lance sergeant

Smith, Roy Arthur

Service nummer C/57574

Overleden 1945-04-13

Leeftijd 24

The Stormont, Dundas and Glengarry HighlandersRoy Arthur Smith was een Engelstalige Canadees en werd geboren op 18 augustus 1920 als zoon van John Hunter Smith en Sadie Smith uit Perth, Lanark County, Ontario. Roy had twee broers, John Raymond Smith en Harold Robert Smith welke laatste ook in het Canadese leger diende. Het gezin verhuisde in 1926 naar Toronto maar toen vader John Hunter in 1931 op 42 jarige leeftijd overleed keerde moeder Sadie in 1932 met haar kinderen weer terug naar Perth. Roy ging naar school tot zijn 16de en stopte met leren na 1 jaar High School. 
Roy wes een sportieve jonge man, hij hield van Jagen, skiën en schaatsen, was quarterback in het rugby team, pitcher bij softball en catcher bij baseball. Als hobby had hij “tinsmithing” het smeden van tin in bruikbare of decoratieve voorwerpen.Sergeant Roy Smith en zijn broer Harold Smith.

Roy werd bij een van de interviews  omschreven als een “Intelligent, good looking soldier, excellent physical appearance and personality”. Voor hij in dienst ging werkte hij 6 jaar als slager bij Barrie Bros Butchers in Perth, maar toen hij zich eenmaal aangemeld had voor zijn dienstplicht wist hij het zeker: hij wil bij de infanterie en niet als slager ingezet worden in een keuken achter de linies.


Op 9 juli 1941 meldde hij zich bij het no.3 District Depot in Kingston, Ontario en werd toegevoegd aan de Stormond, Dundas & Glengarry Highlanders, kortweg "de Glens”. 12 dagen later stapte hij in Halifax op de boot en kwam op 31 juli aan in Avonmouth, een havenstad even ten westen van Bristol.  De daarop volgende tijd bracht hij met de Glens door in Aldershot, ten Zuiden van Londen. Hier kreeg hij zijn trainingen en werd in 1943 bevorderd tot Corporaal. 
Op D-day, 6 juni 1944, kwam Roy aan op het strand van Bernière sur Mere “Juno Beach” in Normandië, Frankrijk. De Glens raken in Normandië verwikkeld in een hevige strijd en er vielen vele slachtoffers. Op 22 juli was het regiment in de buurt van  Hubert Folie, een dorpje even ten zuiden van Caen waar het de hele dag onder hevig granaatvuur lag. Roy raakte daarbij gewond door scherven van een 88 mm granaat aan zijn heup en bil en werd verzorgd door de 23rd Canadian Field Ambulance dat was verbonden aan de 9de Canadian Infantry Brigade. Hij werd overgebracht naar Engeland en opgenomen in het Roman Way Convalescent Hospital in Colchester, Essex. Op 22 augustus werd Roy uit het ziekenhuis ontslagen en toegevoegd aan de reserves van de Glens in Engeland en sloot hij op 2 oktober weer aan bij de Glens die inmiddels opgetrokken zijn tot Beuvrequen, 10 kilometer ten noorden van Boulogne sur Mere aan de Franse kust.


Overzicht van de verschillende ziekenhuizen waar Roy Smith heeft gelegen na zijn verwondingen in augustus 1944 (Bron: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Met de Glens vocht Roy zich een weg noordwaarts en kwam begin april aan in de omgeving van Zutphen. Na de hevige gevechten in Leesten waar het regiment 11 manschappen verloor werd er 3 dagen strijd geleverd bij de bevrijding van Zutphen waar nog eens 3 Glens sneuvelden. 


De Glens volgden op 7 april de rode lijn naar de binnenstad van Zutphen. Hoogstwaarschijnlijk is Roy Smith ergens langs deze route gewond geraakt (foto: Harm Kuijper)

Op 7 april trokken de  Glens via de zuidkant de stad binnen. Hoewel al veel Duitse manschappen zich hadden teruggetrokken naar de andere kant van de IJssel werd de stad nog steeds stevig verdedigd door achtergebleven snipers die, zo lang de Führer nog in leven is, geloofden in de Duitse overwinning. De patrouille van Roy Smith raakte in een hinderlaag en kwam op korte afstand onder machinegeweer vuur te liggen. Roy raakte bij de gevechten zwaar gewond maar zag toch kans met zijn manschappen terug te keren naar het hoofdkwartier van de Glens dat zich op 3 kilometer afstand bevond. Hier deed hij verslag over de posities van de tegenstander in Zutphen.en werd daarna overgebracht naar het No. 3 Canadian Casualty Clearing Station in Lochem, waar hij 6 dagen later overleed aan zijn verwondingen.Sergeant Roy Arthur Smith werd tijdelijk begraven op de algemene begraafplaats in Lochem. Op 1 februari 1946 werd hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, graf III.C.5

Hij wordt herdacht op het monument aan de Kerkhofweg in Warnsveld.

Roy Arthur Smith was an English speaking Canadian and was born on August 18, 1920 to John Hunter Smith and Sadie Smith from Perth, Lanark County, Ontario. Roy had two brothers, John Raymond Smith and Harold Robert Smith, the latter of whom also served in the Canadian Army. The family moved to Toronto in 1926, but when father John Hunter died in 1931 at the age of 42, mother Sadie returned to Perth with her children in 1932. Roy went to school until the age of 16 and stopped learning after 1 year of High School.
Roy was a sporty young man, he enjoyed hunting, skiing and ice skating, was a quarterback on the rugby team, pitcher at softball and catcher at baseball. As a hobby he had “tinsmithing” the forging of tin into useful or decorative objects.


Sergeant Roy Smith and his brother Harold Smith.

Roy was described in one of the interviews as an “Intelligent, good looking soldier, excellent physical appearance and personality”. Before joining, he worked for 6 years as a butcher at Barrie Bros Butchers in Perth, but once signed up for military service he knew for sure, he wanted to be in the infantry.
On July 9, 1941 he enlisted at the No. 3 District Depot in Kingston and was attached to the Stormont, Dundas & Glengarry Highlanders, the "Glens". 12 days later he boarded the boat in Halifax and arrived on July 31 in Avonmouth, a port in England just west of Bristol. He spent the next time with the Glens in Aldershot, south of London. Here he received his training and is promoted to Corporal in 1943.
On D-day, June 6, 1944, Roy set foot ashore at the beach of Bernière sur Mere “Juno Beach” in Normandy, France. The Glens got involved in a fierce battle and there are many casualties. On July 22, the regiment was near Hubert Folie, a village just south of Caen where it was under heavy shell fire all day long. Roy got wounded by shrapnel from an 88mm shell to his hip and buttock and was looked after by the 23rd Canadian Field Ambulance attached to the 9th Canadian Infantry Brigade. He was transferred to England and admitted to Roman Way Convalescent Hospital in Colchester, Essex. On August 22, Roy was released from hospital and added to the reserves of the Glens in England and on October 2 rejoined the Glens, which had worked their way up to Beuvrequen, 10 kilometers north of Boulogne sur Mere.


Overview of the various hospitals where Roy Smith has been located after his injuries in August 1944 (Source: Canada, WWII Service Files of War Dead, 1939-1947)

Roy fights his way north with the Glens and arrived in the Zutphen area in early April. After the heavy fighting in Leesten where the regiment lost 11 men, 3 days of battle is fought for the liberation of Zutphen where another 3 Glens are killed.


On April 7 the Glens followed the red line into the city of Zutphen. Most likely Roy Smith got woonded somewhere on this route.(foto: Harm Kuijper)
 

On April 7, the Glens entered the city from the south side. Although many German troops had already withdrawn to the other side of the river IJssel, the city is still firmly defended by troops and snipers who are left-behind. They still believe in the German victory as long as the Führer is alive. 
Roy Smith's patrol is ambushed and comes under machine gun fire at close range. Roy is badly wounded in the fighting but manages to return with his men to the Glens headquarters, which is 2 miles away. Here he reports on the opponent's positions in Zutphen and was admitted to the No. 3 Canadian Casualty Clearing Station in Lochem, where he died 6 days later from his injuries.Sergeant Roy Arthur Smith was temporarily buried at the general cemetery in Lochem. 
On February 1, 1946. he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, grave III.C.5


Sergeant Roy .A. Smith  is commemorated on the monument at the Kerkhofweg in Warnsveld.