Flight Sergeant - Air Gunner

Notley, Norman Frederick

Service nummer R/103340

Overleden 1943-06-23

Leeftijd 20

Royal Canadian Air ForceNorman Frederick Notley werd geboren op 1 augustus 1922 als zoon van Alfred Notley en Violet May Notley (geboren Sanford) uit Toronto, Ontario, Canada.
Norman ging naar de Essex street Public school in Toronto daarna naar de High School of Commerce waar hij zich bekwaamde in de accountancy.
Van 1939 tot 1941 werkte hij bij T.Eaton Co., een groot warenhuis, in Toronto als administratief medewerker. Daarnaast liep hij stage op de Galt (nu Cambridge) Aircraft School. Stagiaire (Trainee)
Als sporten had hij hockey en baseball maar nooit op hoog niveau. 
Norman kwam op 5 juni 1941 in dienst en behaalde na zijn opleiding in o.a. Toronto, Montreal, Camp Borden, Angus en Halifax zijn Wireless Operator en Air Gunner (WAG) badge op 25 september 1942 waarna hij werd bevorderd tot Sergeant.
Tijdens zijn diensttijd had Norman af en toe moeite met discipline, kwam o.a te laat op parade, sliep uit, of had ongepast commentaar hetgeen hem reprimandes en verplicht verblijf op de kazerne opleverde.
In November 1942 werd hij verscheept naar het Verenigd Koninkrijk waar hij zich uiteindelijk aansloot bij het 427 Squadron Royal Canadian Air Force.

Op 22 Juni 1943 werd met 557 vliegtuigen een Raid uitgevoerd op de Duitse stad Mülheim in het hart van het Ruhrgebied. Hierbij werd naar schatting 64% van de stad vernietigd en vielen 578 doden. Een van de vliegtuigen werd gevlogen door Flying Officer N.D. Reid. 
Aan boord van Handley Page Halifax bommenwerper waren in totaal 5 Canadese- en 2 Engelse bemanningsleden, waaronder Norman Notley als “Rear Gunner”, de geschutskoepel in de staart van het vliegtuig. De plek van de rear gunner of tail gunner stond bekend als de slechtste plek in het vliegtuig. Bij een aanval van een vijandedelijke jager was dit veelal de eerste plek waar het vliegtuig getroffen werd. Het vliegtuig vertrok om ongeveer 23:20 uur vanaf het RAF vliegveld Leeming in Engeland. 
Op de terugweg werden zij boven Nederland onderschept door een Messerschmitt Bf 110 nachtjager, gevlogen door piloot Hauptmann Günther Friedrich die op vliegveld Deelen gestationeerd was. De Halifax stortte neer in het buurschap Bronsbergen, iets ten zuiden van Zutphen. Niemand van de bemanning overleefde de crash. 

Norman Frederick Notley ligt begraven op de algemene begraafplaats in Wichmond, waar jaarlijks op kerstavond een kaarsje geplaatst wordt bij de graven van de zeven bemanningsleden. 
Lest we forget.


Norman Frederick Notley was born on August 1, 1922 to Alfred Notley and Violet May Notley (née Sanford) of Toronto, Ontario, Canada.
Norman attended the Essex Street Public School in Toronto and then the High School of Commerce where he trained in accountancy.
From 1939 to 1941, he worked at T.Eaton Co., a large department store, in Toronto as an administrative clerk. Meanwhile he did an internship at the Galt (now Cambridge) Aircraft School.
As sports he had hockey and baseball but never at a high level.
Norman enlisted on June 5, 1941 and after training in Toronto, Montreal, Camp Borden, Angus and Halifax, he received his Wireless Operator and Air Gunner (WAG) badge on September 25, 1942, after which he was promoted to Sergeant.
During his military service, Norman occasionally struggled with discipline, including being late for parade, sleeping in, or commenting inappropriately, which resulted in reprimands and mandatory stay in the barracks.
In November 1942 he was shipped to the United Kingdom where he eventually joined 427 Squadron Royal Canadian Air Force.

On June 22, 1943, a raid was carried out with 557 aircraft on the German city of Mülheim in the heart of the Ruhr area. An estimated 64% of the city was destroyed and 578 were killed. One of the aircraft was flown by Flying Officer N.D. Reid.
On board the Handley Page Halifax bomber were a total of 5 Canadian and 2 English crew members, including Norman Notley as “Rear Gunner” the gun turret which was located at the tail of the aircraft, the worst place to be. The tail of the aircraft was mostley onde of the first places hit by a nightfighter. They departed from RAF Leeming in England at approximately 23:20 hrs.
On their way back they were intercepted over the east of the Netherlands by a Messerschmitt Bf 110 night fighter, flown by pilot Hauptmann Günther Friedrich who was stationed at Deelen airfield. The Halifax crashed in the neighborhood of Bronsbergen, just south of Zutphen. None of the crew survived the crash.

Norman Frederick Notley is buried in Wichmond General Cemetery, where each year a candle is placed at the graves of the seven crew members on Christmas Eve.
Lest we forget