Sergeant

Murray, John James

Service nummer F/88093

Overleden 1945-04-05

Leeftijd 28

The North Nova Scotia HighlandersJohn James Murray

wordt geboren op 22 april 1916 in Whycocomagh, Cape Breton Island, Nova Scotia, Canada, als zoon van Louis Archibald Murray en Flora Mary Murray (geboren MacKinnon)  uit West Bay Road, Nova Scotia. Hij heeft 1 broer, Abraham Peter Murray, die tijdens WW2 bij de Marine diende en 2 zussen, Dolena Margaret en Josephine “Josie” Dorothy Murray.
James Murray groeit op in West Bay Road N.S. en gaat tot zijn 16de  naar de plaatselijke school waar hij na grade 9 stopt en werkt daarna 8 jaar op de boerderij van zijn vader.
Voorafgaand aan zijn diensttijd is hij een half jaar werkzaam als vrachtwagen chauffeur.
In zijn vrije tijd speelt James baseball, softball en voetbal en houdt van jagen en vissen.

Murray meldt zich op 5 juli 1941 voor zijn dienstplicht in Mulgrave, Nova Scotia. Na zijn basis opleiding bij het #61 Canadian Army Basic Training Centre in New Glasgow en de voortgezette opleiding bij het #14 Infantry Training Centre in Aldershot N.S. volgt hij trainingen in chemische oorlogsvoering, methodes om instructie te geven in Long Branch en een training in mijnen en boobytraps in het Canadian Engineer Training Centre in Patawawa.
Inmiddels heeft Murray de rang van sergeant behaald maar voordat hij afreist naar het Verenigd Koninkrijk laat hij zich op eigen verzoek terugplaatsen naar de rang van Corporaal.

Op 24 juni 1944 komt hij aan in Engeland en wordt hij toegevoegd aan de 4de Canadian Infantry Reserve Unit waar hij in september weer in de rang van sergeant instructies gaat geven. Na een overplaatsing naar het 3de Canadian Infantry Trainings Regiment komt Murray op 25 januari 1945 aan op het Europese vasteland waar hij op de reservelijst van de Canadese Infanterie belandt. Uiteindelijk wordt hij op 28 maart 1945 toegevoegd aan de North Nova Scotia Highlangders (NNSH). 

De North Nova Scotia Highlanders zijn een week later, op 4 en 5 april 1945, in een felle strijd verwikkeld met de veelal jonge Duitse vijanden bij het psychiatrisch ziekenhuis Groot Graffel, op het naastgelegen kerkhof van Warnsveld en in de bossen rond "het Jachthuis" en "het Velde". De betrokken pelotons verliezen deze dagen 4 leden waaronder James Murray. 
Bij de bocht in de Vordenseweg, even voorbij het beekje richting het Jachthuis treft hij 3 Duitsers in het bos aan de zich lijken over te geven. Als een van de Duitsers zijn koppel los wil maken pakt deze plots zijn pistool en schiet Murray neer. Als represaille worden de 3 Duitsers doodgeschoten en tijdelijk aan de bosrand begraven. 

John James Murray krijgt op vrijdag 6 april 1945 samen met 7 andere Canadezen een tijdelijk graf op de Warnsveldse begraafplaats. Op 30 januari 1946 wordt hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, graf I. H. 3.
Sergeant John James Murray wordt herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld.

    

John James Murray was born on April 22, 1916 in Whycocomagh, Cape Breton Island, Nova Scotia, Canada, to Louis Archibald Murray and Flora Mary Murray (née MacKinnon) of West Bay Road, Nova Scotia. He had 1 brother, Abraham Peter Murray, who served in the Navy during WW2 and 2 sisters, Dolena Margaret and Josephine “Josie” Dorothy Murray.
James Murray grew up in West Bay Road, N.S. and went to the local school until age 16 where he stopped after grade 9 and then worked for 8 years on his father's farm.
Prior to his military service, he worked for six months as a truck driver.
In his spare time, James played baseball, softball and football and enjoyd hunting and fishing.

Murray enlisted for military service in Mulgrave, Nova Scotia on July 5, 1941. After basic training at # 61 Canadian Army Basic Training Center in New Glasgow and advanced training at # 14 Infantry Training Center in Aldershot N.S. he was trained in chemical warfare and methods of instruction in Long Branch and trained in mines and booby traps at the Canadian Engineer Training Center in Patawawa.
Murray had achieved the rank of sergeant, but before he traveled to the United Kingdom, he was reverted to the rank of Corporal at his own request.

On June 24, 1944 he arrived in England and was assigned to the 4th Canadian Infantry Reserve Unit where he again gave instructions in the rank of Sergeant in September. After a transfer to the 3rd Canadian Infantry Training Regiment, Murray arrived on the European mainland on January 25, 1945, where he ended up on the reserve list of the Canadian Infantry. He was finally assigned to the North Nova Scotia Highlangders (NNSH) on March 28, 1945.

A week later, on 4 and 5 April 1945, the North Nova Scotia Highlanders were engaged in a fierce battle with the mostly young German enemies near the Groot Graffel psychiatric hospital, in the adjacent graveyard of Warnsveld and in the woods around "het Jachthuis". and "het Velde". The platoons involved lost 4 members those days, including James Murray.
At the bend in the Vordenseweg, just past the brook in the direction of the Hunting Lodge, he met 3 Germans in the forest who seemed to surrender. When one of the Germans started to undo his gear, he suddenly grabbed his gun and shot Murray. As a reprisal, the 3 Germans were shot and temporarily buried at the edge of the forest.

On Friday April 6, 1945, John James Murray, together with 7 other Canadians, were given a temporary grave in the Warnsveld cemetery. On January 30, 1946, he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I. H. 3.
Sergeant John James Murray is commemorated on the monument at Kerkhofweg in Warnsveld.