Private

Thomson, James Robert

Service nummer K/1853

Overleden 1945-04-09

Leeftijd 30

The North Shore (New Brunswick) RegimentJames Robert Thomson

werd geboren op 17 Januari 1915 in Victoria, British Columbia, Canada, als zoon van James Ferguson- en Emma Thomson. James had 3 broers: Alec, Albert en George en 2 zussen: Nora en Anne. Na zijn schooltijd ging James werken in een zagerij.
Hij trouwde op 2 oktober 1937 met Florence Mary Thomson. In 1938 werd dochter Gwendolyn Daryl geboren en in 1941 zoon George Robert. Het gezin woonde in Hammond B.C.
Op 12 januari 1944 melde Thomson zich bij het District Depot No.11 in Vancouver B.C. voor zijn dienstplicht en startte op 26 januari 1944 met zijn basis training bij het #131 Canadian Infantry Basic Training Centre in Camrose. Zijn opleiding werd tijdelijk onderbroken toen hij van 10 tot 17 februari opgenomen werd in het Militair Hospitaal, de reden hiervoor is niet bekend. Hierna vervolgde hij zijn advanced training in Calgary en Alberta.
Voor hij op 21 juli 1944 naar Europa vertrok kreeg hij 16 dagen vrij, het zogenaamde “embarkation leave”, om afscheid te nemen van zijn vrouw en kinderen.

Na een bootreis van 7 dagen kwam James op 27 juli 1944 aan in het Verenigd Koninkrijk. Op 13 augustus werd hij toegevoegd aan het North Shore (New Brunswick) Regiment dat zich op dat moment in Normandië, Frankrijk bevond.
Thomson raakte in Frankrijk op 24 oktober gewond aan zijn linker scheenbeen door een granaatscherf. Ondanks zijn verwonding bleef hij bij zijn unit. Maar toen de wond niet wilde genezen en het been ging ontsteken werd hij alsnog op 18 november voor de duur van 2 weken opgenomen in het ziekenhuis.
Begin december 1944 was hij weer opgeknapt en sloot hij weer aan bij zijn regiment dat zich toen in Nijmegen bevond.

Zutphen
Het North Shore Regiment had samen met het Regiment de la Chaudiere opdracht gekregen om de stad Zutphen te bevrijden. Het kwam op 5 april aan in de buurt van Zutphen en concentreerde zich tussen de Almenseweg en het Twentekanaal op 3 kilometer ten oosten van de stad. 
Op 6 april werd de aanval op Zutphen ingezet en na een harde strijd werd het Deventerwegkwartier in handen genomen. De 7de april ging de opmars verder en op 8 april bereikte men de IJssel en was om 13.00 uur de stad “Cleared of enemy” zoals vermeld staat in de war diary van het regiment.

Het North Shore Regiment nam op 9 april de verdediging van de stad over van het Regiment de la Chaudiere. In de stad was het zeker nog niet veilig. Het zou nog tot 14 april duren tot de Hoven, het gedeelte van de stad aan de west kant van de rivier, bevrijd werd. Aan de overkant van de rivier waren nog dagelijks Duitse snipers actief en bleven het regiment belagen. Twee leden van het North Shore Regiment raakten op 9 april gewond aan de IJsselkade en Private Thomson werd die dag dodelijk getroffen. 


Op basis van de gegevens in de wardiary is dit de vermoedelijke plek waar soldaat Thomson is gesneuveld 

Soldaat James Robert Thomson werd tijdelijk begraven aan de Lochemse weg in Almen. Op 30 januari 1946 kreeg hij zijn definitieve rustplaats op het Canadian War Cemetery in Holten, graf II.H.3..


James Robert Thomson was born on January 17, 1915 in Victoria, British Columbia, Canada, to James Ferguson- and Emma Thomson. James had 3 brothers: Alec, Albert and George and 2 sisters: Nora and Anne. After school, James went to work in a sawmill.
He married Florence Mary Thomson on October 2, 1937 and daughter Gwendolyn Daryl was born in 1938 and son George Robert in 1941. The family lived in Hammond B.C.
On January 12, 1944, Thomson enlisted at the District Depot No.11 in Vancouver B.C. for military service and began basic training on January 26, 1944 at #131 Canadian Infantry Basic Training Center in Camrose. His training was temporarily interrupted when he was admitted to the Military Hospital from February 10 to 17, the reason for this is unknown. He then continued his advanced training in Calgary and Alberta.
Before he left for Europe on 21 July 1944, he was given 16 days off, the so-called “embarkation leave”, to say goodbye to his wife and children.

After a 7-day boat trip, James arrived in the United Kingdom on July 27, 1944. On August 13, he was assigned to the North Shore (New Brunswick) Regiment, which was then in Normandy, France.
Thomson was injured in the left tibia by shrapnel in France on October 24. Despite his injury, he remained with his unit. But when the wound did not heal and the leg started to become infected, he was admitted to hospital on November 18 for a period of 2 weeks.
At the beginning of December 1944 he had recovered and he rejoined his regiment, which was then in Nijmegen.

Zutphen
The North Shore Regiment, together with the Regiment de la Chaudiere, had been ordered to liberate the city of Zutphen. It arrived near Zutphen on April 5 and concentrated 3 kilometers east of the city between the Almenseweg and the Twente Canal.
On April 6, the attack on Zutphen was launched and after a hard fight the Deventerwegkwartier (neighbourhood) was taken. The 7th April the advance continued and on 8 April the regiment reached the river IJssel and at 13.00 the city was "Cleared of enemy" as stated in the war diary of the regiment.

The North Shore Regiment took over the defense of the city from the Regiment de la Chaudiere on April 9. The city was certainly not safe yet. It would take until April 14 until the Hoven, the part of the city on the west side of the river, was liberated. On the other side of the river, German snipers were still active and continued to harass the regiment. Two members of the North Shore Regiment were wounded on 9 April at the IJsselkade and Private Thomson was fatally wounded that day.


Based on the information in the war diary of the regiment private Thomson was killed in this area.

Private James Robert Thomson was temporarily buried at the Lochemseweg in Almen. On January 30, 1946 he was given his final resting place at the Canadian War Cemetery in Holten, grave II.H.3..