Private

Michaud, Matthieu

Service nummer G/602868

Overleden 1945-04-08

Leeftijd 23

Le Régiment de la ChaudièreMathieu Michaud werd geboren op 11 november 1921 als zoon van  Achille en Fébranie Michaud in Drummond, Victoria County, New Brunswick, Canada. Hij had twee broers, Laurent en Hubert en 3 zussen, Loretta Thérèse Anita
Hoewel hij van rekenen hield  maakte hij zich niet erg druk over zijn vorderingen op school. Hij deed 3 jaar over groep 6 en vond het op zijn 16de wel genoeg en ging zijn vader helpen die timmerman was. In zijn vrije tijd ging hij vissen, naar de bioscoop en hield van rondlopen.
Vanwege zijn ervaring als timmerman werd hij bij  zijn interview  geschikt geacht voor het Pioneer Platoon. Een pionier is een soldaat die wordt ingezet om technische en constructietaken uit te voeren.

Michaud nam dienst op 3 december 1942 in St John en kreeg zijn basic training in Fredericton
Hij doorliep zijn Basic training zonder problemen en diende van april 1943 tot december 1944 onder andere bij  Les  Fusilier Mont Royal, de Coast Defence bij  No 15 Aerodrome Defence Company in Valcartier en de Goose Bay Defence in Labrador
In de zomer van 1944 kreeg hij 20 dagen “disembarkation leave” maar het duurt nog tot januari 1945 tot hij per boot naar het Verenigd Koninkrijk vertrekt. Ondertussen werd hij in december 1944 ondergebracht bij Le Régiment de la Chaudière en genoot hij nog van een “Special and Christmas leave”
In Engeland werd hij nog kort getraind voordat hij op 2 maart overgezet werd naar het Europese vasteland waar hij 22 maart aansloot bij de Chaudières.

Zutphen
De hoofdaanval op Zutphen werd in de vroege ochtend van 6 april 1945 ingezet vanaf de Kapperallee. Het Regiment de La Chaudiere leidde de aanval via de Voorsterallee en werd daarbij ondersteund door het 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) en op beide flanken door het North Shore Regiment (NSR).
Zutphen werd fel verdedigd door leden van de 361e Volks Grenadier Divisie, leden van het 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment en Nederlandse SS-ers met machinegeweren, snipergeweren, mortieren en panzerfausten.
In het Deventerwegkwartier werd onder andere zwaar gevochten in de Schimmelpennincklaan, de Sloetstraat, de van der Capellenlaan, de Heeckerenlaan en de Gasthuiskamp. Het ging vaak van huis tot huis en vele woonhuizen werden verwoest of raakten in brand.
De daarop volgende dagen trok men verder de stad in. Verspreid over de stad waren sluipschutters actief, terwijl ondertussen een deel van de vijand zich terugtrok naar de westelijke kant van de IJssel. 

Op 8 april kwam  Mathieu Michaud om het leven, waarschijnlijk werd hij dodelijk getroffen door een sluipschutter in het centrum van Zutphen.
Hij werd tijdelijk begraven in de voortuin van “het Elger” in Almen en werd op 28 januari 1946 herbegraven op het Canadese oorlogskerkhof in Holten, graf I.G.1

Mathieu Michaud wordt jaarlijks herdacht bij het monument aan de Dorpsstraat in Almen.

Mathieu Michaud was born on November 11, 1921 to Achille and Fébranie Michaud in Drummond, Victoria County, New Brunswick, Canada. He had two brothers, Laurent and Hubert and 3 sisters, Loretta Thérèse Anita
Although he liked math, he was not very concerned about his progress in school. It took him 3 years to complete grade 6 and when he was 16 he thought it was enough and went to help his father who was a carpenter. In his spare time he went fishing, to the cinema and liked to walk around.
Due to his experience as a carpenter, he was considered suitable for the Pioneer Platoon at his enlistment interview. A pioneer is a soldier employed to perform engineering and construction tasks.

Michaud enlisted December 3, 1942 in St John and received his basic training in Fredericton
He completed his Basic training without any problems and served from April 1943 to December 1944 with, among others, Les Fusilier Mont Royal, the Coast Defense at No 15 Aerodrome Defense Company in Valcartier and the Goose Bay Defense in Labrador.
In the summer of 1944, he was given 20 days of disembarkation leave, but it is not until January 1945 that he leaves for the United Kingdom by boat. Meanwhile, in December 1944, he was placed with Le Régiment de la Chaudière and enjoyed a “Special and Christmas leave”
He was briefly trained in England before being transferred to the European mainland on March 2, where he will join the Chaudières on March 22.

Zutphen
The main attack on Zutphen was launched in the early morning of April 6, 1945, from the Kapperallee Rd on the east side of the town. The Régiment de la Chaudière led the attack via the Voorsterallee Rd, supported by 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) and on both flanks by the North Shore (NB) Regiment, NS(NB)R.
Zutphen was fiercely defended by young and fanatical members of the 361st Volks Grenadier Division, members of the 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment (Paratrooper) regiment and Dutch SS men with machine guns, sniper rifles, mortars, and Panzerfausts.The regiment participated in heavy fighting, on the streets Schimmelpennincklaan, Sloetstraat, van der Capellenlaan, Heeckerenlaan and Gasthuiskamp, among others. They fought house to house and many homes were destroyed or went up in flames.
The following days they moved further into the city. Snipers were active throughout the city, while part of the enemy retreated to the western side of the IJssel.
Mathieu Michaud was killed on April 8, tje day the city was liberated, probably killed by a sniper in the center of Zutphen. 
He was temporarily buried in the front garden of "het Elger" in Almen and was reburied on January 28, 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I.G.1

Mathieu Michaud is yearly remembered at the monument at the Dorpsstraat in Almen.