Sergeant (pilot)

Hajduk, Józef

Service nummer P/704118

Overleden 1945-01-20

Leeftijd 22

Polish Air ForceSergeant (plutonowy) Józef Hajduk

was een 22 jarige Pool die bij het 302de (Poznanski) Squadron van de Polish Air Force vloog.  Hij werd geboren op 29-04-1922. 

Foto: Niebieska Eskadra.

Op 20 januari 1945 voerde het Poolse squadron 2 gewapende verkenningen uit boven oost Nederland. Volgens het operatie verslag was het de eerste serieuze verkenning sinds 1 januari van dat jaar. 
Nieuwjaardag 1945 pakte dramatisch uit voor het Poolse squadron. Het was gestationeerd in Sint Denijs Westrem (B61) in Oost Vlaanderen, België. Het squadron had die dag onder andere een verkenning gevlogen over de lijn Amersfoort – Apeldoorn – Zwolle, waar met 250- en 500 ponders de spoorlijn werd gebombardeerd. Maar na terugkomst op het vliegveld bleek maar eens temeer hoe kwetsbaar de toestellen op de grond waren. Terwijl een gedeelte van de toestellen al geland was en sommigen net de landing hadden ingezet, werden zij aangevallen door de Duitse Luftwaffe. Met nauwelijks nog brandstof en munitie aan boord werden zij een makkelijk prooi voor de vijand en gingen alle toestellen verloren. Gelijker tijd werden ter ondersteuning van het Ardennenoffensief in bevrijd Nederland, België en Noord Frankrijk andere geallieerde vliegvelden door de Duitsers aangevallen in “Operation Bodenplatte”.

Verkenning bij Lochem

De eerste groep van vijf Spitfires vertrok op 20 januari 1945 om 09:15 uur vanaf het vliegveld Grimbergen (B60) in België en keerde volgens het Operation Record Book terug om 11:00 uur. 
De tweede groep vertrok om 09:45. In de omgeving van de brug bij Lochem werden negen 250 ponders afgeworpen op 10 vijandelijke voertuigen die daar geparkeerd stonden. Directe hits werden echter niet waargenomen, mede omdat het zicht werd beperkt door sneeuw.
Volgens de vluchtgegevens keerde ook de tweede groep, waar Józef Hajduk in vloog, volledig terug. Achter het toestel van Jozef Hajduk staat een terugkomsttijd van 11:00 uur vermeld. Het lijkt er echter op dat dit tijdstip later is toegevoegd (zie gegevens Operation Record Book) en kan niet kloppen.


Operation Record Book 302 Sqdn - 20-01-1945 (click om te vergroten)

Het toestel van Józef Hajduk met het kenmerk MK177 stortte op 20 januari om 10:45 uur neer in de omgeving van de Beekstraat 3 in Toldijk, tien kilometer ten zuiden van de stad Zutphen. Hierbij kwam Józef Hajduk om het leven. Als oorzaak van de crash worden “ongunstige weersomstandigheden” genoemd. 

 
De plek waar het toestel van Józef Hajduk is neergekomen (click om te vergroten)

Piloot Józef Hajduk ligt begraven op het algemene kerkhof in Steenderen, Graf 2 in het vak met geallieerde graven.


Nadal będziemy o nim pamiętać 


Józef Hajdek, We Will Remember Him


 

Sergeant (plutonowy) Józef Hajduk

was a 22 year old pilot who flew with the 302nd (Poznanski) Squadron of the Polish Air Force. He was born on April 29, 1922.

Photo: Niebieska Eskadra.

On January 20, 1945, the Polish squadron carried out 2 armed reconnaissance over the eastern Netherlands. According to the operations report, it was the first serious reconnaissance since January 1 of that year.
New Year's Day 1945 turned out to be dramatic for the Polish squadron. It was based in Sint Denijs Westrem (B61) in East Flanders, Belgium. That day, the squadron had, among other things, flown a reconnaissance over the line Amersfoort – Apeldoorn – Zwolle, where the railway was bombed with 250 and 500 pounders. But after returning to the airport it became clear once again how vulnerable the aircraft were on the ground. While part of the aircraft had already landed and some had just started landing, they were attacked by the German Luftwaffe. With hardly any fuel and ammunition on board, they became easy prey for the enemy and all aircraft were lost. At the same time, other Allied airfields in the liberated Netherlands, Belgium and Northern France were attacked by the Germans in “Operation Bodenplatte” in support of the Ardennes Offensive.

Reconnaissance Lochem area

The first group of five Spitfires departed from Grimbergen airfield (B60) in Belgium on 20 January 1945 at 09:15 and returned at 11:00 according to the Operation Record Book.
The second group left at 09:45. In the vicinity of the bridge at Lochem, nine 250 pounders were dropped on 10 enemy vehicles parked there. However, direct hits were not observed, partly because visibility was limited by snow.
According to the flight data, the second group, which Hajduk flew in, also returned completely. A return time of 11:00 is stated behind Józef Hajduk's name. However, it appears that this time was added later (see Operation Record Book details) and cannot be correct.

Operation Record Book 302 Sqdn - 20-01-1945 (click to enlarge)

Józef Hajduk's Spitfire, marked MK177, crashed on January 20 at 10:45 am in the vicinity of Beekstraat 3 in Toldijk, ten kilometers south of the city of Zutphen. Józef Hajduk died when the plane hit the ground. The cause of the crash is said to be "unfavorable weather conditions".


The crash site near Toldijk (click to enlarge)


Pilot Józef Hajduk is buried in the general cemetery in Steenderen, Grave 2 in the plot with allied graves.


Nadal będziemy o nim pamiętać 


Józef  Hajdek, We will remember him