Lieutenant

Murray, James Gordon

Service nummer F/44615

Overleden 1945-04-05

Leeftijd 28

The North Nova Scotia HighlandersJames Gordon Murray

wordt geboren op 14 maart 1917 in Stellarton, Nova Scotia, Canada. Hij is de zoon van Alex Hugh Murray en Helen Rose Murray en heeft een broer, Arthur Ross Murray en een zus, Gladys Margaret Murray. Hij zit op school tot grade 11 en heeft hierna diverse baantjes. Hij werk o.a. als bediende in een schoenen winkel, als staalarbeider bij de Eastern Car Company en als timmerman.
Vanaf juli 1935 is Murray actief bij de Pictou HIghlanders, een infanterie regiment dat bestaat uit vrijwilligers. Op 1 september 1939 wordt de dienstplicht ingevoerd voor defensieve taken en uiteindelijk wordt het regiment gemobiliseerd op 1 januari 1941. 


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Murray meldt zich voor zijn dientplicht op 2 september 1939 in Stellarton, Nova Scotia  en krijgt de rang van sergeant. Hij wordt vervolgens gestationeerd in Mulgrave, Dartmouth en Stellarton.
Op 3 december 1941 trouwt hij met Elizabeth Donaleen Murray. In diezelfde maand start hij zijn officiersopleiding aan het OTC (Officers Training Centre) in Brockville, Ontario. Als hij deze opleiding in maart 1942 succesvol heeft afgerond gaat hij naar de School of Instruction in Aldershot, Nova Scotia en wordt hij in april bevorderd tot luitenant. Hierna keert hij weer terug in de gelederen van de Pictou Highlanders en is achtereenvolgend gestationeerd in Sussex , Gander, Debert, Vernon en St. John.
Eind december 1944 gaat Murray per boot naar Europa, waar hij op 9 januari 1945 aankomt in het Verenigd Koninkrijk en zijn inzet afwacht bij het #3 Canadian Infantry Training Regiment. Hier blijft hij 2 maanden en op 9 maart wordt hij overgezet naar het Europese vasteland en komt hij op de reservelijst (X4). Op 30 maart 1945 wordt hij toegevoegd aan de North Nova Scotia Highlanders

De North Nova Scotia Highlanders zijn een week later, op 4 en 5 april 1945, in een felle strijd verwikkeld met de veelal jonge Duitse vijanden bij het psychiatrisch ziekenhuis Groot Graffel, op het naastgelegen kerkhof van Warnsveld en in de bossen rond "het Jachthuis" en "het Velde". De betrokken pelotons verliezen deze dagen 4 leden waaronder Leutenant Murray. Hij wordt dodelijk getroffen bij zijn poging om een mitrailleursnest uit te schakelen. Waarschijnlijk is hij gesneuveld  tussen "Het Jachthuis" en "De Kap". 


Op 10 april 1945 ontving Murray's vrouw dit telegram. Hierin staat abusievelijk vermeld dat J.G. Murray op 7 april 1945 is gesneuveld. Dit werd later met een brief gecorrigeerd naar de juiste datum, 5 april 1945. Echter wordt nog steeds de foutieve datum van overlijden op zijn grafsteen en in de database vermeld.

James Gordon Murray krijgt op vrijdag 6 april 1945 samen met 7 andere Canadezen een tijdelijk graf op de Warnsveldse begraafplaats. Op 30 januari 1946 wordt hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, graf I. H. 8.

Leutenant James Gordon Murray wordt herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld.

James Gordon Murray

was born on March 14, 1917, in Stellarton, Nova Scotia, Canada to Alex Hugh Murray and Helen Rose Murray. He had one brother, Arthur Ross Murray and one sister, Gladys Margaret Murray. He attended school up to grade 11 and then had various jobs. He worked as a clerk in a shoe shop, as a steel worker at the Eastern Car Company and as a carpenter.


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

From July 1935, Murray was active in the Pictou Highlanders, an infantry regiment made up of volunteers. Conscription for defensive duties was introduced on September 1, 1939, and the regiment was finally mobilized on January 1, 1941.
Murray enlisted on September 2, 1939 in Stellarton, Nova Scotia, and was given the rank of Sergeant. He was then stationed at Mulgrave, Dartmouth and Stellarton.
On December 3, 1941, he married Elizabeth Donaleen Murray. That same month, he started his officer training at the OTC (Officers Training Center) in Brockville, Ontario. After successfully completing this training in March 1942, he went to the School of Instruction in Aldershot, Nova Scotia and was promoted to lieutenant in April. After this he returned to the Pictou Highlanders and was successively stationed in Sussex, Gander, Debert, Vernon and St. John.
At the end of December 1944, Murray went by boat to Europe, where he arrived in the United Kingdom on January 9, 1945 and awaited his deployment with the # 3 Canadian Infantry Training Regiment. Here he stayed for 2 months and on March 9 he was transferred to mainland Europe and was placed on the reserve list (X4) until he was added to the North Nova Scotia Highlanders on March 30, 1945

A week later, on 4 and 5 April 1945, the North Nova Scotia Highlanders are engaged in a fierce battle with the mostly young German enemies at the Groot Graffel psychiatric hospital, in the adjacent graveyard of Warnsveld and in the woods around “Het Jachthuis” and “Het Velde”. The platoons involved lost 4 members these days, including Leutenant Murray. He was fatally wounded in his attempt to take out a machine gun nest and the presumed site is between “Het Jachthuis” and “De Kap”.

On April 10, 1945, Murray's wife received this telegram. It erroneously states that J.G. Murray was killed in action on April 7, 1945. This was later corrected with a letter to the correct date, April 5, 1945. However, the incorrect date of death is still listed on his headstone and in the database.

James Gordon Murray was given a temporary grave at the Warnsveld cemetery on Friday 6 April 1945, together with 7 other Canadians. On January 30, 1946 he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I. H. 8.

Leutenant James Gordon Murray is commemorated on the monument at Kerkhofweg in Warnsveld.