Lance Corporal

McGarry, Lawrence

Service nummer D/156070

Overleden 1945-04-07

Leeftijd 25

The Stormont, Dundas and Glengarry HighlandersLawrence McGarry werd geboren op 27 mei 1919 in Wakefield, Quebec, Canada als zoon van James en Abigail McGarry. Hij was de jongste van een gezin van 10 kinderen en had 4 broers en 5 zussen: John, William, Howard, James, Theresa, Margaret, Edna, Alice en Kathleen. Vader James was boer en stierf op 45-jarige leeftijd, Laurence was toen 6 jaar oud.
Hij verliet de school toen hij 16 was en werkte op de gemengde boerderij van zijn moeder in Wakefield, net ten noorden van Ottawa. In zijn vrije tijd speelde hij viool en houdt hij van jagen en vissen.


Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Lawrence ontving zijn basisopleiding voor thuisverdediging in Huntingdon in 1940 en was een tijdje kelner in de Sergeant's Mess in Kingston. Toen hij op 3 december 1942 in dienst trad voor zijn General Duty, werd hij achtereenvolgens opgeleid in Ottawa, Cornwall, Camp Borden en Debert. Op 15 december 1943 arriveerde hij per schip in Engeland na een 7-daagse reis en werd toegewezen aan de Canadian Infantry Reinforcement Unit. Op 27 juni 1944 werd hij in Normandië toegevoegd aan het Regiment van de Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders, the Glens. Drie maanden later, toen het regiment in de buurt van Le Hamel was, raakte Lawrence gewond en werd hij voor 4 dagen opgenomen in het No. 74 General Hospital. Na een maand was hij volledig hersteld en op 14 oktober voegde hij zich weer bij de Glens die op dat moment bij Hoofdplaat in Nederland zijn.


De namen van de Glens op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld, waaronder de naam van lawrence McGarry.

Op 7 april vochten de Glens zich via de zuidkant van de stad een weg naar het centrum van Zutphen. De route ging over de Emmerikseweg en via de Buitensingel en de Jan Vermeerstraat kwamen ze uiteindelijk bij de voormalige marechausseekazerne aan de Warnsveldseweg. Van daaruit gingen ze richting de Laarstraat. Lance Corporal Lawrence McGarry werd tijdens deze operatie in Zutphen bij de bevrijding van de stad dodelijk getroffen, waarschijnlijk door een Duitse sluipschutter. Hij werd tijdelijk begraven op de algemene begraafplaats in Warnsveld. Op 30 januari 1946 kreeg hij zijn laatste rustplaats op de Canadian War Cemetery in Holten, graf I.H.4
Korporaal McGarry wordt herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld.

Lawrence McGarry was born on May 27, 1919 in Wakefield, Quebec, Canada to James and Abigail McGarry. He was the youngest of a family of 10 children and had 4 brothers and 5 sisters: John, William, Howard, James, Theresa, Margaret, Edna, Alice and Kathleen. Father James was a farmer and died at the age of 45, Laurence was 6 years old at the time.
He left school when he was 16 and worked on his mother's mixed farm in Wakefield, just north of Ottawa. In his spare time he played the violin and likes hunting and fishing.


Soldatenboekje -Soldiers Paybook (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Lawrence received his basic home defense training in Huntingdon in 1940 and was a waiter in the Sergeant's Mess in Kingston for a while. When enlisted for his General Duty on December 3, 1942, he was trained successively in Ottawa, Cornwall, Camp Borden and Debert. On December 15, 1943, he arrived in England by ship after a 7-day voyage and was assigned to the Canadian Infantry Reinforcement Unit. On June 27 1944 he was in Normandy added  to the Regiment of the Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders, the Glens. Three month later, when the regiment was near Le Hamel, Lawrence was wounded and was admitted to No. 74 General Hospital for 4 days. After a month he was fully recovered and October 14 he rejoined the Glens at Hoofdplaat in the Netherlands.


The names of the Glens on the memorial at Kerkhofweg in Warnsveld, including the name of Lawrence McGarry.

On April 7, the Glens fought their way to the city center of Zutphen via the south side of the city. The route went over the Emmerikseweg and via the Buitensingel and the Jan Vermeerstraat they eventually arrived at the former Marechaussee barracks on the Warnsveldseweg. From there they went towards the Laarstraat. While liberating the city Lance Corporal Lawrence McGarry was fatally hit during this operation in Zutphen, probably by a German sniper. He was temporarily buried in the general cemetery in Warnsveld. On January 30, 1946, he was given his final resting place at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I.H.4
Corporal McGarry is commemorated on the monument at Kerkhofweg in Warnsveld.