Private

Brick, Robert Edward Peter

Service nummer B/148861

Overleden 1945-04-14

Leeftijd 19

Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.Robert Edward Peter Brick

was de zoon van Thomas en Margaret Carley Brick uit Niagara Falls, Ontario, Canada. Hij was slechts 19 jaar toen hij sneuvelde in de omgeving van Zutphen. 

In tegenstelling tot de andere Canadese militairen die op deze website worden herdacht, zijn in de digitale archieven geen details bekend over Robert Brick. Hopelijk kunnen we deze in de toekomst toevoegen.

Op 11 april werd bij Gorssel de IJssel overgestoken (Operatie Cannon Shot), waarna op 12 en 13 april het Loyal Edmonton Regiment actief was in de omgeving van kasteel Nijenbeek en Wilp.
Op 14 april 1945 kreeg het Loyal Edmonton Regiment (LER) opdracht om de Seaforth Highlander of Canada te ondersteunen bij de aanval op de Hoven, het gedeelte van Zutphen dat aan de westelijke kant van de rivier de IJssel ligt. 

Loyal Edmonton Regiment, april 14 and 15 1945 - De Hoven Zutphen
Posities van het LER regiment zoals vermeld in het oorlogsdagboek op 14 en 15 april 1945 - Positions mentioned in the LER war diary on April 14 and 15 1945

Het oorlogsdagboek van de LER vermeldt posities in de omgeving van Empe en het is niet helemaal duidelijk hoever het regiment richting Zutphen is opgetrokken op de 14de. Op 15 april worden posities langs de Kanonsdijk en in de Hoven zelf vermeld (zie kaart). Vanwege de overlijdensdatum en het feit dat het regiment ondersteunend was aan de gevechten bij de Hoven worden drie gesneuvelde soldaten van het LER op deze website herdacht. 
Een van hen is Robert Edward Peter Brick. Hij kreeg  een tijdelijk graf aan de west kant van de IJssel ter hoogte van Gorssel. Op 4 januari 1946 werd hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, graf II.C.7

Robert Edward Peter Brick

was the son of Thomas and Margaret Carley Brick of Niagara Falls, Ontario, Canada. He was only 19 years old when he died in the Zutphen area.

Unlike the other Canadian servicemen who are commemorated on this website, no details about Robert Brick are known in the digital archives. Hopefully we can add these in the future.
The river IJssel was crossed at Gorssel on 11 April (Operation Canonshot), after which the Loyal Edmonton Regiment is active on 12 and 13 April in the vicinity of castle Nijenbeek and Wilp.

On April 14, 1945, the Loyal Edmonton Regiment (LER) was ordered to support the Seaforth Highlander of Canada in the attack on the Hoven, the part of Zutphen on the western side of the river IJssel.

Loyal Edmonton Regiment, april 14 and 15 1945 - De Hoven Zutphen
Posities van het LER regiment zoals vermeld in het oorlogsdagboek op 14 en 15 april - Positions mentioned in the LER war diary on april 14 and 15.

The war diary of the LER mentions positions in the vicinity of Empe and it is not entirely clear how far the regiment moved towards Zutphen on the 14th. On April 15, positions along the Kanonsdijk and in the Hoven itself are announced (see map). Due to the date of death and the fact that the regiment was supportive of the fighting at the Hoven, three fallen soldiers of the LER are commemorated on this website.
One of them is Robert Edward Peter Brick. He was given a temporary grave on the west side of the IJssel near Gorssel. On January 4, 1946 he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, grave VI. C. 2.