Private

Pare, Leo Joseph

Service nummer A/605609

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 26

The Highland Light Infantry of CanadaLeo Joseph Pare werd geboren op 19 oktober 1918 in Sandwich West, Ontario als zoon van Richard en Louise Pare. Vader Richard overleed in 1938. Hij had vier broers: Antoine, Arthur, Raymond (†1924) en Adolph(†1939) en vier zussen: Claira, Philomene, Madeline, Melina(†1912) en een halfzus Rose Ayleffe.
Leo zat tot 14 jaar op de public school en stopte na groep 8. Na zijn schooltijd werkte hij 6 jaar op de boerderij en 1 jaar als monteur bij Ford. Toen hij in dienst ging woonde hij nog bij zijn moeder en ondersteunde haar financieel.
Als hobby’s had hij autos’ en motoren repareren, jagen, vissen en naar de bioscoop gaan. Hij was een stevige roker en een middelmatige drinker en werd bij zijn keuring omschreven als een zenuwachtig persoon met zenuwtrekje rond zijn mond en ogen als hij praatte. Leo maakte niet makkelijk vrienden. Hij werd geacht zijn werk goed te doen maar toonde weinig ambities.

Leo kwam op 31 juli 1941 in dienst in Chatham, Ontario, waar hij ook zijn basic training kreeg. Zijn vervolg opleiding voor monteur kreeg hij in het Mechanic Training Center in Camp Borden en London, Ontario. Hij trouwde op 15 mei 1943 met Margaret Pearl Beaudoin en samen kregen zij een zoon, Gerald Richard Pare. 
Tot maart 1944 was hij werkzaam bij de Canadian Army Motor Mechanic School in London, Ontario. Om hem geschikt te maken voor een inzet in Europa werd hij  overgeplaatst naar het #61 Basis Training Centre in New Glasgow N.S. en was daarna tijdelijk actief als gunner bij de Coastal Defence in Halifax.
In december 1944 werd hij in afwachting op zijn vertrek naar het Verenigd Koninkrijk ondergebracht voor kost en inwoning bij de 1st Battalion Irish Fusiliers. Na een bootreis van 7 dagen kwam hij op 18 januari 1945 in Engeland aan.

24 maart 1945 werd Leo Pare overgezet naar het Europese vasteland en 4 dagen later sloot hij aan bij het regiment van de Highland Light Infantry of Canada. Met dit regiment stak hij de Duits-Nederlandse grens over en even voorbij Baak kwam op 3 april de opmars tot stilstand. Zowel vanaf de andere kant van de IJssel als van de kant van het De Elter werd men onder vuur genomen. Men besloot te wachten tot de volgende dag en op 4 en 5 april werden met ondersteuning van de artillerie de veelal jonge Duitse tegenstanders bestreden. Bij deze gevechten kwam Leo Pare om het leven.

Hij werd door de 23rd Canadian Field Ambulance overgebracht naar de verbandplaats die zich op dat moment in Beek bevond. Daar werd hij tijdelijk begraven bij de Schutterstent van het St. Jansgilde. 
Op 11 maart 1946 kreeg hij zijn definitieve rustplaats op de Canadian War Cemetery in Groebeek, graf XXII. D. 3.

Hij wordt herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld.


Leo Joseph Pare was born on October 19, 1918 in Sandwich West, Ontario to Richard and Louise Pare. Father Richard died in 1938. Leo had four brothers: Antoine, Arthur, Raymond (†1924) and Adolph (†1939) and four sisters: Claira, Philomene, Madeline, Melina (†1912) and a half sister Rose Ayleffe.
He attended public school until age 14 and dropped out after grade 8. After school, he spent 6 years on the farm and 1 year as a mechanic at Ford. When he entered the service, he still lived with his mother and supported her financially.
His hobbies were repairing cars and motorcycles, hunting, fishing and going to the cinema. He was a heavy smoker and a moderate drinker and was described at his enlistment as a nervous person with a twitch around his mouth and eyes when he spoke. Leo didn't make friends easily. He was expected to do his job well but showed few ambitions.

Leo entered service on July 31, 1941 in Chatham, Ontario, where he also received his basic training. He received his training as a mechanic at the Mechanic Training Center in Camp Borden and London, Ontario. He married Margaret Pearl Beaudoin on May 15, 1943 and they had a son, Gerald Richard Pare.
Until March 1944 he was employed by the Canadian Army Motor Mechanic School in London, Ontario. To prepare him for deployment in Europe he was transferred to the #61 Basic Training Center in New Glasgow N.S. and was temporarily active as a gunner with the Coastal Defense in Halifax.
In December 1944, pending his departure to the United Kingdom, he was placed with the 1st Battalion Irish Fusiliers for Rations & Quarters. After a 7-day boat trip, he arrived in England on January 18, 1945.

Leo Pare was transferred March 24, 1945 to the European mainland and 4 days later he joined the regiment of the Highland Light Infantry of Canada. With this regiment he crossed the German-Dutch border and just past Baak the advance came to a halt on 3 April. They came under fire from both the other side of the IJssel and the side of the De Elter. It was decided to wait until the next day and on 4 and 5 April they dealt with the mostly young German opponents with artillery support. 
Private Leo Joseph Pare was killed in these battles.
He was transferred by the 23rd Canadian Field Ambulance to the dressing station which was located in Beek at the time. There he was temporarily buried at the St. John's Guild Archers' Tent.
On 11 March 1946 he was given his final resting place at the Canadian War Cemetery in Groebeek, grave XXII. D. 3.
 

He is remembered at the monument at the Kerkhofweg in Warnsveld.