private

Briggs, Thomas Albert Paul

Service nummer L/106925

Overleden 1945-04-14

Leeftijd 28

Seaforth Highlanders of CanadaThomas Albert Paul Briggs

werd op 11 april 1917 geboren in Maple Creek, Saskatchewan als zoon van Albert en Minnie Briggs. Hij kwam uit een groot gezin met 6 broers en 6 zussen. 2 zussen en een broer overleden op jonge leeftijd. 
Zowel zus Pearl, broer Edward en Russell waren ook actief in het Canadese leger. 
Thomas zat op school tot zijn zestiende na het afronden van groep 6.
In januari 1939 trouwde hij met zijn vrouw  Louise. Zij hadden geen kinderen. Voor hij op 9 september 1943 in het leger dienst nam werkte hij ruim een jaar als vrachtwagenchauffeur bij Canadian Pacific Railway Express. 
Thomas kreeg training in Charlottetown, Halifax, New Glasgow en Prince Albert. 
Eind augustus 1944 werd hij verscheept naar Engeland waar hij aan de reservelijst werd toegevoegd van de Seaforth Highlanders of Canada. Het duurde niet lang eer hij weer op de boot mocht stappen, dit keer ging de reis naar Italië, waar het regiment al sinds juli 1943 een felle strijd leverde. 

Op 13 maart 1945 werd het regiment weer per schip verplaatst naar Frankrijk en ging vandaar noordwaarts om Nederland te helpen bevrijden. Via zuidelijk Nederland en Duitsland kwam het regiment op 7 april  bij ‘s Heerenberg de grens over waarna zij noordelijk verder gingen richting Zutphen.  Zutphen was aan de oostelijke kant van de IJssel inmiddels bevrijd, maar de Hoven aan de westkant werd nog steeds door de Duitsers bezet.  
De Seaforth Highlanders of Canada kregen de opdracht om de Hoven te bevrijden, maar moesten eerst zien aan de andere kant van de IJssel te komen aangezien de brug bij Zutphen was opgeblazen. Deze oversteek vond plaats bij Gorssel op 11 april, ook wel bekend als "Operation Cannonshot".

Seaforth Highlanders of Canada 14 & 15 april 1945 de Hoven Zutphen liberation
De posities van de Seaforth Highlanders op 14 en 15 april 1945 zoals beschreven in het oorlogsdagboek van het regiment.


Eenmaal aan de overkant werd links afgebogen richting Zutphen waar op 14 april de Hoven werd bevrijd. Bij deze gevechten kwam Thomas Brigg om het leven. Hij kreeg  een tijdelijk graf aan de west kant van de IJssel ter hoogte van Gorssel. Op 5 januari 1946 werd hij herbegraven op de Canadian War Cemetery in Holten, graf I. D. 14.


Thomas Albert Paul Briggs was born on April 11, 1917 in Maple Creek, Saskatchewan to Albert and Minnie Briggs. He came from a large family of 6 brothers and 6 sisters. 2 sisters and a brother died at a young age.
Both sister Pearl, brothers Edward and Russell were also active in the Canadian army.
Thomas attended school until he was sixteen, after finishing group 6.
In January 1939 he married his wife Louise. They had no children. Before enlisting in the military on September 9, 1943, he worked as a truck driver for Canadian Pacific Railway Express.
Thomas received training in Charlottetown, Halifax, New Glasgow and Prince Albert.
At the end of August 1944 he was shipped to England where he was added to the reserve list of the Seaforth Highlanders of Canada. It was not long before he was allowed to get back on the boat, this time the journey went to Italy, where the regiment had been fighting fiercely since July 1943.

On March 13, 1945, the regiment was again moved by ship to France, from there they went to help liberate the Netherlands. Via the south of the Netherlands and Germany, the regiment crossed the border at 's Heerenberg on April 7 and continued north towards Zutphen. 
Zutphen had been liberated on the eastern side of the IJssel, but the Hoven on the western side was still occupied by the Germans.
The Seaforth Highlanders of Canada were ordered to liberate the Hoven, but first had to get to the other side of the IJssel because the bridge at Zutphen had been blown up. 
This crossing took place near Gorssel on April 11, also known as "Operation Cannonshot".

Seaforth Highlanders of Canada 14 & 15 april 1945 de Hoven Zutphen liberation
Positions of theSeaforth Highlanders on 14 en 15 april 1945 as shown in the wardiary of the regiment.

Once on the other side, they turned left towards Zutphen.
Thomas Brigg was killed April 14 during the liberation of De Hoven. He was given a temporary grave on the west side of the IJssel near Gorssel. On January 5, 1946 he was reburied at the Canadian War Cemetery in Holten, grave I. D. 14.