Private

McKinnon, John Charles

Service nummer F/24406

Overleden 1945-04-05

Leeftijd 32

The North Nova Scotia HighlandersJohn Charles McKinnon wordt geboren op 17 november 1912. Hij is de zoon van Joseph en Ellen McKinnon en heeft 5 broers en negen zussen waarvan er 4 al jong overlijden.
John gaat tot zijn 15de naar school in North Sydney, Nova Scotia en stopt in grade 7. Hij gaat werken bij een oom waar hij het timmer- en schildervak van leert. Na 4 jaar samen te werken met zijn oom werkt hij 8 jaar als zelfstandige. Ook werkt hij af en toe als havenarbeider. 
Op 13 december 1939 trouwt hij met Margaret McKinnon en samen krijgen ze 3 kinderen: Rodina Ellen, Margaret Evelyn en John Charles en wonen in Sand Point, Nova Scotia.

Op 9 juli 1940 meldt McKinnon zich in Sydney, Nova Scotia voor zijn diensttijd en komt terecht bij de 9de Searchlight Battery van de Royal Canadian Artillary in Cape Breton. Als dit onderdeel wordt opgeheven wordt hij overgeplaatst naar de104de Coast Battery in Shelburne, Nova Scotia. Na diverse opleidingen geeft hij als sergeant leiding aan een ploeg van 9 mannen bij een zoeklicht.

In september 1944 maakt hij de overstap naar de infanterie en wordt hij overgeplaatst van de kust batterij naar het #14 Canadian Infantry Trainings Centrum in Aldershot NS. Hij wordt dan teruggezet naar de rang van Corporaal.
In december heeft hij 6 dagen “embarkation leave” om afscheid te nemen van zijn vrouw en kinderen voordat hij op 24 december 1944 verscheept wordt naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij op 1 januari 1945 aankomt. Hier wordt hij op eigen verzoek teruggeplaatst naar de rang van "Private", soldaat.  Na een verblijf van zes weken in Engeland wordt hij op 17 februari 1945 overgevlogen naar het Europese vasteland en sluit op 28 maart 1945 aan bij de North Nova Scotia Highlanders.

De North Nova Scotia Highlanders zijn een week later, op 4 en 5 april 1945, in een felle strijd verwikkeld met de veelal jonge Duitse vijanden bij het psychiatrisch ziekenhuis Groot Graffel, op het naastgelegen kerkhof van Warnsveld en in de bossen rond het Jachthuis en het Velde. De betrokken pelotons verliezen deze dagen 4 leden waaronder McKinnon. 
De exacte plek waar hij is gesneuveld is niet bekend, dit in tegenstelling tot de overige slachtoffers waarvoor de vermoedelijke plek wel is aangegeven.
John McKinnon wordt op vrijdag 6 april 1945 begraven op de Warnsveldse begraafplaats. 
Op 30 januari 1946 wordt hij herbegraven op het Canadese Oorlogs Kerkhof in Holten, graf I. H. 6.

John Charles McKinnon wordt herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld.

John Charles McKinnon was born on November 17, 1912. He was the son of Joseph and Ellen McKinnon and had 5 brothers and nine sisters, 4 of whom died at an early age.
John went to school in North Sydney, Nova Scotia until he was 15, and finished in grade 7. He went to work with an uncle where he learned carpentry and painting. After working with his uncle for 4 years, he worked as a self-employed person for 8 years. He also occasionally worked as a longshoreman.
On December 13, 1939 he married Margaret McKinnon and together they had 3 children: Rodina Ellen, Margaret Evelyn and John Charles and lived in Sand Point, Nova Scotia.

McKinnon enlisted on July 9, 1940 in Sydney Nova Scotia and ended up with the 9th Searchlight Battery Royal Canadian Artillery in Cape Breton. After a while he was transferred to the 104th Coast Battery in Shelburne, Nova Scotia. After various training courses, he lead a squad of 9 men on a searchlight as a sergeant.
In September 1944 he was transferred from the coastal battery to the #14 Canadian Infantry Training Center in Aldershot, Nova Scotia. He was then reverted to the rank of Corporal.
In December he had 6 days “embarkation leave” to say goodbye to his wife and children before being shipped to the United Kingdom on December 24, 1944, wher he arrived on January 1, 1945. 
He was then reverted to the rank of Private at his own request. After a stay of six weeks in England, he was flown to the European mainland on February 17, 1945 and joined the North Nova Scotia Highlanders on March 28, 1945.

A week later, on 4 and 5 April 1945, the North Nova Scotia Highlanders were engaged in a fierce battle with the young German enemy at the Groot Graffel psychiatric hospital, in the adjacent cemetery of Warnsveld and in the woods around “het Jachthuis” and “Het Velde”. The platoons involved lost 4 members these days, including McKinnon.
The exact place where he died is not known, unlike the other victims for which the probable location has been indicated.
John McKinnon was buried on Friday 6 April 1945 at the Warnsveld cemetery.
On January 30, 1946 he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I. H. 6.

John Charles McKinnon is commemorated on the monument at Kerkhofweg in Warnsveld.