Private

May, Robert Storie

Service nummer D/141250

Overleden 1945-04-14

Leeftijd 35

Seaforth Highlanders of CanadaRobert Storie May werd geboren op 19 mei 1909 in Arnprior, Ontario, Canada als zoon van Richard en Flora May  Hij had drie broers, John Stewart (overleden in 1932), William Ebert en Richard Gordon en een zus Flaurie. Robert was Engelstalig en volgde 7 jaar public school en 4 jaar Highschool. 
Hij werkte voor zijn diensttijd in de goudmijnbouw bij Mic Mac in Noranda, Quebec als contractor, een soort aannemer.

Hij kwam in dienst op  28 juni 1943 in Montreal South, Quebec en kreeg zijn opleiding in Huntingdon, Farnham en Debert.
Robert kwam op 24 februari 1944 aan in het Verenigd Koninkrijk en werd toegevoegd aan de Canadian Infantry Reserve Unit. Na een kort verblijf in Engeland vertrok hij met de Searforth Highlanders of Canada naar Italië waar hij op 9 april 1944 aankwam. Daar raakte hij een maand later gewond, maar de verwondingen waren niet ernstig en hij hoefde niet geevacueerd te worden.

Op 13 maart 1945 werd het regiment weer per schip verplaatst naar Frankrijk en ging vandaar noordwaarts om Nederland te helpen bevrijden. Via zuidelijk Nederland en Duitsland kwam het regiment op 7 april  bij ‘s Heerenberg de grens over waarna zij noordelijk verder gingen richting Zutphen.  Zutphen was aan de oostelijke kant van de IJssel inmiddels bevrijd, maar de Hoven aan de westkant werd nog steeds door de Duitsers bezet.  
De Seaforth Highlanders of Canada kregen de opdracht om de Hoven te bevrijden, maar moesten eerst zien aan de andere kant van de IJssel te komen aangezien de brug bij Zutphen was opgeblazen. Deze oversteek vond plaats bij Gorssel op 11 april, ook wel bekend als "Operation Cannonshot".
Eenmaal aan de overkant werd links afgebogen richting Zutphen waar op 14 april de Hoven werd bevrijd. Bij deze gevechten kwam Robert Storie May om het leven. 
Hij kreeg  een tijdelijk graf aan de west kant van de IJssel ter hoogte van Gorssel. Op 5 januari 1946 werd hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, graf II. D. 6.


Robert Storie May was born on May 19, 1909 in Arnprior, Ontario, Canada to Richard and Flora May. He had three brothers, John Stewart (who died in 1932), William Ebert and Richard Gordon and a sister named Flaurie. Robert was an English speaking Canadian and attended 7 years of public school and 4 years of high school.
He worked in gold mining at Mic Mac in Noranda, Quebec as a contractor.

He enlisted on June 28, 1943 at Montreal South, Quebec and was trained in Huntingdon, Farnham and Debert.
Robert arrived in the United Kingdom on February 24, 1944 and was assigned to the Canadian Infantry Reserve Unit. After a short stay in England he left with the Seaforth Highlanders of Canada for Italy where he arrived on April 9, 1944. He was injured a month later, but the injuries wer not serious he was not evacuated.

On March 13, 1945, the regiment was again moved by ship to France, from there they went to help liberate the Netherlands. Via the south of the Netherlands and Germany, the regiment crossed the border at 's Heerenberg on April 7 and continued north towards Zutphen. 
Zutphen had been liberated on the eastern side of the IJssel, but the Hoven on the western side was still occupied by the Germans.
The Seaforth Highlanders of Canada were ordered to liberate the Hoven, but first had to get to the other side of the IJssel because the bridge at Zutphen had been destroyed.
This crossing took place near Gorssel on April 11, also known as "Operation Cannonshot".
Once on the other side, they turned left towards Zutphen.
Thomas Brigg was killed April 14 during the liberation of de Hoven. He was given a temporary grave on the west side of the IJssel near Gorssel. 
On January 5, 1946 he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, grave II. D. 6