private

Hannan, Norman Harold (Ted)

Service nummer C/118693

Overleden 1945-04-04

Leeftijd 23

The Stormont, Dundas and Glengarry HighlandersHarold Norman (Ted) Hannan

werd geboren op 24 november 1921 in Tichborne, Ontario als enig kind van James en Muriel Kathleen Hannan. Het gezin verhuisde naar Belleville, waar Norman tot zijn 14de naar school ging. Hij had daarna uiteenlopende banen. Hij werkte 3 jaar als machine werker bij Reliance Aircraft in Belleville, vervolgens kort bij Graham’s Dehyrated Food Products waar hij blikken soldeerde voor voedsel en tenslotte was hij 4 jaar slager bij “White Meat Market”.
Norman speelde baseball en hockey en hield van vissen. Hij werkte graag met elektrische apparaten en deed kleine reparaties aan voertuigen. Hij trouwde op 22 november 1941 met Marjorie Hannan uit Belleville, Ontario.

Op 22 december 1942 melde hij zich voor zijn diensttijd in Kingston, Ontario. Hij werd toegevoegd aan het Midland Regiment en kreeg zijn basic- en advanced training in Peterborough, Terrace B.C. en Prince Rupert B.C.  Vervolgens kreeg hij een opleiding als “driver mechanic“ in Woodstock, Ontario en rondde deze af in december 1944.


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)


Op 17 januari 1945 kwam hij na een boottocht van 7 dagen aan in het Verenigd Koninkrijk en kreeg een laatste training bij het  Canadian Infantry Training Regiment.
Op 17 maart 1945 werd hij toegevoegd aan het regiment van de Stormont Dundas and Glengarry Highlanders, die op dat moment gelegerd waren in Nijmegen en de dag vulden met trainingen en entertainment tot het moment dat zij op 23 maart begonnen aan “Operatie Plunder”, de oversteek van de Rijn. Via ’s-Heerenberg, Zeddam, Laag Keppel trok men noordwaarts richting Zutphen. “Festung Zutphen” maakte onderdeel uit van een stelsel Duitse verdedigingswerken langs de IJssel met als doel de geallieerden te beletten om de rivier over te steken. Er werd rond te stad hevig gevochten en er vielen aan weerszijden vele slachtoffers.


De huidige situatie aan de Looër Enk in Leesten Oost en de plekken waar Periard, Baker en Hannan zijn gesneuveld.

Aangekomen in Leesten oost werd Norman Hannan op 4 april 1945 samen met  Sergeant Ernie Baker gedood op het land van Gotink, die aan de huidige Rouwbroekweg woonde. Dit is waar nu de straat "Houtsingel" is.
Hij  werd tijdelijk begraven bij de RK Kerk in Vierakker en kreeg op 1 april 1946 een definitieve rustplaats op de Canadian War Cemetery in Holten, graf XII.F.15


(foto: Harm Kuijper)

Norman Hannan wordt herdacht met zijn naam op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld. In 2005 werden 10 straten en een brug genoemd naar de gesneuvelde Glens. Eén van de straten draagt de naam "Hannanstraat".

Marjorie, de weduwe van Norman Hannan hertrouwde met predikant Ronald Kleinsteuber. In 1995 kwamen zij samen naar Nederland waar Ronald Kleinstuber  voorging in een herdenkingsdienst in Warnsveld.

Harold Norman (Ted) Hannan was born on November 24, 1921 in Tichborne, Ontario, the only child of James and Muriel Kathleen Hannan. The family moved to Belleville, where Norman attended school until he dropped out at age 14 to start working. He was employed for 3 years as a machine worker at Reliance Aircraft & Tool Company in Belleville, then briefly at Graham's Dehyrated Food Products where he soldered tin cans, and finally 4 years as a butcher at White’s Meat Market.
Norman played baseball and hockey and enjoyed fishing. He liked to work with electrical appliances and did minor repairs on vehicles. He married Marjorie Hannan of Belleville, Ontario on November 22, 1941.
On December 22, 1942, he reported for military service in Kingston, Ontario. He was assigned to the Midland Regiment and received basic and advanced training in Peterborough, Ontario, and in Terrace and Prince Rupert in British Columbia. He then received training as a mechanic in Woodstock, Ontario, which he completed in December 1944.


(Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Following a 7-day boat trip, Norman arrived in the UK on January 17, 1945, where he went on to receive final training with the Canadian Infantry Training Regiment.
On March 17, 1945, he is added to the Stormont Dundas & Glengarry Highlanders regiment, which at that time were stationed in Nijmegen. The soldiers filled their days with training and entertainment until the Battle of the Rhine begins. Norman participated in one of those battles, called “Operation Plunder” which started March 23. The regiment crossed the Rhine and headed north through 's-Heerenberg, Zeddam, and Laag Keppel before arriving in Zutphen. 
“Festung Zutphen” was part of a system of German defenses along the IJssel which aimed to prevent the Allies from crossing the river. There is fierce fighting around the city and there are many victims on both sides.


The current situation at the Looër Enk in Leesten East and the places where Periard, Baker and Hannan were killed.

Norman Hannan was killed on April 4, 1945 together with Sergeant Ernie Baker in an attempt to take out a machine gun at the Looër Enk in Leesten on farmland owned by the Gotinks, near the current Rouwbroekweg. Today near de street "Houtsingel".
Norman was temporarily buried at the RC Church in Vierakker and on April 1, 1946 was given a permanent resting place at the Canadian War Cemetery in Holten, grave XII.F.15


(foto: Harm Kuijper)

Norman Hannan is commemorated with his name on the monument at Kerkhofweg in Warnsveld. In 2005, 10 streets and a bridge were named after the fallen Glens. One of the streets bears the name "Hannanstraat".
Norman’s widow, Marjorie, later remarried pastor Ronald Kleinsteuber. In 1995 they visited the Netherlands where Ronald presided in a memorial service in Warnsveld.