sergeant

Atkinson, Hubert Fenton Booth

Service nummer D/26230

Overleden 1945-04-06

Leeftijd 26

27th Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment)
Foto van een fragment uit de video van de bevrijding van Zutphen. Uiterst links de doorgang die Atkinson had gemaakt door de Polbeek. Kort daarop  zou hij sneuvelen.

Sergeant Hubert Fenton Booth (Ackie) Atkinson

werd geboren op 22 september 1918 in St. Hubert, Quebec als zoon van Frederick William en Sarah Atkinson. Hij was een broer van Frederick George Atkinson en Florence Kathleen Atkinson. Hubert was een goede leerling en ging naar school tot klas 9 en ging door met avondschool tot klas 12. Voor zijn dienst werkte hij 5 jaar als assistent-manager in een drogisterij. Zijn hobby's waren skiën en vissen.
Hubert nam op 24 juni 1940 dienst als vrijwilliger bij de Canadian Grenadier Guards C.A.S.F in Montreal. Hij had zijn basis- en voortgezette opleiding in Camp Borden, Camp Valcartier, Halifax, St.John N.B., Sussex en Debert. 
Na zijn opleiding in Canada vertrok hij op 8 oktober 1942 naar Engeland en werd toegevoegd aan het 22nd Armoured Regiment waar hij optrad als instructeur voor draadloze verbindingen. Op 23 juli 1944 ging hij van boord in Normandië en na een kort verblijf op de reservelijst werd hij toegevoegd aan het 27nd Canadian Armoured Regiment. In Normandië raakte hij op 8 augustus 1944 gewond en werd hij enige tijd in het ziekenhuis opgenomen.


In de vroege ochtend van 6 april, om 05.30 uur, voerde sergeant Atkinson het bevel over groep tanks die le Regiment de la Chaaudiere assisteerden aan de noordkant van Zutphen. Hij kwam met zijn tank aan bij de Oostveense brug die door de Duitsers was opgeblazen, maar slaagde erin na het neerleggen van boomstammen de Polbeek over te steken en trok vervolgens met twee tanks de stad in. Op deze verkenning werd Atkinson dodelijk getroffen door een sluipschutter, terwijl een 75 mm tank door een Bazooka werd uitgeschakeld en 3 andere soldaten gewond raakten.


Zutphen, de Oostveense brug aan de oostkant van de stad

Sergeant Atkinson werd tijdelijk begraven in de voortuin van “Het Elger” in Almen, samen met 39 andere strijdmakkers. Op 28 januari 1946 kreeg hij zijn laatste rustplaats in Holten op de Canadian War Cemetery, graf III.B.7 
Hij wordt herdacht bij het monument aan de dorpsstraat in Almen.


Photo of a video footage of the liberation of Zutphen. On the far left the passage that Atkinson had made through the Polbeek  stream. Shortly afterwards he was killed by sniper fire.

Sergeant Hubert Fenton Booth (Ackie) Atkinson

was born on September 22, 1918 in St. Hubert, Quebec to Frederick William and Sarah Atkinson. He was a brother to Frederick George Atkinson and Florence Kathleen Atkinson. Hubert was a good student and visited school till grade 9 and continued night school to grade 12. Before his service he worked for 5 years as an assistant manager in a drugstore. His hobbies were skiing and fishing.
Hubert enlisted June 24, 1940, as a volunteer at the Canadian Grenadier Guards C.A.S.F in Montreal.  He had his basic and in advanced training in Camp Borden, Camp Valcartier, Halifax, St.John N.B., Sussex and Debert. After his training in Canada, he left for England on October 8, 1942 and was added to 22nd Armoured Regiment where he acted as a wireless instructor. July 23, 1944 he disembarked in Normandy and after a short stay on the reserve list he was added to 27 Canadian Armoured Regiment. In Normandy he got wounded august 8 1944 and was hospitalized for a while.

In the early morning of April 6, at 05:30 AM, Sergeant Atkinson commanded a group of tanks assisting the Regiment de la Chaaudiere on the north side of Zutphen. He arrived with his tank at the Oostveen bridge that had been blown up by the Germans, but managed to cross the Polbeek after laying down logs and then entered the city with two tanks. On this reconnaissance Atkinson was fatally shot by a sniper, while a 75mm tank was knocked out by a Bazooka and 3 other soldiers were injured.


Oostveense brug- Bridge at the east side of Zutphen

Sergeant Atkinson was temporarily buried in the front yard of “Het Elger” in Almen, along with 39 other comrades in arms. On January 28, 1946, he was given his final resting place in Holten at the Canadian War Cemetery, grave III.B.7
He is remembered at the monument at the Dorpsstraat in Almen.