Lance Corporal

Froom, James Alland

Service nummer L/27675

Overleden 1945-04-05

Leeftijd 24

The Regina Rifles RegimentCorporaal James Alland Froom

werd geboren op 31 augustus 1920 als zoon van James Norman- en Alice A. Froom uit New Osgoode, Saskatchewan. Vader was van Nederlandse- en moeder van Schotse afkomst.
James was de jongste uit een gezin van acht kinderen en had zes broers en één zus. Hij was 13 jaar toen hij van school moest omdat de familie ging verhuizen. Vader had een boerderij maar moest deze verkopen tijdens de depressie in de jaren dertig.
James werkte als boerenknecht in het oogstseizoen en in een houtzagerij in de wintermaanden.
In zijn vrije tijd ging hij graag jagen. 
Hij kwam in dienst op 20 juni 1940 in Prince Albert, Saskatchewan en kreeg zijn opleiding in Camp Dundurn, Saskatchewan en in Camp Debert, Nova Scotia. Hij was ingedeeld bij de D-company en later bij de HQ-company van de Regina Rifles als reserve chauffeur en gunner.  De Regina Rifles hadden de bijnaam “de Johns” omdat de meeste mannen afkomstig waren uit de agrarische industrie waar “Farmer John” een bekend merk was. 


Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

James vertrok per Schip uit Halifax, Nova Scotia op 24 augustus 1941 en kwam op 1 september aan in de Schotse havenplaats Gourock. 
In Engeland begon voor hem het lange wachten tot hij op 6 juni 1944 werd afgezet op de stranden van Normandië: D-Day. Hier raakte hij op 25 juli gewond en werd tot 4 september opgenomen in het ziekenhuis. Na zijn ontslag belande hij tijdelijk op de algemene reservelijst van de infanterie en kwam uiteindelijk in januari 1945 de gelederen van de Regina Rifles weer versterken. Op 16 maart 1945 werd hij bevorderd tot Lance Corporal. 

Corporaal James Alland Froom overleed op 5 april 1945 aan zijn verwondingen die hij die dag opliep. aan de noordkant van het Twentekanaal tussen Eefde en Almen. Vermoedelijk gebeurde dit in de buurt van het Elze waar die dag flink gevochten werd en waarbij dit gebouw volledig verwoest werd.
Hij werd tijdelijk begraven op de Jonkerbos begraafplaats in Nijmegen en op  2 augustus 1945 herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, Graf V.E.12 L

Corporal James Alland Froom

was born on August 31, 1920 to James Norman- and Alice A. Froom of New Osgoode, Saskatchewan. Father was of Dutch and mother of Scottish descent.
James was the youngest in a family of eight children and had six brothers and one sister. He was 13 years old when he had to leave school because the family was moving. Father owned a farm but had to sell it during the Depression of the 1930s.
James worked as a farmhand during the harvest season and in a sawmill during the winter months.
In his spare time he liked to hunt.
He entered service on June 20, 1940 at Prince Albert, Saskatchewan and was trained at Camp Dundurn, Saskatchewan and at Camp Debert, Nova Scotia. He was assigned to the D-company and later to the HQ-company of the Regina Rifles as a reserve driver and gunner. The Regina Rifles were nicknamed the “Johns”, reason being that the majority of people enlisted were part of the farming industry. (Farmer Johns)


Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

James embarked on a ship in Halifax, Nova Scotia on 24 August 1941. The ship left Halifax the next day and landed in Gourock, Scotland on 1 September 1941.
In England the long wait began for him until he was dropped off on the beaches of Normandy on 6 June 1944: D-Day. Here he was injured on July 25 and was hospitalized until September 4. After his discharge he was temporarily placed on the general reserve list of the infantry and eventually rejoined the ranks of the Regina Rifles in January 1945. On March 16, 1945, he was promoted to Lance Corporal.

Corporal James Alland Froom died on April 5, 1945 from his injuries sustained that day. on the north side of the Twente Canal between Eefde and Almen. Presumably this happened near the Elze where there was a lot of fighting that day and where the building was completely destroyed.
He was temporarily buried at the Jonkerbos cemetery in Nijmegen and reburied on 2 August 1945 at the Canadian War Cemetery in Groesbeek, Grave V.E.12