Private

Helmer, Otto

Service nummer M/53062

Overleden 1945-04-05

Leeftijd 26

The North Shore (New Brunswick) RegimentOtto Helmer

werd op 30 november 1918 geboren in Leader in de provincie Saskatchewan, Canada. Vader Gottfried Helmer was van Russische afkomst en kwam op jonge leeftijd met zijn ouders naar Canada en moeder Katherine Helmer-Kercher werd in South Dakota, USA geboren. Ook haar ouders waren van Russische afkomst. 
Otto Helmer had 3 broers en 3 zussen: Walter, Frederick, Herbeth, Martha, Laura en Esther.
Hij groeide op in Claresholm, Alberta, even ten zuidoosten van Edmonton, waar zijn vader een boerderij had. Otto was geen hoogvlieger op de lokale school, bleef twee keer zitten en stopt op 15 jarige leeftijd om zijn vader te helpen op de boerderij. 
Op 17 april 1941 kwam Otto in dienst. De dienstplicht was in Canada geregeld in de National Recourses Mobilisation Act (NRMA) uit 1940 en gold aanvankelijk alleen voor “home defence”, activiteiten bij lokale milities. Op 21 mei 1942 ging Otto in Victoria, British Columbia in diens bij het Canadese leger voor “Active service” waardoor hij in heel Canada ingezet kon worden. Hij kreeg zijn basic training in No. 131 Camp in Camrose, Alberta en de advanced training in Curry Barracks Camp A16 in Calgary. Bij de Royal Canadian Signals werd hij opgeleid als lineman, een soldaat die o.a. gespecialiseerd is in het installeren en testen van communicatie verbindingen.
Op 14 juli 1944 kwam hij aan in het Verenigd Koninkrijk en werd  toegevoegd aan de Signals Reïnforcement Unit. Na twee maanden in Engeland werd hij verscheept naar Frankrijk waar hij begin oktober 1944 zich aansloot bij het North Shore Regiment (NB). 

Het North Shore Regiment arriveerde op 5 april 1945 3 kilometer ten oosten van Zutphen en zet het kampement op tussen de Almenseweg en het Twentekanaal. Om 19.00 uur die avond kreeg Otto de opdracht om een belangrijke boodschap te brengen naar het hoofdkwartier van het regiment. 
Het was inmiddels donker geworden toen hij rond 22:00 uur op zijn motor richting Vorden reed. Hoewel het regende en het zicht slecht was, was het niet toegestaan om dicht bij de front linie licht te voeren. Op, wat na onderzoek de Nieuwstad blijkt te zijn, kwam van de tegenovergestelde richting een Canadian Chevrolet HUP, een klein model leger truck, bestuurd door private Snyder van het Royal Canadian Army Service Corps, Car Company. Hij had zojuist versterking voor zijn company headquarters opgehaald uit het reïnforcement transit camp. De weg was nat en met alleen het parkeerlicht aan was het zicht slecht.
Plotseling zag hij in het beperkte licht van zijn truck Otto Helmer op zijn motor opduiken. Private Tingley die naast hem zat en hem hielp de weg in de gaten te houden riep nog “Look Out”, maar het was te laat. Otto Helmer raakte de linkerkant van de truck en had een fatale verwonding aan zijn hoofd. 
Hij  werd overgebracht naar de Regimental Aid Post waar Medical Officer Captain J.N. Maus vaststelde dat Otto was gestorven aan hersenletsel en een schedelbreuk. 


Volgens de coördinaten in het dossier vond het ongeluk hier plaats.

Otto werd tijdelijk begraven in de voortuin van huize “Het Elger” in Almen en kreeg op 28 januari 1946 zijn definitieve rustplaats op het Canadian War Cemetery in Holten graf III.B.6

Otto Helmer is één van de 40 Canadezen die jaarlijks op 4 mei tijdens de dodenherdenking worden herdacht bij het monument in Almen.

Otto Helmer was born on November 30, 1918 in Leader in the province of Saskatchewan, Canada to Gottfried Helmer and Katherine Helmer (née Kercher) Father Gottfried was of Russian descent and came to Canada with his parents at a young age. His mother was born in South Dakota, USA, but her parents were also of Russian descent. Otto Helmer had 3 brothers and 3 sisters: Walter, Frederick, Herbeth, Martha, Laura and Esther.
He grew up in Claresholm, Alberta, just southeast of Edmonton, where his father owned a farm. At the age of 15 Otto left school to help his father on the farm.
Otto was drafted into the militia on April 17 1941 for home defence duty. This was common under the new NRMA (National Resources Mobilization ACT), and May 21, 1942 for General service in Victoria, British Columbia.
He got his basic training in Camp #131 in Camrose, Alberta and advanced training in Camp A16 Curry Barracks inCalgary. He was trained as a lineman at the Royal Canadian Signals, a soldier who is specialized in installing and testing communication links.
On 14 July 1944 he arrived in the United Kingdom and was assigned to the Signals Reinforcement Unit. After two months in England he was shipped to France where he joined the North Shore Regiment (NB) in early October 1944.

On April 5, 1945 the North Shore Regiment arrived 3 kilometers east of Zutphen and set up camp between the Almenseweg and the Twente Canal. At 7 p.m. that evening, Otto was ordered to deliver an important message to regimental headquarters. It had meanwhile become dark when he drove his motorbike towards Vorden around 10 pm. Despite the conditions drivers were prohibited from using headlights when driving at night near the front line.
From the opposite direction came a Canadian Chevrolet HUP, a small model army truck driven by private Snyder of the Royal Canadian Army Service Corps, Car Company. He had just picked up reinforcements for his company headquarters from the reinforcement transit camp. The road was wet and with only the parking light on visibility was poor.
Suddenly, in the dim light of his truck, he saw Otto Helmer appear on his motorcycle. Private Tingley, sitting next to him and helping him keep an eye on the road, yelled “Look Out”, but it was too late. Otto Helmer hit the left side of the truck and suffered a fatal head injury.
He was transferred to the Regimental Aid Post where Medical Officer Captain J.N. Maus determined that Otto had died of brain damage and a skull fracture.


According to the coordinates in the service files, the accident happened here.

Private Otto Helmer was temporarily buried in the front gardenVolgens de coördinaten in het dossier vond het ongeluk hier plaats. of “Het Elger” in Almen and received his final resting place on January 28, 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten grave III.B.6

Otto Helmer is one of the 40 Canadians who are commemorated annually on May 4 on Dutch Remembrance Day at the monument in Almen