekend with friends at dance evenings and parties.
But Henry was not quite satisfied with his civilian life and followed in his father's footsteps when he volunteered with the Royal Canadian Ordnance Corps in August 1942. 
In June 1943 he enlisted in London, Ontario and was trained successively in London, Listowel, Camp Ipperwash and Debert.
He arrived in the United Kingdom October 23, 1943 and was assigned to No. 3 Canadian Reinforcement Unit.
On 3 July 1944 he set foot in Normandy where he joined Le Régiment de la Chaudière on 20 July. He was wounded during a battle on September 19, hospitalized until October 4 and rejoyned the regiment in November, 1944.

Zutphen
The main attack on Zutphen was launched in the early morning of April 6, 1945, from the Kapperallee Rd on the east side of the town. The Régiment de la Chaudière led the attack via the Voorsterallee Rd, supported by 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) and on both flanks by the North Shore (NB) Regiment, NS(NB)R.
Zutphen was fiercely defended by young and fanatical members of the 361st Volks Grenadier Division, members of the 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment (Paratrooper) regiment and Dutch SS men with machine guns, sniper rifles, mortars, and Panzerfausts.The regiment participated in heavy fighting, on the streets Schimmelpennincklaan, Sloetstraat, van der Capellenlaan, Heeckerenlaan and Gasthuiskamp, among others. They fought house to house and many homes were destroyed or went up in flames.
The following days they moved further into the city. Snipers were active throughout the city, while part of the enemy retreated to the western side of the IJssel.

Corporal Marchand was killed on April 8, probably by a sniper in the center of Zutphen.
He was temporarily buried in the front yard of "het Elger" in Almen and was reburied on January 28, 1946 in the Canadian war cemetery in Holten, grave I.G.1

Henry Albert Marchand is commemorated annually at the monument on the Dorpsstraat in Almen.