private

Corbett, Hilbert Stephen

Service nummer F/20362

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 37

The North Nova Scotia HighlandersHilbert Stephen Corbett 

werd geboren op 29 september 1907 in Creston, British Colombia als zoon van  Walter Smith Corbett en Nelly Kelly Corbett, uit Bass River, Nova Scotia. 
Hij had een broer (Walter), een zus (Isabelle) en een halfzus (Ruth.) Zijn vader had een boerderij in Bass River.  Hilbert hield van paarden en honden. Tijdens de winter werkte hij in de bossen en op de boerderij en in de zomer vist hij. 
Hij werkte 3 jaar in een stoelen fabriek en voorafgaand aan zijn diensttijd was hij actief als schilder.


1943 - Hilbert Corbett en zijn zus Isabelle 


Op 3 juli 1940 begon zijn diensttijd bij de Darthmouth Armouries in Nova Scotia en werd hij opgeleid in Debert en Halifax Nova Scotia bij de Royal Canadian Artillerie. Hij bereikte de rang van bombardier wat te vergelijken is met de rang van corporaal. Maar op 1 januari 1944 wordt hij op eigen verzoek terug gezet in de rang van gunner omdat hij graag toegevoegd wilde worden aan de troepen die als versterking ingezet werden in Europa. Via de tranferkampen in Windsor en Brampton kwam hij terecht in het infanterie trainingscentrum in Aldershot Nova Scotia.
Na een boottocht van 6 dagen kwam hij op 20 oktober 1944 aan in Engeland en na een maand werd hij op 23 november toegevoegd aan de troepen die zich bij Nijmegen verzamelden om de Rijn over te steken. Op 19 januari 1945 kwam hij uiteindelijk terecht bij de North Nova Scotia Highlanders, het regiment dat onderdeel uitmaakt van de 9e Canadese infanterie brigade.

Monding Baakse Beek Hilbert Stephen Corbett  ww2memorial.nl
De omgeving bij de Baakse Beek waar het incident plaats vond.

Toen het regiment zich op 4 april 1945 ten zuiden van Zutphen bevond opende D-company met steun van een aantal carriers een aanval op de IJsseldijk even ten noorden van de monding van de Baakse beek.  Zij kwamen hierbij onder hevig mortier-, sniper- en machinegeweer vuur te liggen van de overkant van de rivier. Hierbij werden drie Nova’s dodelijk getroffen en raakten 8 anderen waaronder Hilbert Steven Corbett gewond.  Hij werd overgebracht naar het 2nd Canadian Casualty Clearing Station in het patersklooster van ‘s-Heerenberg waar hij diezelfde dag  aan zijn verwondingen overleed. 
Hij werd tijdelijk begraven op Joodse Begraafplaats aldaar en kreeg zijn definitieve rustplaats op 22 januari 1946 op de Canadian War Cemetery in Groesbeek, graf XVII. F. 6. 

In Warnsveld wordt Hilbert Stephen Corbett herdacht op het monument aan de Kerkhofweg.

Hilbert Stephen Corbett

was born on September 29, 1907 in Creston, British Colombia to Walter Smith Corbett and Nelly Kelly Corbett, of Bass River, Nova Scotia.
He had a brother (Walter), a sister (Isabelle) and a half sister (Ruth). His father owned a farm. Hilbert loved horses and dogs. During the winter he worked in the woods and on the farm and in the summer he often went fishing.
He worked in a chair factory for 3 years and prior to his military service he was active as a painter.

Hilbert Stephen Corbett and his sister Isabelle ww2memorial.nl Harm Kuijper
1943 - Hilbert Corbett and his sister Isabelle

On July 3, 1940 he enlisted at the Dartmouth Armories N.S. and was educated in Debert and Halifax N.S. with the Royal Canadian Artillery. He attains the rank of bombardier which is comparable to the rank of corporal. But on January 1, 1944 he was returned to the rank of gunner at his own request because he wanted to be added to the troops deployed as reinforcements in Europe. Via the transfer camps in Windsor and Brampton he ended up in the infantry training center in Aldershot N.S.
After a boat trip of 6 days, he arrived in England on October 20, and after a month he was added to the troops who were concentrated in the Nijmegen area to cross the Rhine. On January 19, 1945, he eventually ended up with the North Nova Scotia Highlanders, the regiment that is part of the 9th Canadian Infantry Brigade.


Monding Baakse Beek Hilbert Stephen Corbett  ww2memorial.nl
The area of the incident.
 

When the North Nova Scotia Highlanders are south of Zutphen on April 4, D-company opened an attack with the support of a number of carriers on the IJsseldijk just north of the mouth of the Baakse beek. They came under heavy mortar, sniper and machine gun fire from across the river. During this fight, private Corbett was wounded and transferred to the 2nd Canadian Casualty Clearing Station in the monastery of 's-Heerenberg, where he died that same day. He was temporarily buried in the local Jewish Cemetery and was given his final resting place on January 22, 1946 at the Canadian War Cemetery in Groesbeek.

Hilbert Stephen Corbett is commemorated in Warnsveld on the monument on the Kerkhofweg.