warrant officer

Paré, Viateur Bruno

Service nummer E/9018

Overleden 1945-04-06

Leeftijd 26

Le Régiment de la ChaudièreHoewel het anders op zijn grafsteen staat, is zijn achternaam Paré. Blijkbaar zijn accenten in steen moeilijk te reproduceren, ook bij de naam van zijn regiment , Le Régiment de la Chaudière, ontbreken de streepjes.. 

Viateur Bruno Paré werd geboren in St-Elzéar Beauce, Quebec, Canada op 10 december 1917 als zoon van Maurice en Maria Lehoux Paré. In het gezin Paré werden 13 kinderen geboren, waarvan er 3 op jonge leeftijd overleden. 
Toen Viateur Bruno in dienst kwam had hij vijf broers en 4 zussen. Daniel, Philogène, Marius, Leopold, Yvon, Leopoldine, Monique, Evangeline and Agathe.
Broer Daniel zat in hetzelfde regiment als Viateur en sneuvelde op 21 januari 1945, 3 maanden voor Viateur zou komen te overlijden.
Viateur was tweetalig en werkte als leersnijder bij Regina Shoe Co. Ltd voordat hij zich op 2 september 1939 in Ste Marie de Beauce voor zijn diensttijd meldde. 
Bij zijn keuring werd hij omschreven als een vriendelijk persoon die een betrouwbare indruk maakte. Hij ging graag naar de bioscoop en zwom, speelde baseball en ijs hockey. Na zijn diensttijd hoopte hij elektricien te worden.

Viateur was van het begin af aan gekoppeld aan Le Régiment de la Chaudière  en kreeg zijn opleidingen in Canada en het Verenigd Koninkrijk. Na zijn opleiding was Viateur Peletons- en als Company Sergeant Majoor (PSM en CSM) en Instructeur voordat hij op 4 april 1944 op de boot stapte en afreisde naar het Verenigd Koninkrijk.
Op 8 juni 1944, 2 dagen na D-day, zet hij voet op de stranden van Normandië, Frankrijk en was Peleton- en Company Sergeant Majoor van A Coy. Hij raakte in juli 1944 gewond en werd tijdelijk geëvacueerd naar Engeland. Maar begin september kon hij weer terugkeren naar Frankrijk, ditmaal als CSM van D-Coy.

Zutphen
De hoofdaanval op Zutphen werd in de vroege ochtend van 6 april 1945 ingezet vanaf de Kapperallee. Het Regiment de La Chaudiere leidde de aanval via de Voorsterallee en werd daarbij ondersteund door het 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) en op beide flanken door het North Shore Regiment (NSR).
Zutphen werd fel verdedigd door leden van de 361e Volks Grenadier Divisie, leden van het 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment en Nederlandse SS-ers met machinegeweren, snipergeweren, mortieren en panzerfausten.
In het Deventerwegkwartier werd onder andere zwaar gevochten in de Schimmelpennincklaan, de Sloetstraat, de van der Capellenlaan, de Heeckerenlaan en de Gasthuiskamp. Het ging vaak van huis tot huis en vele woonhuizen werden verwoest of raakten in brand.

Sereant Majoor Viateur Bruno Paré sneuvelde in deze strijd. Hij werd tijdelijk begraven in de voortuin van "het Elger" in Almen en werd op 28 januari 1946 herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Holten, graf III. B. 2.


Viateur Bruno Paré wordt jaarlijks herdacht bij het monument aan de Dorpsstraat in Almen.


Viateur Bruno Paré was born in St-Elzéar Beauce, Quebec, Canada on December 10, 1917, to Maurice and Maria Lehoux Paré. In the Paré family, 13 children were born, of which 3 died at a young age.
Although it is not shown on his tombstone, his last name is Paré. Apparently accents in stone are difficult to reproduce, even with the name of his regiment, Le Régiment de la Chaudière, the dashes are missing.
When Viateur Bruno enlisted, he had five brothers and four sisters. Daniel, Philogene, Marius, Leopold, Yvon, Leopoldine, Monique, Evangeline and Agathe.
Brother Daniel was in the same regiment as Viateur and was killed on January 21, 1945, 3 months before Viateur's death.
Viateur was bilingual and worked as a leather cutter at Regina Shoe Co. Ltd before reporting for service at Ste Marie de Beauce on September 2, 1939.
In his enlistmenet interview he was described as a friendly person who made a reliable impression. He liked going to the movies and swimming, playing baseball and hockey. After his military service, he hoped to become an electrician.

Viateur was linked to Le Régiment de la Chaudière from the verry start and received his training in Canada and the United Kingdom. After training, Viateur was Pletoon- and Company Sergeant Major (PSM and CSM) and Instructor before boarding the boat on April 4, 1944 to the United Kingdom.
On June 8, 1944, 2 days after D-Day, he set foot on the beaches of Normandy, France, and was Pletoon and Company Sergeant Major of A Coy. He was wounded in July 1944 and temporarily evacuated to England. Early September he was able to return to France again, this time as D-Coy's CSM.

Zutphen
The main attack on Zutphen was launched in the early morning of April 6, 1945, from the Kapperallee Rd on the east side of the town. The Régiment de la Chaudière led the attack via the Voorsterallee Rd, supported by 27e Canadian Armoured Regiment (The Sherbrooke Fusiliers Regiment) and on both flanks by the North Shore (NB) Regiment, NS(NB)R.
Zutphen was fiercely defended by young and fanatical members of the 361st Volks Grenadier Division, members of the 3e Fallschirmjäger Ersatz und Ausbildungs Regiment (Paratrooper) regiment and Dutch SS men with machine guns, sniper rifles, mortars, and Panzerfausts.The regiment participated in heavy fighting, on the streets Schimmelpennincklaan, Sloetstraat, van der Capellenlaan, Heeckerenlaan and Gasthuiskamp, among others. They fought house to house and many homes were destroyed or went up in flames.

Sergeant Major Viateur Bruno Paré was killed in this battle. He was temporarily buried in the front yard of "het Elger" in Almen and was reburied on January 28, 1946 at the Canadian War Cemetery in Holten, grave III. B. 2.

Viateur Bruno Paré is commemorated annually at the monument on the Dorpsstraat in Almen.